HERËT A VONË

Reads: 40  | Likes: 4  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Odeta eshtë një vajzë e re e cila dëshiron të ndjekë ëndrrën e saj në jetë. Ajo gjendet përballë vështirësive të shumta ku lufton për të gjetur një zgjidhje. Në roman trajtohen dhe tema pikante të cilat fshehin nënkuptime. Një libër aq i thjeshtë në dukje por që degëzohet në kuptime të pafundme të realitetit ku jetojmë.

Table of Contents

HERËT A VONË

E heshtur, studioze, e apasionuar pas librave, fytyra ëmbëltore e bukuroshes Viktoria, ndriçohej nga zjarri bubulak që zi... Read Chapter

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Other Content by Zaloandro Fama

Book / Young Adult