Muurbloem

Reads: 66  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

De metamorfose van een muurbloem...

Muurbloem

 

 

Verwittiging:

 

Dit verhaal bevat erotische passages. Het is enkel bedoeld voor de volwassen rijpere lezer.

 

Alle overeenkomsten met reëel bestaande personen en/of situaties zijn louter toevallig en vallen volledig buiten de wil, het opzet en de verantwoordelijkheid van de auteur.

 

 

Er was niet veel dat Willy Vandermaesen ontging. Hij moest alert zijn, dat was nodig. In het kleine copy center waar hij het enige personeelslid was kwamen tamelijk veel studenten, en ook wel enkele would-be schrijvers. Soms probeerden die te prullen aan de kopieermachines, met pannes als gevolg. Of ze drukten meer kopies af dan ze tegen Willy zegden, en probeerden zo minder te moeten betalen.

 

Maar Vandermaesen lette niet alleen op de klanten. Soms, overdag, was het helemaal niet druk. Als er dan niemand in de zaak was ging hij voor de glazen deur staan en lette op wat er op het Sint-Janspleintje allemaal gebeurde. Soms was er niets speciaals te zien, maar soms ook wel.

 

Er was een week daarvoor een vrouw hem opgevallen. De eerste keer dat hij haar zag was ze voorbijgekomen met haar hoofd bijna tot op haar borst gebogen. Dat was erg abnormaal in Hasselt. De meeste vrouwen waren er fier en zelfbewust. Deze probeerde onopvallend voorbij te schuifelen, maar Willy had haar opgemerkt. Bovendien meende hij haar te herkennen als een sporadische klant. Wel was zij een speciale klant die hem op bepaalde gedachten had gebracht. Daar kon hij niets aan doen. Helemaal per toeval was hij op iets gestoten dat zij geschreven had. Het was een tekst die hem echt opgehitst had. Hij had er een stijve van gekregen, had de winkeldeur gesloten, was naar het toilet achterin de zaak gegaan en had zich daar afgerukt.

Willy wist dat haar naam Pia was. Hij had haar vriendin haar zo horen noemen. Het enige andere dat hij van haar wist, was dat ze porno schreef, of romantische teksten, of hoe vrouwen het ook noemden. Pia gebruikte geen computer of geen laptop. Ze schreef haar verhalen op papier. Een in vier gevouwen blad los papier was uit haar zwart Moleskine notitieboek geglipt toen ze de copieerzaak haastig was uitgelopen. Hij had het opgeraapt en opengevouwen, klaar om ermee achter haar aan te gaan, toen zijn blik toevallig op het woord “kut” viel.

Veel tekst was het niet. Wat Vandermaesen kon lezen op het stuk papier trof hem toch. Het verhaal ging over hem. Of dat dacht hij tenminste. Hij had ruig donkerblond haar en een stoppelbaard, net als de man over wie ze had geschreven. Wel wist Willy niet zeker of hij een “rechte Griekse neus” of een “gebeitelde kaak” had. Hij had blauwe ogen, en hij was meer dan 1,80 meter. En hij runde een kopieercentrum. Zo waren er toch niet erg veel mannen…

Hij wou graag dat hij haar zou terugzien op het Sint-Janspleintje. Wel realiseerde hij zich dat zij niet echt een schoonheid was, naar de gangbare normen. Hij dacht dat ze toch wel aantrekkelijk was en de moeite waard om de nodige aandacht aan haar te besteden.

Toen ze de keer daarop weer terugkwam om een handgeschreven verhaal van een vijftiental bladzijden op in-quarto formaat te laten kopiëren flirtte Willy een beetje met haar om haar wangen te zien blozen. Daar leek Pia wel gevoelig voor.

Maar Vandermaesen was niet voor haar gevallen in het begin. Dat was pas gebeurd nadat zij hem haar verhaal had laten lezen. Daaruit maakte hij op dat Pia wilde dat hij haar neukte, en dat zij er niets op tegen had dat hij het met haar deed in zijn winkel. In haar verhaal beschreef ze dat duidelijk.

Dat leek hem wel moeilijk. Hij wilde dat ook wel, maar hij wist niet hoe hij haar moest duidelijk maken dat er hinderpalen in de weg lagen. Willy was vriendelijk met alle klanten. Hij had wel wat extra geflirt met Pia, maar alleen omdat haar reacties zo schattig waren. Hij had niet geweten dat er een verleidster schuilging onder haar bescheiden zakelijke kleding. Ze werkte bij op het immobiliënkantoor Limburgs Commercieel Vastgoed op Herkenrodesingel, tegenover de Carrefour.

