De haar

Reads: 868  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic

i could not set the exact language it is wrtitten in the story is dutch english version will come soon

Table of Contents

de Begrafenis

Een priester staat voor een rijk versierde kist.Om de kistheen staan 5 kaarsen. De zon zakt langzaam achter de bomen in de verte. Een kle... Read Chapter

Een jaar ouder

De volgende dag wordt Angelica wakker met een dubbel gevoel. In eerste instantie overheerste blijdschap, ze was nu 11 jaar oud en de dag ... Read Chapter

De affaire

De jaren lijken zich elkaar op te volgen als weken. De jonge baronessen groeien al snel op van meisjes tot jonge vrouwen. De nu 17 en 1... Read Chapter

Het Huwelijk

Ook de 3 uur voor bereiding gaan voor Angelica te snel. Voor ze het weet word ze door een bediende vertelt dat het tijd is. Violetta omhe... Read Chapter

Leven in Vlaanderen


De huwelijks nacht lag achter haar nu reed ze samen met Adriana naar Vlaanderen in de 2e koets van de prins " wat nu Angela?" Vraagt Adriana. "Nu niet veel Addi waarschijnlijk word ik net als
moeder hier en daar wat. Op draven op feesten en gelegenheden en verder zal hij niet naar me omkijken ik ben voor kinderen en als trofee." Adriana knikt "wilde je me daarom mee?" Vroegze haar zus.
Angelica knikt instemmend. " en ik had je gezworen je nooit alleen te laten." Angelica glimlacht naar haar zusje."En de baby wat doe je daar mee?" Vraagt Adriana."simpel ik voed het op als een
prins of prinses hij zal denken dat het zijn kind is." Zegt Angelica. Haar zusje knikt. Na een rit van een halve dag komen ze aan op het paleis van Vlaanderen. Een lakei komt naar de koets en opent
de deur. "Majesteit. Mejuffrouw welkom."De lakei houd zijn hand op om hen uit de koets te helpen. "Dank je wel." Zegt Angelica als ze uit stapt. Zijn ogen verklapte dat de lakei duidelijk niet
gewend was aan vriendelijkheid van zijn werknemers . Hij boog zijn hoofd na dat Adriana ook was uit gestapt en liep weer weg. Vervolgens kwam een butler samen met een groep kame rmeisjes het paleis
uit. "Majesteit, mejuffrouw ik zal u naar uw vertrekken lijden later vandaag zal de prins u bezoeken majesteit."De butler en kamer meisjes leiden de zusjes naar de oost vleugel van het paleis open
de twee deuren een kamer was voor Angelica en zo als ze had gevraagd was de aan sluitende kamer die van haar zusje. Angelica bedankte de butler die ook zijn hoofd boog en vertrok. De kamermeisjes
blijven staan. Ze stellen zich voor als. Beatrice ,Emmaline, Annalisa en Constance. Emmaline en Annalisa zijn de kamermeisjes van Angelica. Terwijl Constance en Beatrice voor de behoeften van
Adriana verantwoordelijk zijn. De eerste 3 weken in het snel zo als vroeger vullen de meisjes hun dagen met op onderzoek uit gaan. De prins lijkt niet geïnteresseerd in Angelica.Niet dat ze dat erg
vind. Maar van daag moet ze hem spreken het wastijd haar nieuwe echtgenoot van haar zwangerschap te vertellen zo dat hij zal denken dat het zijn baby is. Met knikkende knieën klopt ze op zijn deur.
"Treed binnen" blaft de prins van achter zijn deur. Angelica haalt diep adem en opent de deur. "Vrouw watbrengt jou hier." Ze slikt. Ze had een hekel aan het feit dathij haar telkens aanspreekt als
'vrouw' in plaats van haar naam te gebruiken. "Justus ik moet je wat vertellen." Angelica zucht."ik heb geen tijd voor vrouwen problemen vrouw ga maar naar je zuster of kamer dames." Haar woede weg
