Sonfa Fason got! (deel 4)

Reads: 289  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic

Adam and Eve were god

Chapter 1 (v.1) - Sonfa Fason got! (deel 4)

Submitted: September 17, 2010

Reads: 289

A A A | A A A

Submitted: September 17, 2010

A A A

A A A

Act du Mort

26 jul, 22:21

Recentelijk zijn twee dichtsters heen gegaan waar ik heel veel van hield, een van hen zou nu zelfs mijn vrouw zijn geweest als zij nog geleefd had.. Maar, slechte dingen gebeuren..Deze tekst geeft een klein inzicht in de huidige status van mijn zijn sinds beide dichtsters stierven.

De zus van

Soms gebeuren er van die dingen
die kan je niet verklaren vanuit de geest
maar het hart weet de waarheid
alsof het leven ooit niet eenkennig was geweest
Dragen we de littekens van de tijd
en vragen god om een antwoord
Waarom hebben we geen spijt?
Want we waren egoïsten
alleen maar bezig met onszelf
Terwijl zij lag te lijden
speelden we in onze fantasie
met onszelf
De liefde had toegeslagen
En het lot was bepaald
De wraak van satan werd in mensenlevens vertaalt
Nu moeten we twee dochters van god missen
En moeten wij als mensen voort
Heb jij nog zin in een relatie
als je dit hebt gehoord?


Act du Mort - Part one

Ken je dat gouden ei gevoel, wanneer iemand uit je leven gerukt wordt waar je van hield en je weet niet wat er echt met haar gebeurd is? Want ik heb een verhaal en er is mij iets vertelt maar het klopt niet als ik de feiten met elkaar vergelijk. Misschien moet ik de doden laten rusten en heb ik me gewoon vergist.. Misschien blijft het echte leed verborgen? Ik weet het niet meer, maar bij la mairie zei men dat er geen E.A. overleden is. Ik heb echt gezocht, maar misschien ben ik misleid en speelt het echte drama zich in het dorp zelf af. Is zij wel echt dood? Waarom de vliegtuigvlucht van haar lijk? Terwijl dat plaatsje vlak over de grens is? Ben je in Spanje begraven misschien? Ik snap er niks van en weet niet wat het werkelijke verhaal is.

Ik heb ellenlange chat-sessies op mijn computer staan waarin mijn geliefde E.A. dood verklaard is en ik toch echt het kerkhof bij de kerk bezocht heb. Doch de gemeente ambtenaar was wel erg aardig en de agent luisterde slechts even mee. Haar naam werd niet gevonden, maar eerlijk is eerlijk ik heb niet gevraagd of er nog meer kerkhoven in dat plaatsje aanwezig zijn, zo op de grens kan ik me voorstellen dat er meerdere kerkhoven zijn. Waarom heb ik daar niet aan gedacht toen ik daar was? Misschien wist het gemeente huis nog niet dat ze overleden is, maar dan had die gemeente ambtenaar toch kunnen zeggen dat er meerdere kerkhoven zijn als dat zo was? Goed ik laat het voor vandaag rusten, maar dit verhaal heeft voor mij nog een staartje. Een onprettige nasmaak van feiten die niet kloppen met wat mij gezegd is.

Ben je nu dood? Of neem je me in de maling? Blijft het echte leed verborgen of treed jij bij anderen in herhaling? Wilde je van me af of mag ik niet zien dat je dood bent? Ik begrijp het even niet meer.


Zij vond van wel

dinsdag, 22:11

Je mag niet zelf over leven en dood beslissen. Zij vond van wel.

1 reactie(s) Meer...

Act du Mort - Part deux

Gisteren avond rond 10 uur is mij te kennen gekomen dat de beste vriendin L. v/d M. van E.A. zichzelf heeft vermoord en gestorven is op de nacht van de 19e op de 20e juli. Ik heb van haar gehouden als een echte vriendin en herkende veel van mezelf in haar. Ik hou nog steeds van mijn geliefde E.A. maar toen zij stierf leek het mij logisch verder te gaan met haar beste vriendin. Ondanks dat ik weet dat haar zus N.A. van mij houdt doch getrouwd is met een ander. Koos ik voor haar als een palindroom in nood van wederzien des liefde.

Maar de dag voor dat ik haar zou bezoeken pleegde ze zelfmoord en bovendien was ik op dat moment boos dat ik niet het graf van E.A. heb kunnen bezoeken dus dacht dat zij ook nep was aangezien ze niet op het kerkhof aanwezig was. Echter bleek dat zij een brief van de directeur van het Kankerharttehuis had gekregen en dat zij voor 31 july haar kamer moest verlaten. Nu haar beste vriendin gestorven was en zij enig kind was en ik blijkbaar niet genoeg reden tot leven was met een gulden middenweg van vriendschap verkoos zij te sterven op de dag voordat ik haar zou bezoeken. Precies zoals E.A. stierf op de intensieve zorgen een dag voor ik haar zou gaan bezoeken, zo pleegde haar beste vriendin zelfmoord voor de dag dat ik haar zou gaan bezoeken. Waarom sterven mensen voordat ik ze kan zien? Wat is nog waar van deze werkelijkheid die nog nooit eerder is gezien?

Ik moet naar Waterloo om verhaal te gaan halen. Als er doden zijn gevallen moeten er lijken zijn, en dus vergeef ik ons Luka dat ze is gestorven, want het uitzichtloze eind om te sterven aan overdosis medicatie tegen de longkanker is ook geen prettig uitzicht dat kan ik begrijpen. Toch had ik je nog graag bij me gehad in dit leven zonder ons Line. Het gaat jullie goed als jullie echt dood zijn en mocht ik in de maling genomen zijn dan vind ik dit wel een hele zieke grap om de dood tot twee keer ( of eigenlijk drie keer) toe te fingeren..

Ben jij nu echt dood? Kan je zien dat ik leef? Waar denk je nu aan zonder lichaam en het wezen als een geest? Voel je jouw dochtertje? Ben je bij Line? Of zweef je nog tussen hemel en aarde omdat je te vroeg van ons heen gegaan bent? Proost Luka de foto's zijn voor jou.


Act du Mort - Part drie

Als je voor keuzes staat en niet weet wat je moet doen dan is er moment in de tijd dat je overgeleverd bent aan de goden. Op de kruising van niets dan liefde vind ik telkens weer de gulden middenweg van vriendschap en balans. Waar het lijden de pijn doet overschrijden en de euforie claxonneert in de stilte van een traan plak ik pleisters op de wonden en haal verhaal in vraagstellingen van dilemma's. Want de dochter van god en haar beste vriendin zijn niet zomaar gestorven.. Zij leden aan het dodelijke kanker de ene in de darmen de ander in de longen. De medicatie versnelde de dood in hun levers, de gedwongen transplantatie mislukte en het uitzichtloze leven zonder onze dochter betekende ook een vroegtijdig einde van haar beste vriendin.

Waren het de egoïstische directeuren van de zorg die over hun lot beslist heeft? Had ons Line nog geleefd als men betere zorgen had verleend? Was ons Luka niet vroegtijdig gestorven als zij haar kamer in het Kankerharttehuis had mogen behouden? Waarom hebben deze vrouwen jaren lang gevochten tegen kanker en het uiteindelijk toch niet overwonnen? Is dat het falen van ons systeem of kunnen wij mensen het lot niet tarten?

Onze beste Luka vond van wel, zij koos zelf. Maar daarvoor stierf ons Line ongewild na twee zware operaties. Die feiten zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bovendien stierf voor dat ons Line stierf ook het ongeboren kind van haar zus dat onze toekomst nog enige hoop zou gaan geven op wat kindervreugde in onze leventjes. Mij lijkt dat de schuldeisers van het leven satan alle gehoor hebben gegeven in hun eisen en dat god enkel kon toestaan om aan onze gebeden gehoor te geven. Hoe wreed het ook mag zijn. De liefde is rechtvaardig.


Zwarte zwanen

Nu en later spreek ik over herkenning
logische gevolgen van het lot
Waarschijnlijk nam ik te veel risico
maar de armen van god
behoeden mij van het kwaad
Slaan bruggen naar de eeuwigheid
en laten het aardse leven los
Ontbonden aan de wet
Verheven tot zwaartekracht
drijven zij twee keer zeven noden
op het engelengezang
van de hemelse vaart
aan onze aardse gracht
Het is om gek van te worden


Een ei is geen ei

Terwijl ik mezelf afvraag waar god gebleven is, spreek ik met een engel die mij beschermt en probeert te helpen door deze moeilijke tijd heen. Want zonder leiding, zonder oog op geluk weet ik niet meer waar ik sta en maak ik ook de god in mij stuk.

Toen de lijn brak en ik met de doden sprak, leerde ik ?in a spiritual world' dat god een vrouw is en getrouwd met haar man satan over ons zieltjes regeerde. Maar wij mensen hebben dankzij de appel van Adam en Eva een eigen wil en de vrijheid zelf te kunnen beslissen over leven en dood mochten we dat willen doen.

