De Bekentenis van Jacot

Reads: 134  | Likes: 6  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

Een minnaar heeft een bekentenis te doen aan zijn minnares...

De Bekentenis van Jacot


 

Verwittiging:

 

Dit verhaal bevat erotische passages. Het is enkel bedoeld voor de volwassen rijpere lezer.

 

Alle overeenkomsten met reëel bestaande personen en/of situaties zijn louter toevallig en vallen volledig buiten de wil, het opzet en de verantwoordelijkheid van de auteur.


 

Op het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid in Diesberg kreeg haar collega Jacot Patrijns een meer dan collegiale belangstelling voor Anita Thonissen. Dat gaf Anita een reden om zich goed te voelen. Zij was toen veertig. Dat Jacot haar uitkoos! Jacot Patrijns was leraar godsdienst in de derde graad. Bovendien organiseerde hij een aantal buitenschoolse activiteiten voor sociale en menslievende doeleinden. Daardoor genoot Patrijns op zijn school van erg veel respect, zelfs bewondering. Er waren bij de Hemelse Voorzichtigheid veel jonge leraresjes. Velen daarvan hadden ook een lonkend oogje over voor de godsdienstleraar. Anita Thonissen vond daarom dat zij zich mocht gelukkig prijzen dat Patrijns zijn oog op haar had laten vallen.

Jacot was wel niet meer piepjong. Hij was negen jaar ouder dan Anita, maar in haar ogen toch nog ongelooflijk knap, een stijlvolle man die zich altijd erg modern kleedde om de vrouwen te behagen. Het was niet alsof zij verliefd op hem was, want dat was zij niet. Hij maakte bij haar gewoon iets los, en soort natuurlijk instinct om zich aan een man over te geven, iets waar haar man Frans Pietersen nooit in geslaagd was.

In het begin dat Jacot haar had benaderd vond Anita hem zo aantrekkelijk dat zij het heerlijk vond als ze praatten. Maar bij praten bleef het op de duur niet. Eerst gingen ze samen tijdens de middagpauze in een achtergelegen straatje in Diesberg iets drinken. Als ze dan terug naar school wandelden vonden ze altijd wel een afgelegen plekje om elkaar te kussen en te strelen.

Ook daar bleef het niet bij. Op een dag moest Anita haar Renault Laguna gaan halen in de garage in Diest waar ze die naartoe had gebracht voor een onderhoud. Jacot bracht haar daar naartoe met zijn zwarte Porsche Cayenne. Maar rechtstreeks reed hij niet naar de Renaultgarage in Diest. Eerst reed Jacot met Anita naar het afgelegen gehucht Itselaar. Daar, op een landweg, stopte hij. Hij haalde een deken uit de koffer. Die legde hij in de struiken, op een veilige afstand van de weg. Voor de eerste keer bedreven Anita en hij de liefde… Maar de laatste keer zou dat niet zijn.

Anita nodigde na die eerste keer Jacot uit bij haar thuis uit om seks met hem te hebben. Dat gebeurde nooit in haar echtelijk bed, maar op de zitbank in de woonkamer. Riskant was dat wel, niet omdat haar man Frans hen zou kunnen verrassen. Anita zorgde er wel voor dat zij Jacot uitnodigde om enkele uurtjes te stoeien als Frans op zijn werk was in Scherpenheuvel.

Maar voorzichtig bleef ze wel. Er zouden op de lichte bekleding van de bank sporen kunnen achterblijven van hun seksuele fratsen. En ook, een werkloze neef van haar man woonde vlak langs haar. Die hield een oogje in het zeil, zogezegd om op hun huizen te passen, maar Anita wist dat hij haar ook begluurde en nauwlettend in het oog hield wat zij deed.

Dus, het risico dat haar overspel aan het licht zou komen wou Anita in geen geval lopen. Jacot nog bij haar thuis ontvangen, dat durfde ze na enkele keren niet meer. Maar geen nood, in de streek waren er genoeg zaken die aan minnaars en schuinsmarcheerders onderdak boden tegen betaling. Dus, dat Anita seksueel niet meer zonder Jacot kon toonde zij hem als ze samen een kamer huurden in een hotelletje of een rendez-voushuis in Spalbeek, Halen, Bolderberg, Meldert of de omgeving van Diest en daar passioneel de liefde bedreven...

====================

Toen ze zesenveertig werd had Anita Thonissen al een paar jaar lang geprobeerd een vier-vijfde leeropdracht te krijgen op haar school, het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid in Diesberg. Dat was haar nooit gelukt.

Maar dat schooljaar viel er een geschenk uit de hemel: ze kon, als ze wou, de betrekking krijgen van onderdirectrice-coördinatrice. In die functie zou ze speciaal gelast worden met het coördineren van de pedagogische werkgroepen, de vakvergaderingen voor algemene vakken en de coördinatie van de taalleerkrachten. Dat ze die onverhoopte bevordering kon krijgen had ze te danken aan Jacot Patrijns, die ondertussen ook al meer dan zes jaar haar vaste minnaar was.

