Vastwikta

Reads: 72  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
Matlabi duniyan ke,matlabi kisse hai hzar Jb tk ho tmse ho kaam,tm bhut achhe ho yaar Ab jb hai koi nhi vasta,chal apna tu naap rasta Die ho chahe tune uske ly jaan,uski tikhi vaani Ab nikalegi tere praan... Tere soch se pre hai logon ki soch yhan Tu soch na ske uski soch hai jhan Tera ykin ho jis pr andha Yhan dhokhebaaz hai har wo banda... Jeevan ki tujhe sidhi chadha khinch lenge tere paanw Sar pe tere na chhat hogi, na milega khin chhanw Agar in muskil rasto me lag jaye tujhe khin chot Smjhna ye sja hai tere bhul ki,tu hai tapta khda sona na hai tujhme ab koi khot.... Hai ye vastwikta vastwikta vastwikta Na tere na mere ye vastwikta hai Hum sab ke jeevan ki....

Submitted: May 06, 2017

A A A | A A A

Content

Submitted: May 05, 2017

A A A

A A A


?????


© Copyright 2017 Sonalipatil. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

More True Confessions Articles

Booksie Popular Content

Other Content by Sonalipatil

Vastwikta

Article / True Confessions

Popular Tags