Sino ba ako ?

Reads: 6887  | Likes: 30  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Alam ko ang pangalan ko pero sino nga ba talaga ako?

Submitted: March 25, 2017

A A A | A A A

Submitted: March 25, 2017

A A A

A A A


SINO BA AKO?

Ako ay masayahin
Ako ay makulit
Ako ay mabait
Ako ay palabiro
Ako ay palakaibigan
Ako ay palangiti

Ngunit ito bang ako na aking binibigkas ay talaga bang ako?

Sa tuwing ako'y napapag-iisa, nagtatanong kung ano nga ba
Ano nga ba ang rason at dahilan nitong pagkakilanlan
At pilit nagtatago't pinaglalaruan itong magulo kong isipan
Hinanap kung saan at nagtanong kung kani-kanino, Ngunit ang sagot ay nanatiling palaisipan.

Napakamot at napatungo sa upuang aking kinalalagyan 
Napapagod at nalulungkot sapagkata ang tanong ko'y wala pang kasagutan
Pag-asa'y parang Araw na unti-unting lumulubog
Isip at puso tila unti-unting nagkakalayo

Hindi sinukuan itong naturang paghahanap
Hanggang sa makita at maliwanagan itong aking isipan
Kung ano ang tamang rason at dahilan sa mga kaganapan
Walang libro o kung sino man ang makakasagot sa aking katanungan dahil AKO lang ang siyang susi sa aking kaliwanagan

Sa huli ay napagtanto ko, sa harap ng isang kwadradong salamin
Natunghayan ko ang aking Repleksyon..Repleksyon na nagsasabing sino ba ako ?
Tuwa at pangamba sa naging mga kasagutan sapagkat tatanggapin pa kaya nila ako bilang bagong ako ?

-

-

-

 


© Copyright 2018 FHIXK. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments