Oidipiet Blog page 52

Reads: 199  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Some poetry and text

Chapter 1 (v.1) - Oidipiet Blog page 52

Submitted: July 24, 2010

Reads: 204

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A

  the slaves vandaag, 15:21 revolution of the mind
there must be some way out of here
a critical mass that withstands fire
in the lakes of fear

we speak of a joker
we hear of a thief
it must be the game of poker
that withstands truth and believe

my house is haunted by stars
everybody knows how to find me
no matter where I are

I can't buy you roses
and don't have a bike
but I know someone called Mozes
who would know what you like

The heart speaks the truth
and we are mere slaves
slaves of death and youth


Scientific note: By critical mass I mean the mass that has enough gravitational power to pull even light onto its surface such that it can't escape, with this I'm reffering to the theoretical black hole phenomena which seem to be occuring in space. › Meer... --> Gelukkig ben je niet alleen vandaag, 11:52 Hou van mezelf
en heb het best goed,
maar als jij er niet was geweest
dan had ik god nooit ontmoet. › Meer... --> guardian angel vandaag, 11:35 drawn into the night
I say goodbye
goodnight

my heart is fearless
it can take spears
it can withstand fire
but not your loss
nevertheless

I'll see you tomorrow
have a good night sleep
please, forget your sorrow
and take a deap breath
you'll live
but you can't cheat death

The light of tomorrow
will bring you peace
you'll forget your sorrow
and your mind will be at ease › Meer... --> geen stem a.u.b. vandaag, 08:54 hoef geen stem
wil geen reactie
dat boeit me niet meer
bestel voor mij maar een taxi

schrijf voor mezelf
niemand anders
blijf mezelf
het is niet anders

wil gelezen en gedownload worden
heb niets aan geslijm en mooie woorden
weet dat ik kan schrijven
weet hoe ik mezelf moet verwoorden

en als je het dan toch niet kan laten
zeg dan iets waar ik wat aan heb
zoiets als je mening
het liefst in je eigen woorden
› Meer... --> toch jou en mij gisteren, 18:46 dacht dat je weg was
je woonde niet meer hier
je zat niet meer bij mij
in de klas

zoals sprookjes altijd goed aflopen
en een mythe meestal niet
zo kom ik nu op jou aflopen
en hoop dat jij mij ziet

geef je rozen
en een zoen
wil je liefkozen
en het met je doen

en dan is het toch
jou en mij

zoals vuur kan branden
en water kan blussen
jouw string tussen mijn tanden
en passie die niet meer is te sussen

en dan is het toch
jou en mij

die vergaan in een schreeuw van stilte
elkaar zien in het ochtendlicht
onze dromen waren roekeloos
maar de zon kleurt ons gezicht
opgelucht kijk ik je aan
en geef je mijn hart
zoals in dit gedicht

en dan is het toch
jou en mij › Meer... --> op onbekend terrein gisteren, 14:23 weet nu niet
waar ik aan begin
schrijf verdriet
en zoek een vriendin

godvergeten dagen
en jaren van ellende
hebben mij gemaakt
tot dichter
de dichter in het onbekende

en ik zoek in mijn hart
naar woorden die jou
zouden kunnen bekoren
maar ik vind slecht ruis
ruis uit verre oorden

misschien ben ik niet zo geweldig
misschien verdien ik wel geen stem
maar voor mij is het schrijven passie
een passie die niets en niemand temt
› Meer... --> De waarheid regeert gisteren, 11:47 Dit is een lijst met lijfspreuken die ik zelf verzonnen of van anderen gehoord heb, alle spreuken heb ik uit eigen ervaringen als waarheid ondervonden. Met behulp van deze spreuken probeer ik een soort modern regel- en wettensysteem te maken, waarbij de waarheid regeert.

pluk de dag
(carpe diem)

