Aiming For The Bad Boy's Love (tagalog)

Reads: 821  | Likes: 2  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic


[COMPLETED: written in filipino][editing]Chancellor Glaze's love story.---Naturang lumaki sa mayamang pamilya ngunit hindi ganoon ang naging basehan ni Thalia para mapagaling ang ina. Naghanap siya ng trabaho, ngunit kalauna'y nawala ang pag-asa nang macomatose ang
sariling ina.Sa hindi inaasahan ay nakatanggap ang telepono niya ng isang text ad. Isang ad na nagbibigay kasagutan sa kaniyang mga dasal at paghihirap.From: unknownWould you like to tame Chancellor Glaze Vicente for s hundred million peso?Nanlaki ang mga mata niya.Agad niyang kinontak ang may-ari noong number.Ano kaya ang mangyayari?

Table of Contents

Disclaimer

Submitted: February 10, 2018

All rights reserved. No part of this publication may be transmitted in any form or by any means without the permission of the author. ... Read Chapter

Simula

Submitted: February 10, 2018

I would like to apologize for any typographical errors, misleaded plots, wrong grammar or any wrong spellings. I am still a rookie in wri... Read Chapter

Kabanata 1

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 1 Tumulo ang mga luha ko nang makita ang kalagayan ni Mommy. Her body was linked to various machines. May tubo sa ba... Read Chapter

Kabanata 2

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 2 "Saan ka ba pupunta, ha?" "Tita, no need to worry. I have to work." Sagot ko kay Tita Xyla. Siya ang tinutuluy... Read Chapter

Kabanata 3

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 3 Namulat ang mata ko sa maaliwalas na umaga. Hindi ko inaasahan na mapapasarap ang tulog ko sa kwartong ito. Inilib... Read Chapter

Kabanata 4

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 4 Halos buong maghapon nandito sila Aiken, Bailey, Donna, at Alisa. Puro kwentuhan lang naman ang nagawa namin. Halo... Read Chapter

Kabanata 5

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 5 Ilang araw na ang nagdaan pagkatapos noong inuman namin nila Bailey. Simula noon ay hindi na ako pinayagan pa ni T... Read Chapter

Kabanata 6

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 6 "We need to do something as soon as possible." Nanlulumo kong tinitignan si Mommy na hanggang ngayon ay nasa c... Read Chapter

Kabanata 7

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 7 Two hours. Ganoon kalayo ang tinahak namin patungong Bohol. Habang bumabyahe ay nagbabasa lamang ako ng mga libro,... Read Chapter

Kabanata 8

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 8 The skies caught my eye habang lumiliwanag ito. Sobrang ganda ng view rito sa bohol ng langit. The sunrise isn't o... Read Chapter

Kabanata 9

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 9 Nagpatianod lang ako kay Chancellor nang makalabas kami roon sa elevator. I don't know why I am so nervous everyti... Read Chapter

Kabanata 10

Submitted: February 10, 2018

AFTBBL: Kabanata 10 Tulala lamang ako buong umaga. I am like a slave of the last night's happenings… all the memories taking place ... Read Chapter