Toen Pia de keer daarop kopies kwam maken probeerde Willy een afspraakje met haar te maken. Zij wimpelde hem af, heel beleefd wel, maar ze maakte toch duidelijk dat ze andere belangrijkere dingen te doen had.

Om haar uit zijn hoofd te zetten was Willy naar de Copacabana Beach Club op de Genkersteenweg gegaan om te proberen daar een of ander gewillig meisje op te scharrelen. Toen hij eens in de club was vond hij dat er geen enkel meisje naar zijn gading was. Zijn lust voor Pia spookte hem door het hoofd. Lang bleef hij dan ook niet in de Copacabana Beach Club en ging gefrustreerd terug naar huis.

Het was wel opvallend dat Pia vaker dan anders kopies kwam maken op het Sint-Jansplein. Willy zag daar het bewijs in dat hij haar toch niet onverschillig liet. Hij bleef maar proberen haar mee uit te vragen, maar ze bleef zich van hem afsluiten, net zoals ze dat had gedaan toen hij onschuldig met haar in zijn winkel aan het flirten was.

Maar op een dag kwam er verandering. Een beetje verlegen zei Pia tegen Willy dat ze de zaterdag daarop naar de Copacabana ging. Wel niet alleen, het was haar vriendin Gerda die haar overtuigd had om met die mee te komen. Willy begreep dat het van de kant van Pia een soort verdekte uitnodiging was, en hij wou voor geen geld van de wereld die zaterdagavond weg blijven uit de club.

Die avond had Willy rondgelopen tussen de mensen in de Copacabana met een glas caipirinha in zijn hand. Zo onmiddellijk vond hij Pia niet terug in de drukke menigte, totdat hij zag dat haar vriendin Pia tamelijk brutaal wegsleepte van de uitgang van de club. Het was Vandermaesen duidelijk dat Pia wou vertrekken, maar dat haar vriendin haar kost wat kost wou tegenhouden.

Willy had haar nog nooit ergens anders dan in het copy center gezien. Hij had haar ook nog nooit in een rokje gezien, maar hij wist dat het Pia was. Ze was aan het discussiëren met haar vriendin. Hij kon aan hun houding en wilde handbewegingen zien dat ze ergens ruzie over hadden. Waarschijnlijk was Pia klaar om te vertrekken, ook al waren de twee vriendinnen nog niet lang geleden aangekomen in de club.

Willy wilde niet dat ze wegging. Dit was zijn kans. Hij liep naar hen toe. Haar vriendin zag hem als eerste en wierp hem een ??flirterige glimlach toe. Hij knikte naar haar en glimlachte even.

“Hallo,” schreeuwde de vriendin over het gebrul van de menigte en het lawaai van de muziek heen. Pia keek toen op. Hun ogen ontmoetten elkaar. Zelfs dat kleine oogcontact maakte Willy’s lul halfhard.

Pia’s vriendin zei nog iets tegen hem, maar hij hoorde het niet. Hij boog zich voorover en zei in Pia's oor.

"Hallo Pia. Hoe maak je het?"

Ze slikte. "Hallo Willy, het gaat wel.” antwoordde ze, ook met haar lippen tegen zijn oor.

Willy was verwonderd, maar toch ook echt blij dat Pia zijn voornaam kende. Zijn grijns was zo groot dat zijn wangen pijn deden. Pia had zijn naam nog nooit eerder gebruikt.

"Je ziet er prachtig uit,” flatteerde hij haar. ”Ik vind het heerlijk om je haar los te zien."

Pia knikte, maar ze zei niets.

"Wil je dansen?" vroeg hij haar.

Zij schudde haar hoofd.

"Nee? Liever niet?" vroeg hij ontgoocheld.

Ze keek hem lang aan. Haar ogen waren stonden besluiteloos. Ten slotte gebaarde ze Willy om dichterbij te komen.

"Ik kan niet dansen," zei ze in zijn oor. “Niemand heeft het me ooit geleerd. Niemand heeft me ooit gevraagd om te dansen. Ik ben niet aantrekkelijk genoeg. Daarom ben ik altijd een muurbloem gebleven.”

Plot had Willy heel erg te doen met Pia. Maar niet alleen had hij medelijden met haar. Het geluid van haar stem, het voelen van haar adem in de wervelingen van zijn oor, het deed zijn pik volledig rechtop gaan staan. Er was gewoon iets met haar, maar hij kon het niet noemen. Natuurlijk was ze niet echt knap, precies zoals zij zei, tamelijk fors gebouwd, met nogal ruwe gelaatstrekken, maar veel vrouwen waren niet echt knap. Toch waren die daarom geen muurbloemen gebleven.