Patrijns had op het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid als leraar godsdienst in de derde graad een dikke vinger in de pap. Hij wist de nonnen van de inrichtende macht die hij al lachend “Wilde Clarissen” noemde te charmeren en rond zijn vinger te draaien. Dat ze alles deden wat Patrijns wou, dat was niet zo, maar toch bijna. Geen wonder dat zijn maîtresse bij die vacature van onderdirectrice-coördinatrice door hem gepromoot werd.

Anita Thonissen was hem erg dankbaar dat ze onverhoopt door zijn toedoen die betrekking kreeg. Ondertussen was Anita een 48-jarige vrouw die blij was met haar baan als onderdirectrice. Die opdracht vroeg wel veel werk en organisatietalent, maar al bij al was ze niet zo stresserend als voor de klas te moeten staan. Stilaan vond Anita ze ook echt interessant. Het hielp haar om zich in haar saaie huwelijk met Frans Pietersen op iets meer te concentreren dan alleen maar op het huishouden.

Zij had een punt bereikt waarop ze probeerde de kleine ervaringen en genoegens van het leven ten volle te beleven. Anita, zonder een echte veganiste te zijn, lette goed op haar eten en at gezond, ze ging joggen op de Finse piste in Donk samen met haar zus Wanda, ze fietste tamelijk veel… Op haar leeftijd had zij daardoor nog een behoorlijk mooi lichaam. Zij kleedde zich zo jong en sportief mogelijk en ze zorgde goed voor zichzelf.

Zoals nooit tevoren genoot ze van seks met Jacot Patrijns. Daar was wel reden toe. Sinds ze acht jaar daarvoor voor de eerste keer de liefde had bedreven met Jacot in de bosjes in Itselaar was de manier waarop hij Anita neukte stilaan veranderd. Hij besteedde meer en meer tijd aan hun voorspel, en ook probeerde hij zijn orgasme zo lang mogelijk uit te stellen. Alle mogelijke moeite deed hij om te proberen Anita als eerste doen klaar te komen. Zij vond dat heerlijk, en ze was zo gelukkig dat Jacot die moeite wou doen. Seks met hem werd altijd maar beter. Hij lukte er in om Anita minstens één keer op twee dat hij haar neukte doen klaar te komen. Maar niet alleen dat: het leek haar ook alsof Jacot steeds maar potenter werd, zelfs op zijn leeftijd. Het gebeurde vaker en vaker dat, wanneer hij een eerste keer in haar was klaargekomen, hij al na drie kwartier opnieuw een stevige erectie had, en soms zelfs na een half uur...

Anita Thonissen zwolg echt in haar affaire met Jacot Patrijns. Alleen al maar aan hem denken, of hem in een gang zien voorbij komen op school bezorgde haar vaak een vochtig slipje. Een leven zonder haar potente en toegewijde minnaar kon ze zich gewoon niet meer voorstellen…

====================

Maar het was allemaal geen rozengeur en maneschijn gebleven. Even was Anita toch voor Jacot afgekoeld. Op een zaterdag in de voormiddag hadden ze de liefde bedreven in de Rubensexclusief in Schaffen. Toen ze allebei hun orgasme hadden beleefd was Jacot anders dan anders. Normaal was hij dan doodkalm, rustig na zijn bevrediging. Dat was nu niet het geval. Hij was zenuwachtig, en Anita voelde dat hij iets op zijn lever had.

Wil je me het vertellen?” vroeg ze.

Dat zou ik graag doen,” antwoordde hij. “Mag ik doodeerlijk tegen je zijn?”

Natuurlijk, dat spreekt toch vanzelf,” zei Anita. “Daarvoor kennen we nu elkaar toch al lang genoeg.”

Dat hij, net als zij, getrouwd was en twee kinderen had die bijna volwassen waren, dat wist Anita al lang. Maar daar ging het niet over. Zonder blikken of blozen bracht Jacot Anita op de hoogte dat zij en zijn vrouw niet de enigen in zijn leven waren met wie hij seks had.

Jacot lichtte haar in dat hij niet alleen een inkomen had als leraar godsdienst. Ook was hij lid van een trio dat folkmuziek speelde, de “Bark Mellow Band”, en optrad in heel Vlaams Brabant en geregeld ook in Limburg, met tamelijk veel succes. Dat maakte dat er groupies en bewonderaarsters waren die hem achternazaten. Altijd “nee” zeggen, dat deed Jacot Patrijns niet als een van die meisjes haar benen voor hem wou opendoen.

Anita Thonissen kreeg een schok toen ze dat hoorde. Het was alsof iemand haar met een voorhamer op het hoofd sloeg. Dat merkte Jacot Patrijns. Met een lief en deemoedig gezicht vroeg hij aan Anita:

Geef me toch nog een kans, wil je?”

De manier waarop Jacot haar aankeek, net als een van haar Labradors als die iets mispeuterd hadden, deed Anita smelten. Toch gaf ze zich niet onmiddellijk gewonnen:

Over wie heb je het als je je vrouw en mij achter onze rug bedriegt?”

