Jacot Patrijns op vrijersvoeten

Reads: 111  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

Een man die erg veel van wisselende contacten met vrouwen houdt maakt een nieuwe verovering. Zal zijn relatie met de vrouw die al zo vaak ontgoocheld in de liefde is geweest tot een aanvaardbaar resultaat leiden?

Jacot Patrijns op vrijersvoeten
 

door Bruno Roggen


Verwittiging:
 
Alle overeenkomsten met reëel bestaande personen en/of situaties zijn louter toevallig en vallen volledig buiten de wil, het opzet en de verantwoordelijkheid van de auteur
.

 

Drie vaste maîtresses had Jacot Patrijns al. Anita Thonissen was van die drie de belangrijkste. Naargelang Anita zich min of meer veilig voelde om niet tegen de lamp te lopen als getrouwde vrouw huurden Jacot en zij ergens in Halen, Meldert of de omgeving van Diest een kamer in een motel of een rendez-voushuis om de liefde te bedrijven. Dat gebeurde ongeveer één keer om de maand.

Met zijn tweede minnares, Cathy Tits, liep het minder goed. Ze was bisexueel, maar de laatste tijd had ze meer belangstelling voor vrouwen dan voor Jacot. En de jonge Sandrina Verlaet van zijn platenmaatschappij Righto, die zat nu voor drie maanden in de Verenigde Staten om daar een aantal contracten af te sluiten.

Jacot Patrijns vond dat hij op seksueel gebied niet meer genoeg aan zijn trekken kwam. Het was tijd om nieuw bloed aan te spreken. Zoals hij dat al eerder had gedaan zocht hij iemand op het Internet. Zodoende leerde Rita Plevoets uit Melveren Patrijns online kennen. Dat gebeurde op de Belgische datingsite Cupid. Voordien had Rita daar ook al contact gehad met mannen, maar die leken haar alleen maar uit op gratis seks. Er waren er zelfs twee geweest, gigolo’s, die haar hun seksuele diensten hadden aangeboden tegen betaling...

Ondertussen was Rita vierendertig. Na jaren van slechte relaties en teleurstellende seks had zij besloten om drastisch paal en perk aan haar slechte ervaringen te stellen. Ze wou een man vinden met toch een zekere standing die op dezelfde zoektocht was als zij, zodat ze een exclusief, maar toch vrijblijvend heet seksarrangement konden regelen. Het zou geen one-night-stand mogen worden. Rita dacht aan zoiets als een contract van onbepaalde duur, maar dan in een liefdesrelatie, en zonder clausules op papier.

Dat was het plan. Rita Plevoets had een druk leven met haar zaak in de Luikerstraat in Sint-Truiden waar ze dameskleding verkocht die zij in de Trade Mart in Brussel bijna wekelijks ging aankopen. Ze had zoveel om haar hoofd, een massa dingen om zich op te concentreren en geen tijd voor liefde of slechte seks.

Jacky Patrijns kwam voor haar op Cupid als een geschenk uit de hemel vallen. Niet alleen was hij leraar godsdienst op het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid in Diesberg, dus niet de eerste de beste, maar een man van standing. Bovendien was hij een begaafd artiest, de drijvende kracht als leadgitarist en zanger van het folktrio “Bark Mellow Band”. En vooral, op de foto’s die Rita Plevoets van hem kreeg zag hij er buitengewoon sexy en charmant uit. Zo kon zij in één klap al haar voorkeursvakjes tegelijk aanvinken.

En dus sprak zij een paar weken later met een volslagen vreemde, in de prachtige en gedempt verlichte bar ‘Cesspool’ in de Koning Albertstraat in Diest. Rita kon niet geloven dat alles zo goed was gegaan. Deze man was perfect. Hij zag er nog een stuk beter uit dan op zijn foto’s, en hij had een zo mooie lijzige stem… Als hij tegen haar sprak kreeg Rita echt slechte gedachten die ze tegen de godsdienstleraar niet durfde uitspreken…

In de Cesspool hadden ze champagne gedronken en ieder zes oesters gedegusteerd. Patrijns had alles betaald, hoewel de rekening niet van de poes was. Achter Rita’s rug om had hij een tafel gereserveerd in het restaurant ‘In den Zoeten Honing’ op de Grote Markt. Zelfs het eten had hij besteld en het was van topkwaliteit voor zover dat kon in een Diests restaurant. Daarna hadden ze een verhit debat over het betalen van de rekening. Die wou Rita dit keer vereffenen. Zij kon zich dat goed permitteren, maar dat weigerde Jacot Patrijns categoriek. Wat een plezier dat hij haar daarmee deed! Kon het nog beter?

Het bleek dat het antwoord op die vraag nee was. In feite namen de zaken een wending die Rita Plevoets totaal niet had verwacht. Na hun eerste ontmoeting in Diest nodigde Jacot haar uit om op een vrijdagavond een repetitie van de Bark Mellow Band bij te wonen. Zo zou ze een idee krijgen waarmee Jacot Patrijns nog bezig was naast zijn lessen godsdienst bij de Hemelse Voorzichtigheid.

De repetitie ging door in een grote hangar aan de Oude Tiensebaan in Bekkevoort. Op tijd kon Rita daar onmogelijk zijn op vrijdagavond. Haar zaak in de Luikerstraat was dan open tot negen uur, en daarna moest ze zich nog opfrissen na een lange dag en ook nog wat eten. Het maakte dat ze Jacot Patrijns rond tien uur belde vanuit Sint-Truiden om hem te verwittigen dat ze ten vroegste om half elf in Bekkevoort zou aankomen. Jacot zei dat dat geen probleem was. De repetitie zou dan wel voorbij zijn, maar hij zou op Rita wachten, en samen konden ze dan in de omgeving nog gezellig iets gaan drinken en wat praten…

Van iets gaan te drinken kwam die vrijdagavond niets. Van praten ook niet veel. Alletwee verlangden ze naar elkaar, Jacot en Rita. In de lege hangar waren enkele zitjes, onder andere een zakzetel opgevuld met polystyreen bolletjes. Op die zetel kroop Rita op Jacot zijn schoot. Ze begonnen elkaar te kussen en te strelen… Van het een kwam het ander en voor de eerste keer bedreven ze laat die avond de liefde met elkaar…

In Bekkevoort hadden Jacot en Rita voor de eerste keer samen seks gehad. Dat was wel de eerste, maar niet de laatste keer. Van dan af gingen ze regelmatig samen weekendjes weg, naar Molenheide of het vakantiepark Landal in Zutendaal, ze maakten stranduitstapjes en bedreven de liefde aan de kust in Knokke of Oostende in dure hotels.

Soms was Rita Plevoets ontgoocheld: ze hadden dan wel een rendez-vous om ergens samen naartoe te gaan, maar plots belde Jacot haar dan dat hij de afspraak niet kon nakomen. Een echt valabele uitleg gaf hij haar dan niet. Meestal kwam hij aandragen met een nogal doorzichtig smoesje.

Rita dacht erover na. Ze realiseerde zich twee dingen. Nummer één: zij werd stilaan verliefd op Jacot Patrijns. Het was niet meer alleen lichamelijk, seks om de seks. Dat was voorbij. Zij streefde naar een innige geestelijke verbinding met de godsdienstleraar. Nummer twee: haar nieuwe lief verborg haar iets. Met die geheimdoenerij kon zij niet langer leven.

Op een avond toen ze deelnamen aan een kaas- en wijnavond in de Kaasmakerij Cabridal in Beringen, over een  gezamenlijke schotel kaas en vleeswaren weggespoeld met erg veel wijn, kwam de waarheid naar buiten. Toen Rita de ogen van Jacot zag stralen van emotie met wat zij dacht liefde voor haar te zijn durfde zij hem de vraag te stellen:

"Zit je al in een relatie?"

Zij wist het antwoord al voordat Patrijns zijn mond opendeed. Een knikje en een buiging van zijn hoofd vertelden haar alles. Er vormde zich onmiddellijk een knoop in haar maag. Het was geen indigestie veroorzaakt door de kaas of charcuterie vermengd met wijn… Voordat Rita iets kon doen om ze te stoppen stroomden er tranen over haar wangen. Aan haar plezier die avond was er opeens een einde gekomen. Maar dat was niet het belangrijkste.

“Rita, je moet het me niet kwalijk nemen, maar ik heb het je tot nu toe niet durven zeggen: ik ben getrouwd.” fluisterde Jacot haar toe.

Haar droom werd stukgeslagen toen zij van Patrijns hoorde dat hij niet vrij was. Dat hij, naast Rita Plevoets, nog drie andere minnaressen had, daar zweeg hij over als vermoord.
Jacot Patrijns viel stil na zijn bekentenis. Meer uitleg gaf hij voorlopig niet. Hij bood Rita Plevoets geen enkele opluchting. Natuurlijk, niets weerhield haar ervan om de kaasmakerij uit te lopen. Maar de redenering die Rita tegenhield om weg te lopen was gebaseerd op een vreemd principe. Waarom zorgde haar hersenkronkel ervoor dat zij veronderstelde dat hij het met haar, een vriendin, zo veel beter had dan bij zijn vrouw?
Dat had Jacot Patrijns precies geroken:

"We hebben al jaren geen seks meer gehad, mijn vrouw en ik, al slapen we nog samen in hetzelfde bed." legde Jacot haar uit.

Rita kneep haar ogen tot spleetjes. Sprak hij de waarheid? Hij maakte direct oogcontact met haar terwijl hij sprak en ging comfortabel in zijn stoel zitten. Voor haar voelde het aan alsof hij hij niet loog.
Haar tranen hielden op met vloeien. Zij merkte zelfs dat ze glimlachte. Wat een grappige gang van zaken! Zij was nu blij met haar nieuwe vriend die in hetzelfde bed sliep als een andere vrouw, zolang ze maar geen seks hadden…

"Waarom lach je?" vroeg Jacot Patrijns verbaasd.

"Het is gewoon grappig hoe de dingen zijn gelopen." zuchtte Rita. “Wie had ooit gedacht dat ik…”

Ze kreeg de tijd niet om haar gedachte af te maken.

“Ik bedoelde het niet zo,” beweerde Jacot. “Dat jij en ik zo dicht bij elkaar zouden komen, dat had ik nooit kunnen voorspellen. Daarom vond ik het niet echt nodig je te zeggen dat ik getrouwd ben.”

Rita knikte zwijgend en voelde de bekende golf van emotie naar haar keel stijgen. Terwijl de tranen opnieuw opwelden, keek zij snel naar de rekken met bollen rijpende kaas alsof die plots haar aandacht hadden getrokken. Tranen waren een automatische reactie. Er was geen behoefte aan, er zat weinig gevoel achter, noch van droefheid, noch van blijdschap.

Rita wist dat als ze inging op een contact langs de datingsite Cupid om er risico’s aan vast zaten. Eigenlijk was zij al maanden geleden met die situatie in het reine gekomen. Zij wilde de tranen niet. Ze was niet verdrietig. Tegen zichzelf zei ze dat alles in orde was. Maar eerlijk gezegd, dat was het niet. Zij was wel triest. De situatie was verdraaid, en zij lag ermee in een emotionele knoop. Maar dat was nu eenmaal zo. Aan haar frivole, supertoegeeflijke maar supertijdelijke levensstijl was een einde gekomen. Haar glimp van hoe Jacot Patrijns leefde had haar geen goed gedaan. En nog belangrijker, zo kwam er een einde aan haar eerste ervaring met een veelbelovende, ontspannende liefde. Tot op dat moment in de kaasmakerij was alles gezellig geweest. Het was de eerste keer dat zij gemakkelijk verliefd was geworden op een man zonder drama, ruzie of tranen. Daarvoor had zij altijd geloofd dat liefde gepaard moest gaan met pijn. Maar de afgelopen maanden met Jacot Patrijns hadden haar iets anders geleerd.

Nu stond Rita Plevoets voor een dilemma. Uit twee mogelijkheden moest ze er één kiezen: “Wees onbaatzuchtig. Verstoor het huwelijk van Jacot niet en zie je nieuwe liefde nooit meer terug.” Of: “Wees egoïstisch en ga door, ook al is hij getrouwd.”

Het was een moeilijke keuze. Rita dacht terug aan de tijd van toen zij een tiener was en toen haar vader haar moeder bedroog met een Frans meisje dat op de Chaussée d’Amour in Brustem dienster was in een bordeel. Dus dit was geen gemakkelijke beslissing om te nemen. Haar brein zei dat ze onmiddellijk moest vertrekken en Jacot Patrijns laten vallen. Maar haar hart zei: “Blijf, je voelt je goed met hem. Super goed.”

Wat moest ze doen? Niemand kon haar hiermee helpen. Rita voelde zich gefrustreerd omdat ze gedwongen werd om zo'n ingrijpende beslissing te nemen die voor haar wel eens erg slecht kon uitdraaien...

Na twee weken nadenken stuurde Rita Plevoets een lange mail naar Jacot Patrijns. Ze zei tegen hem dat zij hun relatie moest verbreken en dat zij haar zoektocht naar een partner opnieuw moest beginnen.

Patrijns bleef op dat moment seksueel op zijn honger zitten. Met Anita Thonissen had hij prul gekregen omdat die als vrouw intuïtief had aangevoeld dat haar minnaar weer in een andere, groenere, wei aan het grazen was. Voorlopig wou zij niet meer met hem naar bed. Cathy Tits had het te druk met haar eigen nieuwe verovering, een naaistertje van zeventien uit Herk-de-Stad. Sandrina was nog niet terug uit de USA. Het zou nog minstens zes weken duren eer die haar job bij de platenmaatschappij Righto in Kortenberg weer zou oppikken…

Dus concentreerde Jacot Patrijns zich de volle honderd procent op Rita Plevoets. Hij stuurde haar mails, en zelfs met de hand geschreven liefdesbriefjes op roze en lila gekleurd geparfumeerd papier. Zij las alles wel, maar ze reageerde nergens op. Totdat…

Totdat zij op haar telefoon een ingesproken boodschap van Jacot beluisterde. Die was heel kort, zes woorden maar:

“Rita, ik zie je zo graag…”

En wow! Dat deed het voor haar. Ze smolt weg in haar hernieuwde liefde voor Jacot. Dat hij getrouwd was, daar dacht zij niet eens meer aan. Hun gezamenlijke uitstapjes namen toe, het feesten van de liefde tussen hun twee werd intenser en hun tijd samen in bed langer en meer gepassioneerd. Ze offerden veel op, en dat wisten ze allebei.

Maar elke keer dat het feest in een gehuurde kamer eindigde, lag Rita Plevoets wakker in een hotelbed en twijfelde zij eraan of zij wel een beslissing had genomen die goed voor haar was. Met de champagneflessen allemaal leeg, de ijzige stilte van de kamer en het ontnuchterende licht van de ochtend klaar om door de gordijnen te stromen, bleef zij met telkens opnieuw met één gedachte achter: hebben ze enkel samen in hun bed geslapen? Misschien hadden Jacot en zijn vrouw een strikte lijn in het midden? Sliepen ze in een pyjama met lange mouwen, weg van elkaar? Of raakten ze met hun naakte huid elkaar? Wikkelde Jacot zijn arm uit pure gewoonte om haar lichaam, misschien zelfs rond haar borsten? Sliepen ze lepeltje-lepeltje? Ademden ze samen tegelijk, diep in slaap en vredig? Of dat vreselijke beeld dat Rita telkens opnieuw in haar verbeelding zag: ze lagen naakt in bed, en Jacot kroop boven op zijn vrouw om de liefde te bedrijven, elke avond, en soms meer dan één keer per avond…

Rita besefte dat hun gedeelde vertrouwdheid en moeiteloze intimiteit als echtpaar iets was wat zij nooit met Jacot zou hebben. En daar moest zij mee leven.

Dus toen zij op een nacht wakker lag in Knokke en de stilte in de hotelkamer afdaalde en de klok haar vertelde dat het 4 uur 's nachts was, bleef Rita achter met de pijnlijke eenzaamheid te weten dat zij weer de op één na beste was. Alleen in bed na de seks. Alleen goed voor een uitje, een etentje, een feestje of een weekendje weg, een hete stoeipartij met hun blote verhitte lijven, maar geen engagement op lange termijn, en zeker geen levenslange verbintenis. Nooit de bruid, altijd het bruidsmeisje. Maar wie was zij om medelijden met zichzelf te hebben? Het lag allemaal aan haarzelf. Zij had het zelf gezocht…

Het was een stil afscheid tussen Rita Plevoets en haar minnaar Jacot Patrijns. Zij herviel in de eenzaamheid, en ze had tijd nodig om van de innerlijke wonde die ze had opgelopen te genezen.

Voor Jacot Patrijns liep het anders. Er is blijkbaar een god of een godin die waakt over vrouwenlopers, schuinsmarcheerders en alle andere minnaars.
Anita Thonissen nam opnieuw contact met hem op. Ze had weer prul gekregen met haar man Frans, en wou opnieuw getroost worden in Jacot Patrijns zijn armen...

Cathy Tits had het niet lang uitgehouden met haar naaistertje uit Herk-de-Stad. Dat onervaren meisje in de sapphische liefde weigerde mordicus voorzetstukken aan te binden. Dat was doodzonde, verzekerde zij aan Cathy, en ze wou niet naar de hel gaan.

En Sandrina Verlaet, die liet hem weten dat ze vroeger dan voorzien terug van Los Angeles naar Schiphol zou vliegen. Zij verwachtte dat Jacot haar daar zou komen ophalen en dat ze dan samen nog een paar leuke dagen in Amsterdam konden doorbrengen. Een hotelkamer had Sandrina alvast geboekt voor hun twee in het InterContinental Amstel Hotel aan het Professor Tulpplein…

© Bruno Roggen, Anhée, 2021

 

 


 

 


Submitted: June 06, 2021

© Copyright 2021 impetus. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Romance Short Stories

Other Content by impetus

Short Story / Fantasy

Short Story / Romance

Short Story / Romance