Er was gewoon iets anders aan Pia dat haar fascinerend maakte, maar dat kon niemand aan haar buitenkant zien. Was het gewoon dat ze een vuile geest had en met wat ze schreef de macht had om mannen botergeil te doen worden? Vandermaesen dacht dat het meer te maken had met het feit dat hij haar misschien eerder had willen neuken, maar hij wist niet zeker of ze hetzelfde voor hem voelde. Dus had hij in het copieercentrum onschuldig met haar geflirt...

Nu wist hij dat ze meer wilde, dat ze hem wilde. Zij had een deur geopend die hij niet meer kon sluiten.

"Je moet geen muurbloem blijven. Ik zal  je leren dansen," fluisterde hij in haar oor. “En misschien wil je ook nog wat anders leren…”

Pia huiverde. Toen ze zich omdraaide om hem aan te kijken, stonden hun lippen maar een centimeter uit elkaar. Toen ze knikte, liet hij de adem ontsnappen die hij had ingehouden. Hij pakte haar hand, knikte naar haar vriendin. Die trok van verwondering bijna haar wenkbrauwen op tot bij haar haarlijn toen Willy met Pia aan zijn hand naar de dansvloer stapte.

Pia was niet echt klein, maar toch minstens tien centimeter kleiner dan Willy met zijn lengte van een meter negentig, zelfs op haar hoge hakken.

“Je hebt een mooie outfit aan,” zei Willy, net voordat ze begonnen te dansen.

Pia lachte verlegen. Zij bedankte hem voor het compliment:

“Dank je, maar die kleren zijn niet van mij. Het is mijn vriendin Gerda die ze me geleend heeft voor de gelegenheid. Ik kom bijna nooit in clubs of discotheken. Dat soort kledij heb ik dan ook niet in mijn kleerkast.”

Dat begreep Willy. De kleren waren te opzichtig voor een type vrouw als Pia en ook een beetje te klein. Ze spanden en strekten zich strak uit over haar heupen en haar borsten, maar ze zag er fantastisch uit.

Toen ze eenmaal een piepklein leeg plekje op de dansvloer bereikt hadden in een donkere hoek van de zaak draaide Willy zich naar haar toe. Haar bruine ogen namen alles om hen heen in zich op voordat ze uiteindelijk op zijn gezicht belandden.

Pia stond stijf en onhandig op de dansvloer, maar ze liep niet bij Willy weg. Hij hief hun samengevouwen handen op en legde haar andere hand op zijn schouder. Hij liet de zijne naar haar taille liet zakken. Hij trok haar naar zich toe en boog zich voorover om in haar oor te zeggen:

"Kom met me mee. Volg me maar."

Pia knikte. Hij liet een hand over haar rug glijden en drukte haar tegen tegen zijn borst. Hij voelde haar longen uitzetten toen ze naar adem snakte omdat ze zijn erectie tegen haar onderbuik voelde. Blijkbaar deerde dat Pia niet. Ze trok zich niet achteruit, dus begonnen ze voorzichtig te dansen op de tonen van de muziek.

Willy’s handen dwaalden over haar rug en zelfs langs haar zij. Toen zijn vingertoppen de bovenkant van haar kont beroerden, verstrakte haar greep op zijn schouders. Hij kon er niet meer tegen. Zijn stijve pik hinderde hem. Hij moest de waarheid weten. Hij krulde zijn nek zodat hij met Pia kon praten terwijl ze dansten.

"Wil je het mij, Pia?" vroeg hij met een zwoele stem.

Weer hapte ze naar adem. Deze keer trok ze zich terug en zij stond op het punt om hem los te laten, en terug te gaan naar haar vriendin. Haar blik schoot heen en weer terwijl ze zijn gezicht en zijn ogen bekeek.

"Ben ik het met wie je het wil?" Hij eiste bijna dat ze het hem zou zeggen.

"Ben ik het die je wil?" herhaalde hij.

Haar lippen gingen uit elkaar. Hij hief zijn hand op en streek met zijn duim langs haar onderlip. Hij voelde de lucht uit haar stromen toen ze zei:

"Ja. Jij. Jou wil ik."

Hij boog zich voorover en kuste haar. Ze was ongeveer twee hartslagen lang helemaal stil. Toen maakte ze een onverwacht hevige beweging. Ze sloeg haar armen om Willy’s nek en drukte haar tong in zijn mond. Hij kreunde en trok haar dichterbij. Zijn handen tasten in haar rok en voelden haar malse billen. Pia was lief. Ze verzette zich niet en liet het gebeuren.

