some one special

Reads: 163  | Likes: 3  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic


Urdu hamari maadri zubaan hai ........is liye main NY kuch b lihkne k liye Urdu ko prefer Kiya ..... Yeh script jis k liye lihk raha Hoon .......shayaid....wo bhut he ajeeb insaan ......magr
......Dil py cha giya hai ......... Har insaan ke zindigi main bhut sy loog aate Hain ur chale b jate ....ksi k ane Jane sy koi farq nahi parta ...pr kuch loog anmool hote Hain ...... Magr anmool
loogoon ko ehsaas nahi hota .... K ksi k dil main Kiya guzar rehi hai ....... Ur kuch loog khud Dil py badshahi krwane k liye bulate Hain pr .....ahkir main moooh mor lyte Hain......jis sy Dil main
aik ajeeb kafiyat Cha jati hai jo k Dil duhkati hai ..........

Submitted: March 25, 2018

A A A | A A A

Submitted: March 25, 2018

A A A

A A A© Copyright 2018 Piyaaas. All rights reserved.

Add Your Comments: