Roxanne

This content is no longer available from this user!.


Other Content by she losa

Roxanne

Book / Romance

Natutong magliwaliw si Zai nang tumuntong ng beinte uno. Nang magbukas nga ang isang Night Club, hindi niya iyon pinaglagpas lalo na nang masilayan doon ang isang mananayaw na si Roxanne. Unang kita pa lang niya sa dalaga, gusto na niya itong ipagkait sa iba at nasabi sa sariling magiging kanya ito, no matter what. Gusto nga rin niya ang ideyang maikasal dito hanggang nangyari na...

Booksie 2019 First Chapter Novel Contest
Tickle My Funny Bone Comedy Writing Contest 2018

Other Content by she losa

Roxanne

Book / Romance

Popular Tags