Een Liefde Zo Waar.

Reads: 58  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

I am doing something strange here, trying to write in Dutch.

Table of Contents

Maria En Ik.


This chapter ia about meeting Maria and falling in love.
Read Chapter

Getrouwd, En Het eerste Kind.


Binnen de kortste keren waren we getrouwd en bracht Maria haar eerste kind ter wereld.
Read Chapter

Rachel.


Onze tweede kind heet Rachel.
Read Chapter


  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite


Facebook Comments

Other Content by johngumbs