Oidipiet Blog page 96

Reads: 281  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Some poetry and text

Chapter 1 (v.1) - Oidipiet Blog page 96

Submitted: July 24, 2010

Reads: 284

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A

Opruimstudievandaag, 20:33
Het euvel van het missen
is het vergankelijke
het wegkwijnen van de beelden
en de holle leegte die ervoor overblijft
Eens amusant, ooit vrijwillig aanwezig
Strevend naar perfectie
maar een bende van ellende vindend
en zelf niet weten
hoe er mee om te gaan
Zonder controle
zonder inspectie
Leef ik als artistiek vriendje
en bedrijf ik de dichtkunst
met de verboden woorden
van een eens briljant genie
‘Hij of zij die geen fouten maakt
heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd’
Albert Einstein
› Meer... Bloedverwantenvandaag, 17:48
Prevelend over de mosterd bij Linda
Praat ik met jou en bega snode plannen
Want ik trouw je in ondeugd
maar heb alweer verlangen
Me op de borsten van Linda verheugd
Kan dat niet veranderen
Mijn dromen zijn donker
ik voel me een vleesgeworden geest
Van binnen ben ik dronken
alsof ik vanmorgen
al naar de slijter ben geweest
Ik drijf op zilte tranen
Schroef mijn leven in de zwembadbanen
en lijd tussendoor ook nog eens
aan halfpsychotische cannabiswanen
Maar wie gaat mij blamen?
Wie ziet bramen branden
Schrijft over vergeelde stranden
en vliegt laag over de uitgestrekte binnenlanden?
Val ik in jouw armen?
of is het Sofia, Ester of Magdalena?
Nee, alles is lucht,
samen met mijn olie, de brandstof
klaar voor de volgende vlucht in een klucht
want ik ben opgelucht
dat Lady Di prins Charles ooit gedumpt heeft
En dat we niet leven
als Angelsaksische blauwbloedaanbidders
maar gewoon kunnen geloven
in het rood
wat gestalte heeft gekregen, geschilderd is
tussen jou en mij

› Meer... Relatievandaag, 09:02
En als de eerste tranen
zich in mijn ooghoeken vormen
Ik diep zucht
en je vrij laat
in jouw zijn
Dan ben ik eventjes
dichterbij jou
› Meer... bootjes aan de kustgisteren, 21:36
des liefde is eenkennig
inkerig doch gewent
aan jouw streken
maar ik ben vergeten
waar deze zin overging
en dus, is het slechts een kus
en geen zoen
hoe stoer je ook wilt doen
want ik ken jou
te goed..
› Meer... Wandelganggisteren, 20:21
Orerend over leven
Schuif ik de vrede af
aan de ongeneeslijken
Geef mijn hart aan de zieke
Sterf voor de noodzoekende
Begrijp de vragende
En schrijf mijn verdriet
in de boeken
Want we zijn
illustere mensen
op het toneel van de dichtkunst
Beminnen slecht een enkeling
en de droeve strofes
die niet aan ons zijn gegund
Nee, ons bestaan is schimmig
Verloren in een kast met sprookjes
Boetseren wij de ellende
En dromen over
liefkozende patroontjes
waarop wij lopen
in de gang
van ons paleis
› Meer... Baantjes trekkengisteren, 15:59
De nevel boven het bad
dwaalt op ons neer
Ik spartel langzaam
door het lome water
Duik onder en boven
telkens weer
opnieuw
Hap naar lucht
en span mijn spieren
Sla mezelf door de muren
van het leven heen
En weer terug
telkens weer
opnieuw
Keihard werken
als volwassen lastdieren
Zwoeg ik mijn weg vooruit
terwijl de klok doortikt
En ik proef dat ik leef
telkens weer
opnieuw
› Meer... Hoi schatgisteren, 15:29
Hoi schat,
Je bent de liefde van mijn leven. Ik wil je
gewoon niet laten gaan en kan het niet
eens. Heb door schade en schande ge-
leerd dat ik mijn leven niet als een
toneelstuk kan leven (liegen, manipulatie
lijdt tot een alter-ego met een instabiele
basis en een onzeker en ongelukkig hart)
Ben eigenlijk alleen nog maar geïnteresseerd
in gezond vaderschap, leuke carrière
en lang en gelukkig leven met jou.
Aangezien ik mij niet wil opdringen, je vrij
wil laten en in je keuzes, mij niet als
hoer/huisman wil uitgeven en zeker wil
weten dat jij dit gevoel met mij kan/wil
delen, heb ik besloten dat het beter is
dat jij naar mij toekomt wanneer je dat wilt.
Ik woon gewoon op ** *** ******* **
ik heb geen haast en wil het net zo lief
aan het toeval overlaten, maar verlang
ontzettend naar je, nu ik me eindelijk vrij
voel.

Geschreven in de zomer van 2000
› Meer... Middelpuntzoekende krachtgisteren, 12:30
Liefde is als zwaartekracht:
Verleg je zwaartepunt
en je zult leren zweven
› Meer... Never stopped (accords)gisteren, 10:28
I admit it, it is tue
Sometimes I lie to you
I won't deny
that we have quite a story
you and I
But in the end
When we are through

Girl, I've never stopped
loving you
And When you say stop
Then I know
that you are
being true
I've never stopped
loving you
But when you are gone
I feel the blues
Girl, I've never stopped
loving you
› Meer... Schaapjes tellenmaandag, 16:32
Goddeloze woorden spoken
Liefdevolle klanken dansen
Door mijn hoofd, in mijn hoofd
Het orkest heeft mij van de pijn beroofd
Het bataljon schrijft geschiedenis
Het was aan Gabriël en Ezechiël beloofd
En nu ben ik met jou verloofd
Alsof onze school
het zo voor ons heeft
bekokstoofd
Deel ik mijn portemonnee door twee
en neem jou door de natuur met mij mee
Samen beleven we het heel tevree
En nee het is niet duur, dus dat is oké.
Genieten we van de zon
Praten we bij een schemerende horizon
Schenken we de dranken
en verdwalen we in de mystiek
Om ons over te geven
aan de handen van de bron
die onze waarheid
van dit godvergeten landschap
in de schoonheid van ons bestaan
schiep.. 
 

 


© Copyright 2017 Oidipiet. All rights reserved.

Chapters

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Oidipiet

Oidipiet Blog page 1

Script / Young Adult

Oidipiet Blog page 2

Script / Young Adult

Oidipiet Blog page 3

Script / Young Adult

Popular Tags