Promotie voor Jacot Patrijns

Reads: 26  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

De algemene directrice van het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid in Diesberg ontbiedt leraar godsdienst Jacot Patrijns op haar bureau. Zij wil met hem praten over een mogelijke promotie in het schooljaar daarop. Maar daar blijft het niet bij...

Promotie voor Jacot Patrijns

 

Verwittiging:

 

Dit is een sterk erotisch en immoreel verhaal, bedoeld voor rijpere lezers.

Alle overeenkomsten met reëel bestaande personen en/of situaties zijn louter toevallig en vallen volledig buiten de wil, het opzet en de verantwoordelijkheid van de auteur.

 

Jacot Patrijns was zenuwachtig. Dat had te maken met een woordenwisseling die hij met Anita Thonissen had gehad na het oudercontact op hun werk bij het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid in Diesberg. De grote vakantie begon nu, en Anita was niet goed gezind. Op de parking die over de school uitkeek had zij Patrijns aangesproken en hem gevraagd wat hij de laatste tijd wel allemaal uitspookte. Zij zaten toch in een relatie, en Jacot stuurde haar minder en minder liefdesboodschappen op haar geheim Gmailadres. Jacot had tegen Anita gelogen en beweerd dat het kwam omdat hij het erg druk had gehad met de voorbereiding van zijn lessen godsdienst voor het nieuwe schooljaar, maar ook met de buitenschoolse opdrachten waarmee hij bezig was, onder andere met ‘Liefdeseilanden’, een humanitaire actie, en de klussen die hij nu thuis allemaal moest opknappen tijdens de zomervakantie.

 

Dat hij recent erg veel tijd besteedde aan het neuken en het beffen van hun collega Cathy Tits, dat verzweeg hij voorzichtigheidshalve voor Anita Thonissen. Anita was zijn ‘maîtresse en titre’, en hij zou haar niet graag verliezen. Van alle vrouwen met wie hij van bil ging had zij het allerheerlijkste kutje, een echt zinnenverzengend paradijsje had zij tussen haar benen...

Maar had Anita misschien iets horen waaien over zijn fratsen met Cathy Tits? Of was het puur haar vrouwelijke intuïtie die haar deed aanvoelen dat haar potente minnaar aan het afkoelen was? Of was het omdat zij nu het nieuwe schooljaar binnenkort ging beginnen

hun relatie nieuw leven wou inblazen?

 

Om zijn gedachten van zijn probleem met Anita af te leiden en zijn zenuwen wat in toom te houden zat Patrijns enkele dagen voordat de school opnieuw ging beginnen in zijn bureau bij hem thuis zijn gitaar te stemmen. Plots kreeg hij een onverwacht telefoontje. Clara Elsen, de algemene directrice van het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid, wou met hem praten. Ze vroeg hem of hij haar kon komen opzoeken in de vestiging van de school aan de Mederstraat. Directie en secretariaat waren immers al volop aan het werk. De directrice was nog op haar bureau en wou dringend met Patrijns spreken.

Jacot wist natuurlijk wie zij was, maar ze hadden eigenlijk nooit echt contact gehad, behalve heel even toen Elsen drie jaar daarvoor in Diesberg benoemd werd en met iedere leerkracht apart een kort gesprek had gevoerd.

Jacot wist niet zeker waar het nu over zou gaan, maar hij had het gevoel dat het niet goed kon zijn. Hij was ongerust. Nu wist hij hoe leerlingen zich voelden als ze naar kantoor van de directrice werden gestuurd. Aan de telefoon zei hij tegen de algemene directrice dat hij zo snel mogelijk zou komen. Gelukkig was het voor hem, afhankelijk van het verkeer in Diesberg, slechts ongeveer zeven of acht minuten rijden naar haar kantoor op de Campus van de Mederstraat.