Adam en Eva waren god

god is de weg, god is de waarheid, de waarheid is de weg naar god

waar een wil is, is een weg

wil is wet

niemand staat boven de wet

de waarheid is een open deur naar verlichting

man en vrouw zijn gescheiden maar gelijk
(man and woman are seperate but equal)

alles wat je zegt zal tegen je gebruikt worden
(everything you say will be used against you)

je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is
(you are guilty until proven otherwise)

voeg het woord bij de daad
(put your words where your mouth is)

vrouwen en kinderen eerst

je moet bij het begin beginnen

waar tijd is, is ruimte

de grootste truc die de duivel ooit heeft uitgehaald is de wereld te overtuigen dat die niet bestaat
(the greatest trick the devil ever pulled is convincing the world that it doesn't excist)

iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

de bal is rond

elk voordeel heeft een nadeel

de beste stuurlui staan aan wal

de aanval is de beste verdediging

de zon lacht het leven toe en de maan lacht het leven uit

als de berg niet naar Mohammed wil komen dan komt Mohammed wel naar de berg

god straft onmiddelijk

elk gebod is een verbod

gij zijt geboren in de armen van god en daar zult gij ook sterven

als je het beter weet moet je het zeggen

waar rook is, is vuur

je moet het zekere voor het onzekere nemen

niet geschoten is altijd mis

het is nooit te laat om te veranderen

gelukkig ben je niet alleen

je moet niet op alle slakken zout leggen

zeggen is schrijven

de een de dood de ander het brood

je kan de dood niet ontlopen
(you can't cheat death)

beter een vogel in de hand dan tien in de lucht

wat men zaait zal men oogsten

de appel valt niet ver van de boom

alleen ben je gekomen en alleen zal je gaan

er is een tijd van komen en een tijd van gaan

zoekt en gij zult vinden

gij zult niet doden

verloochen je naaste niet

begeer het huis van je naaste niet

behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden

de toren van Babylon is ook niet op een dag gebouwd

een belangrijk besluit gaat niet over een nacht ijs

voor je pensioen moet je de schaapjes op het droge zien te krijgen

waar men elkaar vrijheid geeft wordt de hechtste band gesmeed

een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

lachen is gezond

respecteer vrijheid

fatsoen moet je doen

het leven is een groot feest

geef nooit op

er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden

zwak is degene die zich sterker voordoet dan die is

vingers zijn niet alleen om mee te wijzen, je kan er ook doorheen zien

het oog wil ook wat

zeg wat je doet en doe wat je zegt

als de drank zit in de man dan zit de waarheid in de kan

doe bij twijfel niets, behalve als je zeker weet dat het je iets oplevert

sorry zeggen is politiek de waarheid weerleggen

je bent jong en je wilt wat

hou van je eega als geen ander

doe wat je kan, dan doe je niets te weinig

hoe meer je weet, hoe meer je vergeet

wie de top wil bereiken moet eerst tot de bodem gaan

je moet niet in zeven sloten tegelijk lopen

onkruid vergaat niet

eerst zien dan geloven

geloof in jezelf

liefde is blind

god is liefde

god ziet alles

geld stinkt niet

overdaad schaadt

twee tegen een is gemeen

van uitstel komt afstel

wie voor een dubbeltje geboren is zal nooit een kwartje worden

de ketting is zo sterk als de zwakste schakel

de waarheid ligt in het midden

voor wat hoort wat

komt tijd komt raad

je moet de kat niet op het spek binden

voor een gek is het elke dag feest

wie niet waagt, wie niet wint

spoken bestaan niet

grote geesten denken hetzelfde
(great minds think alike)

je kunt niet altijd krijgen wat je wilt
(you can't always get what you want)

iedereen gaat een keer dood, maar niemand weet precies wanneer

wees voor niemand bang

hoe meer ziel, hoe meer vreugd

wie niet schijt, wie niet stinkt

je moet geen oude koeien uit de sloot halen

voor niets gaat de zon op

een vos verliest zijn haren wel, maar zijn streken niet

je moet niet alles over een kam scheren

een plus een is twee

als de kat van huis is dansen de muizen op tafel

gezelligheid kent geen tijd

zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens

stille wateren hebben diepe gronden

opgestaan is plaats vergaan

in het land van de blinden is eenoog koning

bluf nooit tegen de beste hand

arbeid adelt

rust roest

de eersten zullen de laatsten zijn

dromen zijn bedrog

hoop moet vliegen

als twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen

op een been kan je niet lopen

wie goed doet, wie goed ontmoet

hoge bomen vangen veel wind

wie niet luisteren wil moet maar voelen

mijn weg of de snelweg
(my way or the highway)