Dan reist nu de vraag.. Geloof ik in profetie? Over ruim twee jaren zullen we een nieuw tijdperk ingaan, volgens mijn laatste gegevens zo rond 21 december 2012. Onze laatste profeet was Mohammed en hij heeft in navolging van Jezus, Mozes en Abraham het bewustzijn van de mensheid naar een hoger niveau gebracht opdat de mens meer en meer in balans met de natuur kan leven en meer en meer in vrede met zichzelf en de anderen.

Ik weet niet wat mijn betekenis in de geschiedenis zal zijn, maar ik geloof in de macht van man en vrouw, gesymboliseerd door Sonfa Fason (zoals ik Adam en Eva hernoemt heb) die als een product van evolutie ontstaan moeten zijn uit de natuur.

De mens gaat nog steeds vooruit, we lopen steeds harder, we leven steeds langer, we begrijpen de natuur steeds beter en we gaan steeds rechtvaardiger met elkaar om. En dus geloof ik als mens dat wij steeds meer en meer zullen evolueren tot halfgoden of zelfs tot god zelf.

Daarbij geloof ik dat als wij nu als mens sterven wij onszelf kunnen reïncarneren in lagere levensvormen en dat de geest de macht heeft met de levende te communiceren zolang het lichaam nog maar het kleinste beetje pijn kan voelen. Daarom zou ik mijn lichaam laten invriezen als ik mocht komen te overlijden, zodat mijn geest zolang mogelijk nog de macht zal hebben te communiceren met de levende nabestaanden.

Afsluitend wil ik nog opmerken dat wij mensen volgens mij de hemel zelf bij ons in ons hart dragen en kan ik persoonlijk bevestigen dat ik de liefde van overleden naasten in mij voel en dat ik op sommige momenten zelfs met hen kan communiceren als ik de juiste rust en balans heb in mezelf. Daarbij helpen bepaalde voorwerpen die herinneringen met zich meedragen en bepaalde teksten of liedjes de gemoedstoestand tot rust te laten komen en de balans in het hart te vinden zodat je jezelf kan openstellen voor contact met degene die je mist in het leven.

Het geeft mij ook een innerlijke rust om te weten dat ik hen echt heb kunnen vergeven voor hun onomkeerbaar afscheid van het leven en dat ik namens hen tijdens dit leven kan spreken met als doel de mensen in onze wereld naar een hoger bewustzijn te brengen opdat wij sneller, beter en rechtvaardiger zullen handelen in het vervolg van ons bestaan.


Samengevat

Gezien de omstandigheden kan ik nu niet schrijven wat ik zou willen schrijven, omdat ik niet meer weet wat waar is zonder ogen. Liefde is het mooiste wat er is en leuk is anders zal ik maar zeggen, en weer rollen er tranen en verlies ik een stukje van mezelf in de regen van het leven. De vraag is dan ook waar wacht ik nog op? Ik ben rijp voor de strop, maar ik ontduik de wieken van de molen en vecht mezelf door de muren van de tijd heen. Als het loden water dat vloekt bij de stroming van de zee, geniet ik samen van het meeuwenballet bij de ondergaande zon ergens aan de kust van België en Frankrijk waar ik het visioen van de klappen al kreeg voor ze uitgedeeld konden worden. En dus sta ik reeds met furore in mijn schoenen en vermeng de klucht met de mythe om de realiteit van Oidipiet maar niet onder ogen te hoeven zien. Want dat ik sterfelijk ben dat staat buiten kijf, maar mijn macht als levende maakt het mij mogelijk het gordijn op te tillen en nog zoveel mogelijk encores en buigingen te geven, omdat ik zo godverdomme blij ben dat ik leef op dit podium van dichters, schrijvers en levensgenieters. Ik zeg u amen. Ik leef op mijn manier.


Als vleugels

Ik bemin de muren van vrijheid
Draag stenen aan de genegenheid af
Beslis over liefde zonder onenigheid
maar toch krijgen we straf
Kan jij zien dat ik van je houd?
Voel je dit onuitgesproken hart van goud?
Draag jij de toekomst met je mee?
Zwem jij met mij
door de golven van de zee mee?
Laat ik je ontspannen in tijden van nood?
Groeien er tranen als je het brood in weiwater doopt?
Want ik ben niet de gemene klootzak die jou wilt zien lijden
Ik wil dat je gelukkig bent
en jouw dromen zich nimmer van ons scheiden
Bedrijf ik de kunst van het houden van
en zeg ik het spijt me..
Het spijt me zo..