 

Toen hij op school aankwam zei Hilde Verachtert van het secretariaat dat hij op een stoel in de gang moest gaan zitten. Jacot Patrijns had zich gehaast om zo snel mogelijk op de plaats van afspraak te zijn. Nu moest hij daar in een trieste gang misschien een kwartier of nog langer wachten voordat de algemene directrice hem zou ontvangen. Het duurde even tot het tot hem doordrong dat Clara Elsen dat opzettelijk deed. Hij wist dat dit een psychologische techniek was om iemand zich gestrest te laten voelen. Hoe langer hij in die gang wachtte, hoe meer hij dacht dat deze bijeenkomst niet goed voor hem zou uitdraaien. Uiteindelijk kwam Hilde hem ophalen en werd hij na ongeveer twintig minuten in het kantoor van de algemene directrice naar binnen geleid.

 

Clara Elsen stond op en liep om haar bureau heen om Jacot de hand te schudden. Ze zei hem dat hij plaats moest nemen op de grijs leren bank die links van haar bureau tegen de muur stond. Dat vond Patrijns maar vreemd: voor haar bureau stonden twee leren stoelen. Waarom had zij hem niet uitgenodigd om daar tegenover haar te gaan zitten? Maar ja, zij was de algemene directrice en in het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid was haar wil wet…

In plaats van terug achter haar bureau te gaan zitten kwam directrice Elsen langs Patrijns op de bank zitten en draaide zich naar hem toe. Ze sloeg haar benen over elkaar, liet veel blote dij zien en een glimp van een zwart slipje, en begon zich te verontschuldigen omdat ze hem had laten wachten. Ze beweerde dat ze aan de telefoon was geweest met de vicaris voor onderwijs van het bisdom en zich zomaar niet van hem had kunnen afmaken.

 

Clara Elsen was tussen veertig en vijftig, met lang bruin haar en hazelnootkleurige ogen. Ze was gekleed in wat Jacot vermoedde designerkleding te zijn, en ze droeg rode hoge hakken. Voor een vrouw van haar leeftijd was ze nog erg aantrekkelijk.

 

"Wel, ik neem aan dat u zich afvraagt ??waarom ik u wilde zien,” onderbrak zij zijn gedachtegang. “En voordat ik begin, het spijt me voor de korte termijn waarop ik u naar hier deed komen. Mijnheer Patrijns, bent u gelukkig in uw huidige positie?"

 

"Ja, mevrouw, heel gelukkig. En noem me alsjeblieft Jacot."

 

"Bedankt, Jacot. En jij mag mij Clara noemen. Nu, zoals ik het begrijp uit je leraarsdossier, je bent ondertussen bijna achtenvijftig, en is dit al je negenentwintigste schooljaar hier op deze school. Klopt dat?"

 

"Ja mevrouw."

 

"Alsjeblieft, Jacot. Laat de formaliteiten vallen. Je hoeft me niet steeds “mevrouw” te noemen. Het maakt me oud. Je lijkt nerveus, Jacot. Laat me je geruststellen. Je zit niet in de problemen. Je hebt toch niets gedaan waardoor je in de problemen zou komen, hè Jacot?"

 

Patrijns dacht: "Je bedoelt naast het neuken van verschillende collega’s, een paar moeders van leerlingen en ongeveer een kwart van de alleenstaande vrouwen van Diesberg?"

 

Maar dat zei hij natuurlijk niet. In plaats daarvan antwoordde hij:

 

"Nee mevrouw, ik bedoel, nee. Niets dat ik kan bedenken.”

 

Ze vroeg toen aan Jacot:

 

"Ken je Vera Renaerts?”

 

Patrijns schrok zich bijna een hoedje, maar toch had hij nog de tegenwoordigheid van geest om te antwoorden:

 

"Ja, natuurlijk. Zij is hier lerares Nederlands en houdt zich met de schoolbibliotheek bezig, de schoolbibliothecaris."

 

"En, heb je mijn nicht ook beter leren kennen, Cathy, ik bedoel Cathy Tits?"

 

Jacky Patroons had een grote brok in zijn keel toen hij antwoordde:

 

"Ja, ik heb het genoegen gehad haar te ontmoeten."

Sterker nog,” dacht hij, “Ik heb haar helemaal verrot geneukt en ze heeft mijn lul afgezogen... verscheidene keren.”

 

Luister Jacot, je moet weten dat Cathy mijn favoriete nicht is. Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te zeggen dat ze ook mijn beste vriendin is en dat ze me alles, maar dan ook alles vertelt. En voor onze bibliothecaresse Vera ligt het niet anders. Zij noemt me zelfs “Tante Clara”, hoewel we niet eens familie van elkaar zijn, zoals Cathy dat wel is. We praten de hele tijd en gaan ongeveer één keer per week samen uit eten. Zo kan jij je wel voorstellen dat we als beste vriendinnen elkaar alles vertellen. En, à propos, zie je Anita Thonissen ook nog regelmatig? Ik bedoel niet op school, maar privé?"

 

Het koud zweet brak uit bij Jacot Patrijns. Hij had geen benul waar de directrice heen wilde met haar allusies, maar het leek erop dat ze erg goed op de hoogte was van zijn seksuele fratsen. Ze liet die ‘openbaring’ over Anita Thonissen een paar ongemakkelijke momenten hangen voordat ze verder ging:

 

"Weet je waar dit gesprek naartoe gaat, Jacot?"

 

"Nee mevrouw, dat weet ik echt niet. Maar ik zou wel willen zeggen, ter mijner verdediging, alles wat er tussen Cathy, Vera, Anita en mij zou kunnen gebeurd zijn plaatsgreep buiten de schooluren, en tussen instemmende volwassenen."

 

"Dus je weet wel waar ik het over heb. Jacot, zoals ik al zei, je zit niet in de problemen. En je hebt gelijk dat alles wat er zou zijn gebeurd op geen enkele manier invloed zou hebben op je werk, noch zou het een zaak van iemand van de schooldirectie zijn. Dus als de algemene directrice van de Hemelse Voorzichtigheid je belde denk ik dat je je afvraagt ??waarom.”

 

Voordat Patrijns kon antwoorden, vervolgde ze:

 

"Ik vertelde je dat Cathy mijn voorkeursnicht is en Vera een van mijn beste vriendinnen. Wat je misschien niet weet is dat we alledrie in vergelijkbare situaties zitten. We komen soms samen om dronken te worden en te praten. Weet je waar we het dan over hebben, Jacot? Vera en ik praten over onze slechte klootzakken van ex-echtgenoten. Cathy niet, die heeft het over de mannen die ze allemaal pijpt en de jonge meisjes van wie ze de kutjes likt. Wat jou betreft, Jacot, laat me toe volkomen duidelijk te zijn. Ik was extreem jaloers toen die twee me vertelden wat ze met jou hadden gedaan. Vooral wanneer ze me over je anatomie vertelden. Ze waren zeer lovend en gul met complimenten, speciaal als ze in een zeer beeldende beschrijving over je ‘onderbouw’ spraken. Jacot, ik praat nu niet als Clara Elsen, de voorzitster van het schoolbestuur. Ik spreek tot jou op deze dag als Clara, een buitengewoon geile vrouw die dolgraag regelmatig seks zou hebben. Jacot, excuseer mijn botheid, maar zou je overwegen me te neuken? Zoals je dat doet met Vera, Cathy en Anita Thonissen?"

 

Jacot Patrijns was verbijsterd! Dit was het laatste waar hij aan had gedacht toen hij naar de Mederstraat kwam. Nu was hij er zeker van dat zijn grote bazin geruchten had gehoord dat hij seks had met sommige collega’s. Het verwonderde hem dat de algemene directrice hem niet zei dat hij daarmee maar moest ophouden.

Het kostte Patrijns een minuut om zijn kalmte te herwinnen en te bedenken wat hij moest uit zijn mouw schudden.

Ten slotte zei hij, een beetje zenuwachtig:

 

"Clara, ik weet niet zeker hoe ik het scala aan emoties moet beschrijven dat ik nu voel. Ten eerste schaam ik me dat Vera en Cathy je verteld hebben over wat we deden. Maar tegelijkertijd ben ik ook gevleid dat ze je erover verteld hebben. Het lijkt dan toch alsof ik een positieve indruk bij hen heb nagelaten. En wat jou betreft, ik vind je een buitengewoon aantrekkelijke vrouw. Ik weet zeker dat het niet gemakkelijk voor je was om naar me toe te komen en zoiets te vragen. Ik ben vereerd. Om je vraag te beantwoorden, ja, graag zou ik met je naar bed gaan."

 

"Jacot, voor alle duidelijkheid, ik wil niet dat je me naar bed brengt of met me naar bed gaat, voorlopig toch niet. Ik wil dat je me hier neemt, op de bank, nu. Ik kan je niet zeggen hoe lang het geleden is dat ik een harde pik in me heb gehad... Vandaag, na zo lange tijd, hunker ook ik ernaar. Van wat ik heb gehoord van Cathy en Vera heb je niet alleen een harde pik, je hebt een grote harde pik en je bent in staat om de hele nacht te neuken. Ik wil dat wel eens meemaken, maar nu niet. Ben je bereid om me nu te geven wat ik wil?"

 

Natuurlijk, Clara. Hier op de bank? Goed. Kleed je maar uit en zeg maar in welke positie je het wil.”

 

Jacot, ik ga me niet helemaal uitkleden. Het is zo een gedoe om me achteraf weer te fatsoeneren... Alleen wat nodig is ga ik uittrekken. Maar voor jou is het gemakkelijker. Jij mag je volledig uitkleden. Dan krijg ik je te zien in al je mannelijke pracht. Dat zal zeker mijn libido stimuleren, hoewel ik dat niet echt nodig heb.”

 

Het duurde maar even voordat Jacot Patrijns uitgekleed was en in zijn blootje voor haar stond. Clara hief haar kont op van de bank en trok haar rok naar omhoog. Haar zwarte onderbroekje liet ze naast de bank vallen om een ??netjes getrimde bruine struik tussen haar benen te onthullen. Haar benen waren gebruind en zonder een spoor van cellulitis. Haar buik was redelijk plat en over het algemeen glad met slechts een vleugje rimpels, maar het nam niets weg van haar sex-appeal. Bijna vijftig of niet, de algemene directrice was nog steeds een heel sexy vrouw.

 

Eerst was Jacots piemel al half hard geweest nadat hij zich had uitgekleed. Toen hij Clara’s al natte en openstaande kut zag midden in haar schaamhaar sprong zijn lul naar omhoog. Clara bekeek het schouwspel en haalde diep adem. Ze zei:

 

"Verdomme, ze hadden gelijk. Nee, eigenlijk deed hun beschrijving je geen gerechtigheid. Dat is een mooie lul. Meer nog, het is de mooiste en meest indrukwekkende lul die ik ooit gezien heb! En dat nog wel bij een leraar godsdienst!"

 

Ze strekte haar vingers uit om Jacot zijn pik te betasten en terwijl ze haar lippen likte vroeg Clara:

 

Mag ik dat?”

 

Wat ze daarmee bedoelde wist Patrijns niet zeker, omdat ze zijn stijve piemel al in haar hand had. Clara maakte het snel duidelijk toen ze langs de bank op haar knieën viel en Jacots geslacht in haar mond nam. Het duurde slechts een paar seconden van ‘heen en weer’ in Clara’s warme mond voordat die volledig rechtop stond en hard was als beton. Zij dobberde met haar hoofd heen en weer tijdens het slurpen en zuigen, terwijl ze tegelijkertijd geluiden maakte als "Mmm, Mmm, Mmm." De trillingen die dat veroorzaakte maakten Jacot gek. Hij zei tegen Clara:

 

"Ik geniet echt van wat je doet, maar ik ga het niet lang uithouden als je dat nog langer volhoudt. Waarom ga je niet op de bank liggen en laat mij jou eens ferm neuken?"

 

Ze duwde met haar tong zijn lul uit haar mond, keek naar hem op met haar heldere, lichtbruine ogen en vroeg:

 

"Vond je het leuk? Ik heb dat al zo lang niet meer gedaan, en ik weet dat ik niet meer genoeg praktijk heb. Waarschijnlijk was het niet mijn beste pijpprestatie. Met Cathy zal je wel beter aan je trekken zijn gekomen."

 

"Maar Clara toch! Als dit niet het beste is wat je kan doen… Ik weet niet zeker of ik het zou kunnen overleven als je op je best bent! Dit was misschien niet de beste pijpbeurt die ik ooit heb gehad, maar bijna was ik toch in je mond klaargekomen. Ga nu liggen en laat me jou de gunst teruggeven."

 

Toen Clara op de rand van de leren bank ging zitten duwde Jacot haar achterover. Eens ze op haar rug lag sperde hij met zijn hand haar benen open en begon de binnenkant van haar dijen te kussen. Toen zijn tong boven bij haar schaamhaar aankwam legde hij zijn gezicht over haar mof en begon haar buitenste schaamlippen te likken. Er steeg een ??erg aangename geur op vanuit haar poesje in Jacot zijn neusgaten. Het was een mengeling van delicate zeegeur en een duur parfum. Hij nam aan dat ze voorzien had wat er ging gebeuren in haar kantoor en een bad had genomen voordat hij aankwam. Hij wist niet zeker wat voor soort badolie ze gebruikte, maar het rook geweldig, zelfs een beetje bedwelmend. Een of ander goedkoop geurtje uit de Aldi of de Lidl was het zeker niet.

Nadat hij haar buitenste lippen op en neer had gelikt spreidde hij ze open en begon aan de binnenste schaamlipjes te werken. Inmiddels bewoog Clara haar reet heen en weer en op en neer terwijl ze zacht kreunde: "Ja. Oh ja. Doe gewoon zo door. Het doet me zo goed."

 

Jacot wachtte niet meer langer. Hij stak zijn stijve piemel in Clara’s kut en begon haar te neuken. Niet lang, want hij wou haar die eerste keer wel echt verwennen. Of ze het leuk vond dat hij al na een paar minuten zijn piemel uit haar wegtrok en toen haar clit begon te likken? Blijkbaar had ze er niets op tegen. Het duurde slechts een paar rondjes met zijn tong over haar hard geworden knobbeltje voordat Clara begon te gillen: "Oh mijn God! Ja, ja! Oh mijn God! Heilige Moeder Maria! Ik kom klaaaaaaaaar!"

 

De directrice spoot overvloedig lustvocht uit haar kut. Dat de mooie leren bank nat werd, daar trok ze zich blijkbaar niets van aan. Haar hele lichaam werd slap na haar orgasme, en ze lag erg stil met gesloten ogen. Dus besloot Jacot dat het nu zijn beurt was en dat Clara klaar was voor zijn pik. Hij duwde haar voorzichtig naar het midden van de bank en ging bovenop haar tussen haar benen liggen. Met de punt van zijn piemel zocht hij haar opening en wreef zijn lul op en neer tussen haar schaamlippen om de ingang van haar flamoes op de tast te vinden. Toen Clara dat voelde deed ze haar ogen terug open en begon te hijgen. Ze genoot nog steeds van haar recente orgasme, en toen Jacot zijn pik halverwege in haar openstaande poes dook, schreeuwde ze: "Neuk me, Jacot! Oh mijn God! Heilige Maagd van Lourdes!... Je voelt zo goed. Geef me je pik. Neuk me. Neuk me toch!"

 

Hij begon in en uit haar kut te pompen, eerst langzaam, maar na ongeveer tien keer hijgde de directrice: "Neuk me. Neuk me hard. Sneller. Neuk me sneller!"