boontje komt om zijn loontje

neem niet te veel hooi op je vork

een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen

je bent nooit te oud om te leren

van het menu van het leven heeft niemand het recept

alles kan als het maar leuk is

doe wat je leuk vindt

doe je ding

wie niet sterk is moet slim zijn

hardlopers zijn doodlopers

eigen haard is goud waard

zoals de waard is vertrouwt die de gasten

wat de boer niet kent dat eet die niet

je moet van een mug geen olifant maken

geld kan je maar een keer uitgeven

voorkomen is beter dan genezen

een joint in de morgen is een dag zonder zorgen

wie zoet is krijgt lekkers

zorgen is vooruitzien

blaffende honden bijten niet

wie de klepel ziet hangen weet hoe de klok luidt

op ieder potje past een dekseltje

beter een goede buur dan een verre vriend

bij de buren is het gras altijd groener

wie niet weg is gezien

denk niet bij het laatste vel, die na mij komt red het wel

de wonderen zijn de wereld nog niet uit

een kalf zoek je niet onder een os

een haan die op ongepaste tijden kraait onthoofdt men

iemand die met woede opstaat zal met schade gaan zitten

het is geen schande om het niet te weten, het is een schande om het niet te vragen

als vrijgezel ben je als een sultan

wie betaalt die bepaalt

het is glad op het ijs

een gewaarschuwd mens telt voor twee

meer handen maken meer werk

samen staan we sterk

wie de winter niet tegemoet komt zal de zomer nooit zien aankomen

wie geen geduld heeft moet tot tien tellen

een betere wereld begint bij jezelf

zeg nooit nooit

de ellende begint waar het geluk eindigt

wetenschap is macht
(knowledge is power)

al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt het wel

klant is koning

tijd is geld

toeval bestaat niet

alles heeft een reden

verschil moet er zijn

op een oude fiets moet je het leren

een kat in het nauw maakt vreemde sprongen

wie de schoen past trekt die aan

alles is een

de waarheid duurt het langst

iedereen heeft iemand nodig
(everybody needs somebody)

van je fouten moet je leren

de tijd zal het leren

jong geleerd is oud gedaan

waar je mee omgaat zo wordt je
(who you see is who you become)

beter laat dan nooit

tijd vliegt als je het naar je zin hebt
(time flies when you are having fun)

vakmanschap is meesterschap

in rust ligt de kracht

een gegeven paard kijk je niet in de bek

morgenstond heeft goud in de mond

economie is psychologie

papier is geduldig

geduld is een schone zaak

god kent geen genade

je moet de koe bij de horens vatten

je bent verantwoordelijk voor je eigen daden

voor onzin koop je niets

kleine kinderen worden groot

eerst denken dan doen
(think before you act)

mannen en vrouwen zijn spiegels voor elkaar

liefde gaat door de maag

integriteit is betrouwbaarheid
(integrity is reliablity)

wie de bal kaatst kan het terug verwachten
(what goes around comes around)

hoe meer, hoe beter

luister naar je hart

het leven is een cel

leiden is lijden
(to lead is to suffer)

overal is liefde

alles is aandacht

hoge bomen hebben diepe wortels

rijmen is slijmen

zeiken is voor de rijken
(to bitch is for the rich)

elk probleem verdient een oplossing

als je niet meer trouw bent kan je ook niet meer echt verliefd zijn

er schuilt meer achter de horizon dan alleen de ondergaande zon

als de vissen niet willen bijten hangt het aas nog aan het haakje

niets is onmogelijk

niets is wat het lijkt

liefde en trouw gaan samen als paard en wagen

achter de wolken schijnt de zon

geen nieuws is goed nieuws

het is stil voor de storm

de wereld is zo groot als je het zelf maakt

in de liefde en de oorlog is alles heilig

vergeven is een zegen

wat niet hoeft is niet nodig

met een bord voor je kop zie je niets

wie wat bewaart heeft wat

we zijn allemaal mensen

het leven is hart

wie de bui ziet hangen voelt de regen aankomen

niets komt vanzelf
(nothing comes easy)

een vergissing is menselijk

de waarheid dient de mens

liefde is logisch

het mes snijdt aan twee kanten

liefde is gratis
(love is free)

hebben is houden
(to have is to hold)

zien is geloven

een ongeluk zit in een klein hoekje

de donder komt voor de bliksem

bergen kan je niet verzetten

eisen is wijzen

als de bloem en de bij samenkomen is het feest

het leven is een test

de enige zin van het leven is zin hebben om te leven

wees wie je wil zijn
(be who you want to be)

goede wijn verzuurt niet

tijd staat niet stil

je leeft maar een keer

beweeg met de stroom mee
(go with the flow)

wat je zegt ben jezelf

de wereld is rond

zeg niet wat je weet, maar weet wat je zegt

je bent wie je bent

succes is een keuze

wat je niet doodt maakt je sterker
(what doesn't kill you makes you stronger)

