mijn vampiere prins NL [ON HOLD]

Reads: 828  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic


Lucy is een meisje van 16. Op een avond krijg ze een nachtmerrie en hangt er een briefje op haar spiegel van een mysterieuze jongen. Voor Lucy het wist was ze in een hele andere wereld terecht. Wie
is deze mysterieuze jongen?

Table of Contents

hoofdstuk 1

Submitted: January 09, 2018

Ik werd wakker in een bos, een heel donker bos. Ik hoor een geluid van ver af en ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn. Ik hoor het ge... Read Chapter

hoofdstuk 2

Submitted: January 09, 2018

Er was een week voorbij gegaan en om de twee nachten zag ik de lichtjes die uit het bos kwamen. En nog steeds zag ik bijna elke nacht die... Read Chapter

hoofdstuk 3

Submitted: January 09, 2018


POV staat voor person point of view
Read Chapter

Hoofdstuk 4

Submitted: January 16, 2018

POV Lucy "Uhh, waar ben ik?" Ik was in een grote kamer helemaal wit met een grijze piano bij het raam, een lichtgrijze bureau in de... Read Chapter