 

Dus begon Jacot Patrijns op bevel van zijn hiërarchische overste zijn piemel sneller te bewegen en dieper in haar te delven. Terwijl bleef Clara kreunen en gaf aan dat ze van hun vrijen genoot. Onwillekeurig moest Jacot Patrijns denken aan Anita Thonissen en die haar hemelse kutje. Er was geen vergelijking mogelijk. Anita’s kutje was zo erg mooi, klein en discreet, ook heel wat strakker dan dat van Clara, maar de vagina van de directrice, ook als ze holler was, voelde heter aan dan die van Anita. Ongelooflijk, maar Clara Elsen had kort na elkaar nog twee orgasmes terwijl Jacot Patrijns haar harder en steeds sneller bleef berijden. Dan voelde Jacot eindelijk zijn ballen aanspannen en hij fluisterde in Clara’s oor: "Ik ga klaarkomen."

 

Ze zuchtte: "Ja! Kom klaar in me, schat. Laat me het voelen."

 

Dat gebeurde ogenblikkelijk. Nadat Jacot haar diep in haar poes met een enorme lading sperma had gevuld legde ze haar hand achter zijn hoofd. Ze trok hem naar beneden voor een lange, diepe, gepassioneerde kus. Ook als er op de bank niet erg veel plaats was lagen ze toen naast elkaar terwijl ze op adem kwamen. Het was een zalig moment. Geen van beiden zei nog iets. Na een lange periode van stilte fluisterde Clara uiteindelijk:

 

"Bedankt. Het is lang geleden dat er een harde lul in me rondwoelde. Ik was bijna vergeten hoe goed het kon voelen. Maar één ding weet ik zeker: dit was de beste seks die ik ooit heb gehad. Het spijt me dat ik deze middag zo sterk aangedrongen heb dat je naar hier zou komen. Ik heb je praktisch gedwongen om seks met me te hebben. Je moet wel denken dat ik een vreselijk mens ben, maar nadat Vera en Cathy me vertelden over hoe heerlijk je ze had geneukt moest ik het zelf ervaren. En geloof me, ik ook vond het overheerlijk. Ik dacht niet dat je zou willen vrijen met een oude heks van zevenenveertig zoals ik. Maar je was geweldig. Hopelijk blijft het niet bij deze ene keer."

 

Uit een lade van haar bureau pakte Clara een van haar privé visitekaartjes. Haar adres stond er op, het nummer van haar telefoonnummer thuis niet. Dat schreef ze erbij, met een mooie zwarte Sheaffer vulpen.

 

Dan zei ze erg ernstig tegen haar nieuwe minnaar:

 

"Luister eens, Jacot. Hoewel je nu al een heel eind over vijftig bent denk dat je een goede toekomst hebt in onze scholengemeenschap hier in Diesberg. Je bent een rijzende ster, maar het doet geen kwaad om de voorzitster van het schoolbestuur aan je zijde te hebben. Ik ken een aantal zeer invloedrijke mensen en ik kan een grote hulp zijn voor je verdere carrière."

 

Jacot Patrijns sprak de algemene directrice van het Instituut van de Hemelse Voorzichtigheid niet tegen. Was dit een loze belofte die hij van haar te horen kreeg. Of zat er inderdaad een belangrijke promotie voor hem in de pijplijn?

Het viel af te wachten, en hou zou wel zien hoe het in het volgende schooljaar zou aflopen. Alleszins, de toekomst zag er voor hem rooskleurig uit, zowel voor zijn carrière als op seksgebied.

Patrijns stak zijn hand in zijn broekzak. Hij speelde even met zijn ballen en streelde zijn piemel, nu zijn beste bondgenoot.

 

© Bruno Roggen, Anhée, 2021

 


Submitted: July 19, 2021

© Copyright 2021 Robur. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Romance Short Stories

Other Content by Robur

Short Story / Romance

Short Story / Romance

Short Story / Romance