Går seg vill

Reads: 60  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Santa EZERGAILE


Øyebrynet i panna Buktet Ikke puste For 3 minuter de går seg vill i T-banen Vi er fire reisende og sjåfør det er lett a gå seg vill.. samtids sagnet brevpapir og blyant er eventyr: avdeling i
minnene mine (RAM)

Submitted: May 31, 2018

A A A | A A A

Submitted: May 31, 2018

A A A

A A A


 

 ***

Øyebryneti panna

Buktet

Ikke puste

For 3 minuter

de seg vill

i T-banen

Vi er fire reisende

og sjåfør

det er lett a seg vill..

samtids sagnet

brevpapir og blyant er

eventyr:

avdeling i minnene mine (RAM)

 ***

 


© Copyright 2018 Santa Ezergaile. All rights reserved.