Night time thaught

Reads: 142  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic


It is in hindi..only hindi knowing people will understand the true meaning

Submitted: July 10, 2018

A A A | A A A

Submitted: July 10, 2018

A A A

A A A


Aaj fir kuch baate ansuni reh gyi, Aaj fir kuch baate ankahi reh gyi, Dil lagaya tha hamne tumse, Kisi or pe tha gussa nikalne k lie jane kya hamse tum keh gyi.

Man krta hai baat karu, dil karta hai sab kuch kahu, par jab baat hoti hai, hoti to hai par hoti nahi hai..

Kuch ansune se ham kuch ankahe se tum bas isi me din kat jate hai, hota hai kya din bhar hamare sath, man me to bohot kuch rehta hai par bata nahi paate hai.

Kasame khayi thi kabhi, raato me jagte the ham sath sath, ki jiyenge sath or rahenge sath, ruthenge sath to manayenge bhi sath.

Tum sath rehti ho to duniya nahi dikhti, bas tum hi hoti ho, ek pal ko toh maa tak yad nahi ati.

Bohot kuch hai kehne ko is saant samandar me par lehro se thoda thoda paav bhigata hu..samandar kinare ki ret pe fir likhta hu mitata hu..


© Copyright 2019 Arrowribbed. All rights reserved.

Add Your Comments: