Geen Klik

Reads: 72  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

Jacot Patrijns is bezig met andere veroveringen.Anita Thonissen is ontgoocheld omdat haar minnaar minder en minder belangstelling voor haar heeft. Daarom besluit ze om op zoek te gaan naar een vervanger voor Jacot Patrijns...

Geen Klik voor Anita

door Bruno Roggen


 

Verwittiging:

Alle overeenkomsten met reëel bestaande personen en/of situaties zijn louter toevallig en vallen volledig buiten de wil, het opzet en de verantwoordelijkheid van de auteur.


 

Echt slecht had Anita Thonissen het niet met Jacot Patrijns, verre van daar. Ongeveer tien jaar daarvoor was zij beginnen schuinmarcheren en haar man Frans te bedriegen. Van al de minnaars die zij sinds al had gehad was Patrijns toch wel de meest potente en diegene die het beste wist wat haar lichaam nodig had, en haar uitzinnig kon doen genieten.

Maar… Lang geleden had Anita gedacht dat Jacot haar als enige minnares had. Over die illusie was zij nu heen. Ondertussen was gebleken dat hij niet alleen zijn vrouw met Anita bedroog, maar haar ook, en dat hij dat deed met iedere aantrekkelijke vrouw die “ja” tegen hem zei. Even had Anita dat erg gevonden, en ze had Jacot daarop aangesproken. Die had haar niet echt uitgelachen, maar het had er wel van weg:

Kom nu, Anita, toen je die affaire met mij begon wist je goed welk vlees je in de kuip had. Ik heb je toen uitdrukkelijk gezegd dat ik niet alleen mijn vrouw bedroog, maar ook dat ik jou niet kon beloven dat je mij voor jou alleen zou hebben.”

Dat was dan duidelijk. Op de trouw van Jacot in hun overspelige relatie kon Anita niet rekenen. Waarom zou zij hem dan trouw moeten zijn? Afgeschreven had Anita haar ontrouwe minnaar wel niet, daarvoor deed hij haar nog minstens één keer per maand uitzinnig genieten. Maar één keer per maand, en soms nog niet eens, dat vond Anita toch wel héél erg weinig. Ook als ze nu stilaan richting vijftig ging, haar lichaam riep nog altijd luid om verwend te worden zoals haar passionele natuur dat wou…

Gelukkig was dit niet meer de enge wereld die zij gekend had als jong meisje, en zelfs niet toen ze al getrouwd was. Nu was alles opengebroken dank zij het steeds maar uitdijende Internet, vooral onder druk van sociale media zoals Facebook, Twitter, Whatsapp en nog een aantal andere.

Als zij niet de enige minnares van Patrijns was, waarom zou hij dan haar enige minnaar moeten blijven? Daarom ging Anita Thonissen resoluut op zoek naar een kandidaat op datingsites en een aantal sociale media. Natuurlijk waren er hopen reacties van mannen die alleen maar uit waren op een snelle wip, seks om de seks. Dat wou Anita nu ook weer niet. Zij wilde iemand vinden die meer te bieden had dan enkel maar een stoeipartij in bed. Natuurlijk hoorde dat er bij, maar er mocht toch meer diepgang en engagement in een nieuwe relatie zitten.

Het duurde wel even eer ze op het Internet zo iemand had gevonden. Hij heette, zo zei hij toch, Johan Ghysen, en het leek Anita of zij bij hem in de smaak viel en of het hem menens met haar was. Zoals dat meestal gaat tastten ze eerst elkaar af in avondlijke chats die al snel een paar weken in beslag namen. Dan, op een avond in het begin van de zomer, hakte Ghysen de knoop door. Hij stelde voor dat Anita en hij elkaar nu eindelijk in levenden lijve zouden ontmoeten.

Heb je er iets op tegen dat we elkaar in het Olmenhof treffen?” vroeg Ghysen. “Bij mij thuis kan ik je niet ontvangen, en jij mij evenmin bij jou, dat is duidelijk.”

Het Olmenhof? Dat heb ik eigenlijk liever niet,” was Anita’s reactie. “Er zouden daar kennissen van mij kunnen voorbij wandelen... En ook komen daar mannen vissen aan de vijver die mij kennen, zelfs iemand die in dezelfde straat woont als ik. Wat dacht je van het Provinciaal Domein van Bokrijk?”

Voor mij is dat prima. Wanneer?”

Wat dacht je van volgende vrijdag, na het werk, tegen half acht? Ze voorspellen goed weer tegen dan. Warm zal het wel niet echt zijn, maar toch aangenaam. Ik zou een van mijn honden willen meebrengen. Dat is een Labrador, een heel braaf beest. Over Gay moet je je echt niet ongerust maken.”

"Zeker, klinkt als een geweldig plan," antwoordde Ghysen. “Ik kijk er naar uit om je vrijdag te zien in levenden lijve!”

Anita had grote verwachtingen. Deze man klonk perfect. Hij was intelligent, goed opgeleid, bereisd en vooral op zoek naar een gewillige partner voor een affaire...

Ze zaten die vrijdagavond samen op een bank in het Arboretum in Bokrijk.

"Mag ik weten waarom je op zoek bent naar iemand?" vroeg Anita op de man af.

Mijn vrouw en ik gaan uit elkaar,” antwoordde Ghysen. “We wonen nog steeds samen, maar dat is totdat we een aantal details hebben gladgestreken. We moeten vooral nog enkele financiële regelingen treffen. We zijn uit elkaar gegroeid. Ze deelt geen enkele van mijn wetenschappelijke interesses en we hebben helemaal geen intimiteit meer.”

Bedoel je dat je niet meer met haar naar bed gaat?”

"Ja, dat bedoel ik. De laatste keer dat we seks hebben gehad is nu vier maanden geleden.”

Anita Thonissen zuchtte: “Mijn leven is ook op die manier omgekeerd. Ik zou gewoon "idem dito" moeten zeggen. Net als jij en je vrouw zijn Frans en ik ook niet meer intiem. Ik zou graag willen dat iemand een mentale en fysieke connectie heeft met me. Moeilijk te vinden, lijkt me.”

"Hoe lang zoek je al?" vroeg Johan Ghysen.

Anita Thonissen vertelde hem de waarheid niet: "Een paar maanden of zo." Zij was al sinds veel langer aan het zoeken, sinds haar minnaar Jacot Patrijns haar liefdeslust niet meer vaak genoeg kon of wou blussen. Nu werd het warm in juni. Tegen het moment dat haar verjaardag er aankwam, de dag voor de zomerzonnewende, was Anita’s libido op haar sterkst. Zij had gehoopt dat haar lichamelijk verlangen naar een man binnenkort zou bevredigd worden. “Misschien is hij degene die me kan geven was ik nodig heb!” bad ze bij zichzelf. Zij was het wachten zo moe… Zij wist wel nog niet zeker of ze zich tot hem aangetrokken voelde zoals tot Jacot Patrijns, maar ze wou Johan Ghysen een kans geven.

Misschien moeten we elkaar beter leren kennen,” suggereerde Ghysen. “Dat vind ik belangrijk voordat we verder gaan.”

Dat vind ik ook,” zei Anita. "Ik zal beginnen: ik lees erg veel, zowel Nederlandstalige als buitenlandse auteurs, ik bak graag bruin brood, ik maak de beste limoncello die je ergens kan krijgen, en samen met een van mijn zussen ga ik joggen op een Finse piste. Fietsen doe ik ook wel, maar toch minder… Nu jij?”

"Ik ben erg veel met mijn laptop aan het werk, en ik ben op zoek naar Het bewijs van het vermoeden van Birch en Swinnerton-Dyer.”

Wat is dat dan wel?”

Een van de nooit opgeloste problemen en nooit bewezen hypotheses in wiskunde, maar ook in fysica. Razend interessant. Als je wil, kan ik je daar uren over vertellen.”

Nee, dat hoeft niet. Zijn er nog dingen die je me graag over jezelf zou vertellen?”

.”Ja, ik vind van wel. Mijn moeder is de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik kan niet zonder haar. Er gaat geen dag voorbij of ik ga haar minsten één keer bezoeken. Lezen doe ik niet, behalve tijdschriften over wiskunde en fysica. Sporten doe ik ook niet. Ik heb ooit geprobeerd te leren ballet dansen, maar daar ben ik na drie lessen mee gestopt."

Opeens ging er iets scheef. Wat precies, daar kon Anita de vinger niet op leggen. Wat ze gehoord had, en wat ze zag, was een klap voor haar verwachtingen. Zijn moeder was de belangrijkste vrouw in zijn leven, en hij kon niet zonder haar? Bovendien was hij lang, mager en alleen maar bezig met dingen die Anita in de verste verte niet interesseerden. Geen model van een man die echt in haar smaak viel, hoe sterk haar libido ook was.

"Wil je een wandeling maken?" vroeg Johan haar.

Anita herpakte zich en wees naar haar hond. “Jammer, maar Gay is pas geopereerd van een gescheurde pees in zijn rechter achterpoot.”

Wat Anita zei was weer niet waar. De Labrador had die operatie inderdaad gehad, maar dat was al bijna een half jaar geleden, en hij was daar perfect van gerecupereerd… Dat was het niet. Anita voelde dat dit niet goed ging uitkomen. Nog eens een verspilling van tijd in haar zoektocht naar een nieuwe minnaar, dat was het voor haar.

Ze namen afscheid van elkaar in Bokrijk. Johan Ghysen bleef aandringen na hun eerste afspraak. Hij stuurde Anita nog meer foto's van zichzelf. Zij vond dat overdreven. Zelf stuurde ze er geen. Hij wist hoe zij eruit zag sinds ze elkaar in Bokrijk hadden ontmoet...

Anita Thonissen dacht na over een elegante manier om voorgoed afscheid te nemen van Johan Ghysen. Als de kans zich voordeed zou zij hem wijsmaken dat zij met haar man Frans had gepraat, en dat ze samen hadden beslist om aan hun huwelijk een nieuwe kans te geven… Had Johan Ghysen aangevoeld dat Anita Thonissen niet meer voor hem geïnteresseerd was? Mogelijk, maar alleszins, Ghysen nam zelf het initiatief om een einde te maken aan hun idylle. Hij kneep ze kort en goed dood in de knop. Hij belde Anita:

Het spijt me, maar ik heb een andere dame ontmoet. Het klikte helaas niet tussen ons twee."

"Ah. Ik begrijp het." antwoordde Anita nogal kortaf. Echt jaloers was ze niet, wel een beetje teleurgesteld. Wat wilde hij? vroeg ze zich af. Wat voor een vrouw heeft zijn schakelaar omgedraaid, als hij tenminste echt iemand anders gevonden had die hem meer beviel dan zij? Zij wou niet eens dat zij het had kunnen zijn. Zolang haar vaste aanhouder Jacot Patrijns niet vuriger voor haar werd was ze zich mentaal al aan het voorbereiden op een volgende minnaar. Er was immers geen tekort aan mannen die seks wilden hebben.

Voor Anita Thonissen was het duidelijk dat zij en Johan Ghysen niet voor elkaar bedoeld waren. Misschien was dat wel jammer, maar natuurlijk waren er meer vissen in de zee… Tenminste, in afwachting dat ze weer naakt in de armen van Jacot Patrijns zou liggen te genieten in een bed op een of andere gehuurde kamer…

© Bruno Roggen, Anhée, 2021

 


Submitted: June 20, 2021

© Copyright 2021 impetus. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Romance Short Stories

Other Content by impetus

Short Story / Fantasy

Short Story / Romance

Short Story / Romance