femeia e femeie

Reads: 83  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic

Când am v?zut-o prima dat? am r?mas f?r? cuvinte ?i m-am îndr?gostit ca niciodat?…

Chapter 1 (v.1) - femeia e femeie

Submitted: January 20, 2013

Reads: 87

A A A | A A A

Submitted: January 20, 2013

A A A

A A A

Noemi

Ochii superbi, c?prui ?i cu o anumit? linie care îi face incredibili de frumo?i…nas mic ?i sexun…gur? fermec?toare cu buze perfecte…tenul alb, fin, m?t?sos, foarte parfumat ?i f?r? de cusur…p?rul ?aten spre negru cu vârfurile aproape de piept…umeri mici ?i foarte delica?i, de o asem?nare ce te atr?gea tot mai aproape de ei…sânii dulci precum gustul pepenilor cop?i…corpul atât de ml?dios, încât orice rochie î?i tr?ia visul al?turi de el…picioarele l?sau f?r? de suflare orice statuie în marmur? ce fu ?lefuit? în atelierul a o sut? de me?tri…

Când am v?zut-o prima dat? am r?mas f?r? cuvinte ?i m-am îndr?gostit ca niciodat?…pentru c? în lumea de noi cunoscut? exist? clipe când omului îi e dat s? vad? m?re?ia suprem?, sub o form? sau alta…când clipele astea le tr?ie?ti sim?i c? via?a e o adev?rat? binecuvântare.


© Copyright 2017 Deanms. All rights reserved.

Chapters

Add Your Comments:

More True Confessions Books

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Deanms

femeia e femeie

Book / True Confessions

Popular Tags