wie het kleine niet eert is het grote niet weert

het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt

twee zielen, een gedachte

geluk moet je verdienen

geluk dwing je af

doe maar normaal dan doe je al gek genoeg

niemand is perfect

als ik thuis ben doe ik open

een goed begin is het halve werk

de eerste klap is een daalder waard

afspraak is afspraak
(a deal is a deal)

soms zit het mee, soms zit het tegen
(you win some, you lose some)

pas op waar je voor wenst
(be carefull what you wish for)

uit het oog, uit het hart

oog om oog, tand om tand

het leven is een groot toneelstuk, je moet alleen zorgen dat je op het juiste moment op de planken staat

elke dag is een nieuw begin

het leven is het leven waard
(live is worth living)

het lot is een onvoorzien feit
(faith is an unforseen fact)

hoe eerder, hoe beter

laat de moed niet in de schoenen zakken

meten is weten

liefde moet kloppen
(love must be right)

laat jezelf niet uit het veld slaan

geld moet rollen

feiten zijn feiten

kiezen of delen

pompen of verzuipen

liever vandaag dan morgen

schijn bedriegt

wat je vindt mag je houden
(finders keepers)

raar maar waar

wat je krijgt mag je houden

wat niet van jou is geef je terug

schrijven zegt meer

verloven is beloven

een lek is een gebrek

vroeger was alles beter

de aanhouder wint

wie schrijft die blijft

alles of niets

wat staat dat staat

zo gezegd, zo gedaan

fouten kunnen dodelijk zijn
(mistakes can be lethal)

veiligheid eerst
(safety first)

baas boven baas

de goeden lijden onder de slechten

eerlijk zullen we alles delen

eet de krenten niet uit de pap
(do not eat the topping from the dessert)

verlies niets uit het oog

schiet de bode niet neer
(do not shoot the messenger)

morgen is een andere dag
(tomorrow is another day)

gebruiken of weggooien
(to do or to ditch)

degene die vragen worden overgeslagen
(the asked are last)

als je het niet kan zeggen moet je het maar zingen

leven leer je met vallen en opstaan

de laatste loodjes wegen het zwaarst

zorgen zijn voor morgen

waar het hart vol van is loopt de mond van over

alles kan een mens gelukkig maken

niets kan een mens niet begrijpen

het leven heeft zin als je maar zin maakt

geniet van het leven

liever meer dan minder

het gaat om de juiste instelling, niet om de goede bedoelingen

de kick van een goede prestatie is met geen drug na te bootsen

weer niet geblowed, weer een dag niet naar de goot

je bent nooit te oud om kind te zijn

verlies hoort bij het leven als de rekening voor een goede maaltijd

leven en laten leven

liefde is waarheid

alles wat jou drijft kan jou naar de top leiden
(anything that drives you may lead you to the top)

wat niet rekt dat scheurt

het is stil onder water

tijden veranderen, maar mensen niet

er is altijd een uitzondering die de regel niet bevestigt

een masker vertelt meer dan alleen maar de buitenkant

in de waan van het moment lijkt alles beter

je kan beter een keer geleefd hebben dan helemaal niet geleefd te hebben

begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is

er is geen weg naar geluk, geluk is de weg

je kan geluk niet vinden, het kan alleen jou vinden

hoop doet leven

haastige spoed is zelden goed

de mens is zondig

een zwaluw maakt nog geen zomer

je moet je oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt

je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is

als er een schaap over de dam is dan volgt de rest

eind goed, al goed

god is goedWETEN JULLIE ER NOG MEER??, het moet ALGEMEEN GELDEND zijn, ALTIJD WAAR ZIJN om toegevoegd te kunnen worden, dus geen moment opnames zoals het kwartje is gevallen...

Uiteindelijk moeten alle zinnen als een puzzel aan elkaar geregen worden zodat het een enigsinds lopend verhaal wordt. Op dit moment staat alles nog kriskras door elkaar, omdat het nog onaf is.

Ik schrijf die spreuken om alle deuren naar de waarheid te openen, zodat mensen met behulp van die spreuken tot een dieper en beter inzicht komen over hoe het leven in elkaar zit. Die spreuken kunnen zowel als wetten gezien worden als leefregels die men kan gebruiken in moeilijke tijden, als een stukje hoop en begrip, iets wat je inzichtelijk maakt in hoe dingen in elkaar zitten. Misschien geef jij er niet om, en dat hoeft ook niet, maar voor mij voelt het als een verbreding van mijn leven en kennis door al die spreuken te verzamelen.