Maar god heeft met ons een ander plan.
__________________________________________________________________________________

Zeg het maar wat vinden jullie ervan? te veel/ te weinig? Boeiend of liever niet? Leuk met die gedichten of verwarrend? Suggesties, of taalfoutjes? Ik weet het niet maar dit wat ik heb geschreven de afgelopen weken..


Zoals ik je las

11 aug, 14:56

Het is lang geleden dat ik zag hoe het werkelijk was. En zelfs nu, ben ik niet zeker. Maar ik voel wel dat er iets op het punt staat te gebeuren. Alsof de maan al gesproken heeft voor de zon op het podium kan komen te staan. Zoals bijvoorbeeld die ene dag die eigenlijk een nacht was. We droomden toen van de schoonheid van de blauwe lucht en begaven ons tussen roetwolken voor het vuur op de vlucht. Het Armageddon, de Apocalyps, het zal niet alles vernietigend zijn, maar er zullen velen lijden onder intens verdriet en heftige pijn. Want de illusie van de beterschap verdwijnt langzaam in de mist die optrekt boven het woud van regels en wetten omtrent de werkelijke bedoeling van het leven. Waar het eigenlijk om gaat is dat de mens zichzelf tot telkenmale toe verkijkt op zijn of haar macht, beschreven in woorden en zinnen die de waarheid nimmer goed hebben geacht. Alsof het verleden al plaats zal vinden in de toekomst die ik geschreven had op het moment dat ik eraan dacht. We leven in parallelle werelden en beïnvloeden elkaar zowel in het nu als in het verleden en de toekomst, want wat waar is blijft staan, maar alle leugens en bedrog daar omsloten laten ons als wezen van beschaving abusievelijk en herhaaldelijk in de kou staan. Wat ik eigenlijk dunk te zeggen is dat ons leven een samenspel is van woorden en daden en dat al die lulkoek en kutgedichten eromheen tot nieuwe problemen zullen leiden waar wij als verantwoordelijk orgaan niet voor terecht zouden willen staan (in de zin van vergeving en genegenheid.) Want uiteindelijk zijn we allemaal de grootste egoïsten en egoïstes die maar niet in staat zijn te kiezen voor een eerlijke, gelijke en rechtvaardige wereld waar alles en iedereen evenveel kans op succes zal hebben. Juist omdat we zoveel aan onszelf blijven denken.


Meer is minder

20 aug, 16:10

Liefste, ik ben de laatste tijd zo moe en droom nog zo weinig over jou. Wel heb ik elke dag verdriet omdat je er niet bent, maar als ik dan huil dan voel ik dat jouw liefde er nog is. Misschien is het zelfmedelijden en zou ik het leven gewoon weer moeten oppakken, maar ik verkeer nog steeds in gebruik en leef met mijn eigen waarheden die ik schep binnen de realiteit van mijn werkelijkheid. Ik heb dit allemaal niet gepland of van te voren uitgedacht, het is allemaal vanuit jou gekomen. Alsof je het lijntje was wat de woorden uit jou vertaalde in geschreven tekst. Ik weet het, ik ben verre van perfect en draag zowel een duiveltje als een godje met jou mee. Kan je me alsjeblieft helpen meer naar het godje te luisteren en de eisen van het duiveltje wat meer te negeren, zodat ik jou wat meer lief kan hebben en wat minder pijn zal doen. Want in deze parallelle werelden waar ik als een kind meer vragen kan stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden, maar slechts het woord van een vrouw mij de mond kan snoeren, besef ik me eens te meer, dat mijn slechte kanten verantwoordelijk zijn geweest voor een hoop leed, verdriet en eenzaamheid. Daarom liefste, zeg ik nu bij deze dat het me spijt dat ik zo slecht voor jou en mezelf gezorgd heb en wens ik dat het vervolg van het leven meer in balans komt zodat jij en ik wat meer rust en vrede zullen vinden zonder dat vervloekte duiveltje dat bij ons telkenmale de kop op steekt en mij telkens weer van jou doet verdwalen door de poorten van mijn verziekte geest. Bovendien had ik zonder jouw stem de weg op het pad van hoop en liefde nimmer meer terug gevonden en moet ik jou ook heel erg dankbaar zijn dat je me iedere dag weer de juiste richting geeft om nuttige en goede dingen met mijn dag te doen, zoals aandacht en vriendschap aan mijn naasten bieden en voor hen dagelijks een gedicht of verhaal te schrijven waarin ik jouw woorden vrijelijk uit als een spiegel voor mijn gevoel ten opzichte van de dingen die er voor jou en voor mij toe doen, zoals liefde en veiligheid, gezondheid, onderwijs, rechtvaardigheid, vrijheid en werk en inkomen. Wat ik duidelijk wil maken is dat ik met jou hemelen wil bouwen hier in Nederland, maar ook in de rest van de wereld en aangezien ik geloof dat de wereld zo groot is als dat ik die zelf maak betekent dat deze tekst verder zal reiken dan mijn dagboek, maar wat nog belangrijker is, is dat ik voor mezelf en jou beter moet gaan zorgen om het voor Nederland en de rest van de wereld beter te maken. Met andere woorden ik moet beter doen, meer schoonmaken, minder roken, meer luisteren, minder drinken, meer rust, minder chaos en het allerbelangrijkste is goed eten natuurlijk en dat ga ik nu maar eens doen... Ik hou van je. Tot schrijfs, liefste.


