Yun ka, Yun sila, Yun ako

Reads: 843  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic

Tagalog poem about how broken we are, how wrong we are, how insane yet alive. its pathetic

Gamit ang salita, marami kang magagawa Pwede kang bumuhay, pwede kang pumatay. Sa salita, hindi lahat tumutugma, Sulat ng kamay, salungat sa hangad ng mata Pinigil mo, ano ang nangyari? Pinagmasdan sa malayo, ang bato naging hiyas, Humahalina, tumatawag, nagpaparamdam Pero ikaw si tanga, pilit na sumusalat sa paa Binago ka, binago mo sya. Hinubog gamit ang bakal na gawa sa buto Ang sakit, ang hirap. Dumaan ang panahon, ‘kala mo nasanay ka na, Yun pala bumaon lang sugat sa punto ng kamanhidan

Sino ang pwedeng magsabi na tama na? Huminto, tumingin, umiling na parang baliw Sya ba o ako? Sino ang tama, sino mali? Ang maniwala at umasa? O ang magtanong at umalis? Hindi ito puso, hindi ito utak, ako ito. Sugatan sa punto ng konting kawalan Inakalang angklahan ang simbahan Isang manliligtas, isang dyos, isang Katunayan Pero sino ang makakapagsabi? Sino ang may karapatan? Ang hunghang na hari ng mundo? O ang henyo na taga-hugas ng paa sa kanto?

Ano sya? Ano ka? Sinabi ko, Ikaw to, naniwala ka Naniwala ka sa taong walang mata Hindi sila tama, sadyang marami lang sila Sadyang talo ka lang sa simula pa Hindi ikaw ang sasaya sa tagumpay na gusto nila Mali ka, mali ako, mali sila, Pero pinilit mong itama, bata ka at tanga Sino ba nagsabing maniwala ka? Siya? Ako? Sila? Bobo! Paki ko ba sa buhay mo! Sinasabi ko anong gusto ko, para sa ‘kin, hindi sayo Sadyang naglapat lang landas natin at dinaanan kita Pasensya, pero kinailangan lang talaga. Sino ka ba? Sino sila? Saan ba ako? Tangina, nandito pa rin pala sa sinimulang punto.

Hinga, pasensya, iyak, parusa, Ano pang kulang? Kiliti ng konsyensya at mahika? Sumuko, mahulog, sa makitid na balon Walang daan kundi ang masugatan. Umiyak, umungol, pero walang tenga Puro paa at kamay, binabaon ka pa! O sya, hablutin mo ang walang hiya Patikimin ng baho at ata Masindak pagkat ikaw lang din ang nagdura, Ikaw na parehong mukha sa kalaban mong dakila.


Submitted: July 01, 2017

© Copyright 2022 The Queen. All rights reserved.

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Humor Poems

Boosted Content from Other Authors

Short Story / Historical Fiction

Short Story / Science Fiction

Short Story / Literary Fiction

Other Content by The Queen

Book / Fantasy

Book / Fantasy