› Meer... --> diepvriesverpakking zondag, 12:51 dromenroes in een wit pak sneeuw
pardoes word ik wakker
pluk de morgen bij de steel

de ochtend is vergaan
de middag komt eraan
ik hoop op wat zon
veeg de vlokken van mijn balkon

de stilte is ontembaar
de kou niet te harden
mijn emoties zijn wendbaar
maar voor mijn ogen zie ik flarden

flarden van hoe wij het hadden
flarden van hoe het was
langszaam laat ik mijn liefde opbranden
om te sterven in de kou
› Meer... --> In naam van vrijdag, 12:20 Sneller dan een leugen.
Beter dan een goed aperitief.
Draag ik jou op vleugels.
Zing over de morgen
en vind jou zomaar lief.

Als smeltwater voor de zon.
Staat mijn berg bovenaan.
Bovenaan waar het allemaal begon.

Ik drink geen nectar
en ik kan niet vliegen,
maar jouw zoete geuren
geven mij extase
laat mij de waarheid liegen.

Ik kijk je aan.
Tot op mijn knieen
in het water.
Ik geef je een naam
en ik noem je
liefde. › Meer... --> De gevoelige snaar donderdag, 21:53 Je bent het beste wat me is overkomen. De feestdagen komen er weer aan en ik ben binnenkort jarig. Ik weet niet wat ik wil met mijn leven, eigenlijk vind ik het wel best zo. maar ondanks dat verlang ik dagelijks naar jouw liefde. Het is alsof ons elastiek zich steeds weer opnieuw spant en ik met een razend tempo tegen je aangeworpen word. Steeds weer verdrink in jouw woorden, jouw ogen op de foto, ik luister naar mijn hart en geef je een naam, maar ik weet niet of die de juiste is. Laat ik je 'Sonfa' noemen, de Sonfa is het heilige vrouwke dat mijn monster laat verdwijnen en mijn rust geeft in deze barre tijden. Ik noemt jou bewust niet bij name, omdat ik zo bang ben dat ik mezelf pijn doe als het weer eens betekent dat onze vriendschap er juist van kapot gaat. Maar ik wil je laten weten dat ik mezelf er steeds vaker op betrap dat ik denk te voelen dat ik van je hou. Geestelijjk ben ik verbonden met jouw daden en ik zie beelden van angst en glorie die mij doen verwarren en bedaren. Lichaamswarmte, een aanraking van jou, ik zou sidderen door mijn lijf. Mijn hart is al zo vaak gebroken en van buiten lijk ik een stuk ijs, maar van binnen brandt er een mythisch vuur, door mijn geloofje - sonfa fason got (Adam en Eva waren god.)- Ik zoek mijn Eva, die ik Sonfa noem. Wil mijn leven beteren, zonder gokken, drugs of alcohol, maar een mens kan je niet veranderen, dus ik hoopte eigenlijk een beetje dat je me zo zou accepteren, zoals ik ben. Ik ben helemaal weg van schrijven als een ondekkingsreis in mijn geest, je weet nooit waar dingen toe leiden. Vannacht leg ik bij jou mijn hart te rusten, laat voetstappen achter in de sneeuw zodat jij mij weer terug zult vinden. Ik geef je mijn vertrouwen en hoop er een beetje liefde voor terug te krijgen, ik neem een blad voor mijn mond een verwacht van jou een beetje responds. In mijn hart woont niemand dan de liefde van mijn leven, zoals jij dat voor mij bent. Soms krijg ik tranen, maar meestal een lach, ik raak vertrouwt met mijn wanen en denk dat je mij echt mag. Meer durf ik niet te hopen, omdat ik zo vaak telleurgesteld ben, meer durf ik niet te denken, omdat ik zovaak afgebeld ben. Het enige wat ik weet is dat er meer is dan de liefde in jouw woorden. De liefde in jouw hart, het stemmetje in mij, die vertelt dat wij bij elkaar horen. Eens ben je gekomen, ooit was je daar, eens zal je bij me wonen, zoals ik bij jou, want jij, jij bent mijn gevoelige snaar.


© Copyright 2017 Oidipiet. All rights reserved.

Chapters

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Oidipiet

Oidipiet Blog page 1

Script / Young Adult

Oidipiet Blog page 2

Script / Young Adult

Oidipiet Blog page 3

Script / Young Adult

Popular Tags