Wala Na Bang Pag-ibig? (Filipino-English)

Reads: 3225  | Likes: 4  | Shelves: 4  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

Table of Contents

First Day High

Submitted: June 11, 2017

June 2007 “Alyssa! Bilisan mo aalis na mga Tita Elise mo!” tawag ng nanay ni Alyssa na si Lucy mula sa kusina kung saan kasalukuy... Read Chapter

Introductions

Submitted: June 11, 2017

“Hi Ms. Tonette! I’m here for my cousin Alyssa’s class schedule.” Magalang na sabi ni Lyn sa may ka-edarang registrar. “Oh,... Read Chapter

Partners

Submitted: June 11, 2017

“Alyssa Rodriguez, kindly introduce yourself in class.” Marahang utos ni Ms. Soriano, teacher nina Alyssa. Ramdan ni Jace ang pag... Read Chapter

Popular Crowd

Submitted: July 04, 2017

“I’ll leave you to Jace, Alys. Don’t worry, he’s a nice guy.” Paalam ni Patrick. “Don’t worry about me. Thank you, but ... Read Chapter

Kryptonite

Submitted: July 04, 2017

Matapos ang study period kung saan ibinahagi ni Alyssa ang iba’t ibang projects na nagawa nya gamit ang iba’t ibang programming langu... Read Chapter

Friends

Submitted: August 13, 2017

Matapos ang disaster na klase kung saan nasunog ni Alyssa ang dapat sanay ay crepe na kanilang ginawa, bumuntong-hininga na lamang ito ha... Read Chapter

One Text Away

Submitted: August 21, 2017

Brrrr, brrrr, brrrr, dinig ni Alyssa ang pagvibrate ng cellphone. Wala sa sariling inabot nito ang cellphone, habang nakatutok pa rin sa ... Read Chapter

Lucky

Submitted: August 26, 2017

Inis na nilapag ni Alyssa ang libro sa bedside table. Madaling araw na at masakit na rin ang mga mata nito sa ginawang pagbabasa. How... Read Chapter

Piece by Piece

Submitted: September 08, 2017

December 2007 “Welcome to this year’s Ms. SESH Pageant!” masiglang bati ng emcee sa lahat nang nanonood ng patimpalak. “A... Read Chapter

Arrival

Submitted: September 22, 2017

Manila September 2017  “Thank you for flying with us Ma’am” nakangiting bati ng flight attendant kay Alyssa. Ngumi... Read Chapter

Crown

Submitted: October 15, 2017

“Hi Carlo!” nakangiting bati ni Alyssa sa fiancé ni Lyn. “Long time, no see Alys! Welcome back!” Magiliw na bati ni Carlo. ... Read Chapter

Mine

Submitted: October 22, 2017

“Alyssa, anak wake up! May bisita ka!” Marahang gising ni Lucy sa anak. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Alyssa. “Good Morning ... Read Chapter

Empty Room

Submitted: October 26, 2017

Present Day “Alys… Hello! Alyssa!!!!” Tawag ni Lyn sa pinsan. “We’re here na. Lalim ng iniisip mo ah. Are you sure you’re... Read Chapter

Conference

Submitted: November 02, 2017

Present Day *Ring* Nagising si Alyssa sa ingay galing sa telepono. “Hello?” Wala sa sariling sagot nito sa telepono. “G... Read Chapter

AIRO

Submitted: November 17, 2017

Alyssa Rodriguez… So, you really came huh? Matiim na tinitigan ni Jace ang dalagang nakaupo sa harap ng stage. Nagtama ang kanilang... Read Chapter

Deal

Submitted: November 25, 2017

Kasalukuyang kausap ni Alyssa ang management committee ng Craysoft sa via video conference. Kasama rito ang gwapong CEO na si Hunter. ... Read Chapter

Everybody Hurts

Submitted: November 30, 2017

We got it. Sinend ni Alyssa ang maiksing email kay Hunter. Nag-email na rin sya sa Legal Department ng Craysoft para sa paggawa ng ac... Read Chapter

Jealous

Submitted: August 04, 2018

“OMG Hunter! You’re here!” Hindi makapaniwalang bati ni Alyssa sa kaibigan na CEO na sinalubong nito ng yakap.  “Well, I... Read Chapter