Zo graag zou Willy haar op dat moment op een zacht bed leggen, maar hij had een voorproefje nodig van wat komen ging. Toen hij de zoom van haar rok bereikte, liet hij zijn hand van achteren tussen haar benen glijden. Hij stopte toen hij de natte plek op haar slipje voelde. Haar gekreun werd overstemd door het geluid dat hen omringde, maar hij voelde de trilling ervan in zijn mond terwijl ze elkaar kusten. Hij trok zijn hand terug en liet haar rok weer op zijn plaats vallen. Maar toen stak hij zijn hand in de voorkant van haar rok en gleed hij in haar slipje.

"Willy, niet doen!” zuchtte Pia in zijn oor.

Misschien had ze wel gekreund, of een beetje gegild, maar dat had hij niet gehoord door het volume van de muziek in de club. Hoe dan ook, zijn naam uit haar mond horen wond hem nog meer op. Met zijn vingers taste hij naar haar clit. Pia rukte zijn hoofd naar beneden en kreunde in zijn oor.

"Asjeblieft, hou nu op."

Met dat dat te zeggen wond zij Willy nog meer op.

“Vertel eens, Pia,” gromde hij. "Zeg me duidelijk wat ik niet kan doen, want als het aan mij lag zou ik je hier op de dansvloer neuken."

Maar Willy beheerste zich. Hij liet haar los uit zijn omklemming. Toen hij zich terugtrok waren haar ogen groot toen ze naar hem opkeek. Hij hield zijn adem in. Ze knikte, en zei stilletjes in zijn oor:

“Hier niet, Willy.”

Ze nam hem bij de hand en leidde hem naar buiten. De frisse nachtucht liet hem in een roes achter toen zij hem naar een duistere hoek van het parkeerterrein achter de club bracht.

Daar drukte Willy haar tegen de muur en verslond haar mond. Hij tilde haar van de grond en ze sloeg haar benen om zijn middel.

“Je weet wat je nu moet doen.” zei hij in haar oor.

Pia reikte met haar hand tussen hen in en knoopte zijn broek los. Ze liet haar hand in zijn ondergoed glijden en pakte zijn stijve pik vast. Zijn luide kreun ging verloren in het ritme van de muziek die tot op de parking te horen was. Willy reikte naar beneden en trok haar slipje opzij terwijl zij de kop van zijn piemel bij de ingang van haar kut plaatste.

Het was een worsteling, maar hij hield zijn ogen open terwijl hij zijn harde lul in haar strakke, natte spleet stak. Toen hij eenmaal tot het uiterste zat en zijn teelballen tegen haar schaamlippen drukten, greep ze zich vast aan zijn schouders. Hij bukte zich en beet in haar oorlel terwijl hij steeds weer in haar heen en weer pompte. Hij was zo dichtbij dat hij haar doffe gegrom en daarna haar gegil hoorde. Haar vingers groeven in zijn rug. Zijn greep om haar heupen verstevigde. Het ritme van de muziek trilde door de muur, erdoorheen, terwijl hij Pia harder en harder neukte. Hij keek haar aan terwijl ze met halfgesloten ogen naar de hemel keek, met haar mond groot open.

Dit was wat ze wilde, waar ze om had gevraagd. Toen haar blik de zijne ontmoette, was er weer dat woord, het woord dat zijn controle verbrak: "Asjeblieft."

Zij wou dat Willy haar deed klaarkomen. Hij was nu langzaam binnen in haar aan het malen, dus kon het nog even duren. Maar ze wilde het, ze had het nodig. Zij spoorde hem aan terwijl zij haar hand tussen hen in liet glijden en begon haar clit zelf te bewerken.  

 

Het duurde niet erg lang. “Willy,” kreunde ze. "Ik kom klaar! God, god, wat heb ik het goed! Ik kooooooooom."

 

Haar nek kromde. Haar mond ging open. Haar nagels groeven kleine halve manen in zijn schouderbladen. Haar krachtige reactie bond hem aan haar vast. Hij schoot zijn zaad diep in haar, momenten nadat Pia was klaargekomen. Willy hijgde tegen haar nek waar hij zijn gezicht had begraven toen hij in haar klaarkwam. Hij beet in haar oor.

 

"Ik ga de rest van dat dagboek van je lezen," zei hij. "En ik ga elke verdomde fantasie die je er in hebt opgeschreven tot leven brengen."

 

“Dan ga je me nog dikwijls moeten neuken,” lachte Pia. “Begin dan alvast maar iets aan je conditie te doen, zodat je je in allerlei bochten kan wringen!”

 

 

 


Submitted: May 11, 2021

© Copyright 2021 Robur. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Romance Short Stories

Other Content by Robur

Short Story / Romance

Short Story / Romance

Short Story / Romance