KARAHASAN

Reads: 783  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: In Progress  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic


ITO AY PATUNGKOL SA KARAHASAN, KRIMEN, AT WALANG HABAS NA PAG-ALIPUSTA NG MAY KAPANGYARIHAN SA ABANG MAMAMAYAN NG ISANG LIPUNAN.


"KARAHASAN"

 

SA MUNDONG ATING GINAGALAWAN

MARAMING BATAS NA KAILANGAN SUNDAN

MINSAN ANG MGA ITO'Y NAKAKA TULONG

SUBALI'T MADALAS NAKALALASON

SA BUDHI NG BAYAN.

 

AKO'Y NAMULAT SA ISANG MUNDONG

TILA BAGA'Y ISANG MALAKING

ESPASYO NA KULANG NA KULANG

 SA MGA SAGOT

KUNG BAKIT GANITO ?

BAKIT GANYAN?

 

BAKIT GANITO?, BAKIT GANYAN?

ILAN LAMANG SA MADALAS NA TANONG NG BAYAN

BILANG ISANG KABATAAN

HINDI KO LUBOS MAISIP

KUNG BAKIT GAN'TO ANG KAPALARAN

NG ISANG PINAG MALUPITANG SANGKATAUHAN.

 

PATAYAN DOON! PATAYAN DITO!

PATAYAN SA KUNG SAAN SAAN.

GINAHASA!

PINATAY!

INABUSO!

NINAKAWAN!

NANG WALANG KAMALAY MALAY.

 

BAKIT GANITO? BAKIT GANYAN?

KARAHASAN AY NAG UUMAPAW

HINDI NA BA KAYANG PIGILAN

NG MGA NASA KATUNGKULAN

 

INILUKLOK SA PWESTO

NGUNIT BAKIT GANITO

TRABAHO'Y NAKALIMUTAN

MATAPOS HUMILATA SA KATUNGKULAN

 

KAY HIRAP MALIRIP

NG AKING ABANG ISIPAN

KUNG BAKIT MAY MGA NILALANG

NA NANLALAMANG SA ATING BAYAN

HINDI NA NAKUNTENTO SA KABAN NG BAYAN

PATI BA NAMAN PURI NG WALANG KAMALAY MALAY

NIYUYURAKAN

 

NASAAN NA ANG DANGAL NG BAYAN?

NA PINAGKAITAN NG KARAPATAN

MUMUNTING PARAISO'Y

WINASAK NG KASAKIMAN

DAHILAN SA KARAHASAN

PUMANGIT INANG BAYAN.

 

 

 

 


Submitted: August 28, 2018

© Copyright 2021 UNTOUCHABLE. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by UNTOUCHABLE

Poem / Romance

Poem / Romance