Patrijns was beschaamd toen hij aan Anita moest toegeven:

Tja, dat varieert. Mijn contacten wisselen, zou ik zo zeggen. Je begrijpt wel wat ik bedoel…”

Ja, dat denk ik wel,” zei Anita een beetje bits, terwijl ze zich in het bed in de Rubensexclusief uit zijn armen losmaakte. “Maar ik had wel graag geweten over wie het gaat. Zijn er daar vrouwen bij die ik ken?”

Eentje zeker,” antwoordde Patrijns. “Onze collega Cathy Tits.”

Cathy, de rondborstige Cathy? Dat meen je niet! Dat is toch een pot, een lesbienne!”

Ja, die naam heeft ze, niet zonder reden, maar toch… Volgens mij is ze bi.”

Dat speelt eigenlijk geen rol. Hoe vaak doe je het met haar?”

Ongeveer één keer per maand, soms al eens iets vaker.”

Niet te geloven! En tussendoor naai je mij, en ook nog anderen? Groupies, zoals je zelf zei?”

Ja, dat geef ik toe. Maar dat gebeurt wel tamelijk onregelmatig. Soms duurt het maanden eer een meisje zich aanbiedt. Soms, na een geslaagd optreden, zijn het er wel twee of drie tegelijk.”

En dan ga je op hun aanbod in?”

Anita, ja, dat doe ik. Je moet daarom toch niet boos op me worden. Van al die vrouwen ben jij voor mij de allerbelangrijkste. Seks met jou is hemels, altijd. Ik ben altijd overgelukkig als ik jouw kleine discrete kutje zie en in je paradijsje mag naar binnen komen…”

Misschien moet ik je de toegang tot mijn paradijsje wel ontzeggen, Jacot.”

Waarom zou je dat doen? Ontken maar niet dat je het erg goed hebt als we samen seks hebben.”

Dat is zo, en dat ontken ik niet. Maar je hebt me bang gemaakt. Je promiscuïteit… Wie zegt dat je mij niet met een vieze ziekte gaat opzadelen?”

Maar Anita toch! Denk je dat ik me bezig houd met vrouwen die op dat gebied niet gezond zijn?”

Hoe kan je dat in hemelsnaam controleren? Dat er met geen enkel van die meisjes een probleem is wat betreft Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, dat kan natuurlijk, maar ik twijfel eraan.”

Dus, die twijfel is genoeg voor jou om een einde te maken aan onze relatie?”

Jacot bekeek zijn minnares meewarig. Die blik deed Anita opnieuw denken aan hoe haar twee Labradors, Prinses en Gay, keken als ze bang waren dat hun bazin ze ging straffen. Ze smolt weg, maar zo, zonder meer, aannemen hoe hij probeerde haar als minnares te houden, dat wou ze ook niet.

Luister, Jacot,” zei ze. “Ik wil zo maar geen einde maken aan onze relatie. Ik geef toe dat ik er enorm veel aan heb. Maar zo gaat het wel niet verder. Het risico dat je een SOA op me overdraagt is me daarvoor te groot. In het vervolg moet je een condoom over je piemel trekken als we seks hebben. Ik zal je die wel bezorgen. Ik doe Frans die ook gebruiken. Die Durex Pleasuremax koop ik in dozen van een gros, 144 stuks…”

De blik van Patrijns werd benepen.

Jammer, maar dat gaat niet,” zei hij. “Een paar jaar geleden had ik een korte relatie met een winkelierster uit Diest die ons trio sponsorde. Zij deed me ook een condoom over mijn lul trekken voordat ik in haar kut naar binnen mocht. Na drie keer kreeg ik een allergie van die condooms. De jeuk aan mijn geslachtsorgaan was niet te harden, zowel aan mijn piemel als aan mijn balzak. Die kleurden bijna vuurrood, zoals de konten van sommige apen. Wassen hielp niet. Mijn vrouw begon zich vragen te stellen over hoe dat kwam. Ik ging naar mijn huisdokter. Die zei dat ik die allergie kreeg van het soort poeder dat door Durex wordt gebruikt om zo een condoom vlot over een penis te kunnen uitrollen. Dat was meteen het einde van mijn relatie met die boetiekuitbaatster.”

Maar er stonden wel genoeg andere vrouwen klaar die je mocht bespringen zonder condoom, vermoed ik?” smaalde Anita.

Daar gaf Jacot Patrijns geen antwoord op. Hij kwam in het bed opnieuw naar Anita Thonissen toe gekropen, en hij klemde haar zachtjes in zijn armen. Zij voelde tegen haar venusheuvel hoe zijn piemel weer hard was geworden en zocht naar haar neukgaatje.

Ze zuchtte, voordat ze haar benen voor Jacot opendeed. Die condooms, die zou ze maar vergeten…


 

© Bruno Roggen, Anhée, 2021


 


Submitted: May 12, 2021

© Copyright 2021 Robur. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Romance Short Stories

Other Content by Robur

Short Story / Romance

Short Story / Romance

Short Story / Romance