EX-CRUSH

Reads: 450  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Pag ang dating magjowa naghiwalay and tawag dun EX-BOYFRIEND/GIRLFRIEND

Pag and dating magaswa pag naghiwalay ang tawag dun EX-WIFE/HUSBAND

Eh Pag ang crush pag hindi mo na siya crush is it possible na pwede mtwaga na EX-CRUSH kung one sided lang.

Paano kung si ex-crush mo ay mging ama ng anak mo papayag ka ba. EX Na nga diba ibig sabihin wala ka ng attachement for him.

Alamin ang Kwento ni Diane Luther paano siya makakasurvive sa EX-CRUSH niya.

Author Note:

Ang mga tauhan sa kwento na ito ay kathang isip lamang. At hindi hinahalintulad sa totoong buhay.

Date Started: March 23 2017

All Right Reserved 2017

Author : iloveyoufromthemoonandback

Table of Contents

EXCRUSH 1

Submitted: April 26, 2017

High School Batch '2010 reunion... VENUE: Hello World Hotel and Resort.. Hindi kayo mali ng nababasa yan lang ang nakalagay sa welcom... Read Chapter