slikkend blijftze staal. "Ik wil je vertellen dat ik vrucht dragend ben we verwachten dus een kind." Zegt Angelica vast besloten. "mooi dan ben je niet een waardeloze huwelijks keuze. Je kunt
gaan."Zegt de prins en draait zich om in zijn bed." Ze verwachte geen euforische reactie maar deze reactie slaat alles als ze zich omdraait glimlacht ze. Haar kind zal niet zo koud worden het is
tenslotte niet van hem. Ze verlaat de kamer en vertelt snel alles aan haar zusje die het met verbazing aan hoort. "Zei hij serieus dat je geen waardeloze huwelijks keus bent?" Vraagt ze
verbaasd."ja ik ben er dus blijkbaar alleen voor kinderen krijgen, nou dan krijgt hijook een vrouw voor alleen dat doel." Zegt Angelica vast "beraden. "Hij zal wel maîtresses er op na gaan
houden."Angelica haalt haar schouders op."hij moet minstens 2 echtekinderen hebben, dus moet hij er nog minstens 1 bij me verwekken. En we houden niet van elkaar dat is duidelijk, dit is niet meer
dan een verstands- huwelijk. " de dagen gaan snel voorbij. De spanningvan de eerste weken verdwijnt snel binnen 3,maanden hebben. Angelica en Adriana het paleis van boven en onder bestudeert.
Buiten 2 vleugels van familie vertrekken en een vleugel met een bal zaal eenont moeting zaal en een parlements- zaal is er niet veel bijzonders.Een band met de bediende is ook geen spraken van een
of 2 van dekamer meisjes lijken zelfs teleur gesteld met de komst van de nieuwe prinses. Maar al snel kan Angelica zich daar niet druk om maken na wat de prins denkt 5 maanden begint haar baby
zichtbaar te worden. De prins had orders gegeven om de baby kamer tegen over die van Angelica en Adriana te plaatsen hij had geen zin in een krijsend kind in zijn buurt. Het personeel sprak er
schande van. De toekomstige koning die zijn opvolger niet in de buurt wilt. Het kon Angelica niet uitmaken.Zo lang zij haar kind maar bij zich had zo dat zij het kind liefdevol kon opvoeden zo dat
het niet als de prins hoog hartig zal worden en niet zal denken beter te zijn dan wie dan ook. Haar plan is om de mensen van Vlaanderen een toekomstige vorst geven die warm en liefdevol zou zijn en
zou om het volk gaan geven. En niet zo als de prins die pressies het tegen overgestelde is. Haar negende maand kwamen ging wat Angelica niet heel erg vond nu hoeft ze niet te liegendat haar kindje
een maand te vroeg zou zijn. Op de derde vrijdag vande tiende maand word ze midden in de nacht gewekt door helse pijnen door haar buik. Na een uur van pijn die in vlagen komt geef ze een gil. Haar
kamer meisjes en zusje rennen de kamer in. "Majesteit."Roept Emmalina als ze de kamer in rent. "Bent u in orde?"Adriana kijkt haar zus bezorgd aan. Als haar vliezen breken begrijp tAngelica wat er
aan de hand is. "De baby." Zegt ze in een wee. "De baby komt."
Read Chapter

Prinses en moeder

"Pers majesteit pers." roept de vroedvrouw die in allerijl is ontboden. "Persen." Angelica doet haar uiterste best maar het lijkt niet ... Read Chapter

De kroning

Na de begrafenis van de koning verloopt alles in een stroom versnelling. Na een week nationale rouw plant Justus zijn kroning.  ... Read Chapter

Koningin

3 maanden na de kroning was Angelica eindelijk zwanger van haar 2e kind. Van af het moment dat de 2e zwangerschap bekend werd gemaakt was... Read Chapter

Audina neemt over

Al snel is alles geregeld en staat Audina voor haar moeder in een adem benemende trouwjurk. "weet u het zeker moeder?" vraagt Audina."o j... Read Chapter

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Other Books

Other Content by elra

Book / Historical Fiction

Book / Science Fiction

Book / Other