Vergenoegzaamheid

De stilte, de alles verslindende stilte, het zwijgen in genoegzaamheid, alsof er niets meer te zeggen valt en de woorden op zijn, als zoutloos eten, wat je maar plichtmatig naar binnen slikt en je de jeu er zelf bij voor moet stellen. De stilte, de nietszeggende stilte, alsof de dood langs mijn daken zeilt, de wind haar optilt en neer zet in de schaduw van mijn geest, ik ben alleen, zielsalleen, gebroken onder het bewind van de psychiatrie, breek ik iedereen net zo hart terug, want ik laat me niks meer wijs maken, ik weet zelf wat ik gezegd heb en ben mij bewust dat het mijn waarheid is tegen die van vele anderen, desalniettemin hoop ik dat er mensen zijn die kunnen en willen zien, wat ik bedoeld heb met humantheisme, ik weet het dieren en planten zijn ook belangrijk en de zon schijnt ook niet zomaar, maar het is de natuur waar wij in ontstaan zijn en waar wij in de toekomst kunnen schijnen als de engelen van een andere planeet, want we komen steeds verder en dieper in de lagen van de wereld en het heelal, we zien meer, weten meer, worden efficiënter, duurzamer, spaarzamer, (milieu)bewuster en hebben sowieso meer mogelijkheden om tot elkaar door te dringen met behulp van internet en televisie.

Het pad en de weg, samen zullen we een tandje lager moeten lopen, alsof je met zijn allen door de stad loopt en ook niet even snel voorbij kan marcheren, alleen ga je je eigen weg en gaat alles snel en is het alweer vrijdag voor je maandag gezegd kan hebben, daarom lieve mensen zoek elkaar een beetje op, vind samen de balans om elkaar de rust en de vrede te geven, zodat je met een beetje fatsoenlijk gesprek of tijdverdrijf elkaar kunt vinden in de leegte die er is als je anders alleen bent. Ik stel me zo voor dat jij als lezer ook maar alleen achter de computer zit en het feit dat ik als mens niet zomaar door de internet verbinding daar bij jou thuis kan zijn, geeft aan dat ook ik het niet kan oplossen voor je, je zult het zelf moeten doen. Daarom hoop ik je met mijn schrijven kleine motiverende impulsjes te geven, zodat je tijd voor jezelf vindt hier iets aan te doen, want de schrijnende eenzaamheid die heden ten dage heerst in een drukbevolkt gebied zoals Nederland (maar ook elders) is een blijvend probleem als je als mens op termijn gelukkig wilt zijn. En zoals ik in mijn voorgaande dichtwerk beschreven heb, is gokken, porno, drank en drugs niet de oplossing om deze eenzaamheid te verdrijven, maar ja, we zijn een maatschappij die alles tolereert wat god zgn. verboden heeft en dus, smijt men met die dobbelstenen, masturbeert er heftig op los, zuipt zich een ongeluk tegen de leegte en snuift zijn of haar neus nog maar eens met cocaïne vol. Nee, de problemen van heden ten dage liegen er niet om, men is in sommige gevallen als verslaafd aan de duivel, alsof het leven op de hoogste piek, op de gevaarlijkste richel, bij de diepste afgrond en op het meest gladde paadje bewandeld moet worden. Lijkt me niet, toch!? Daarom word ik ook zo moe van mezelf dat elke keer weer terugval in de zelfde retoriek tegen het misbruik van middelen.

Adrenaline en dopamine, zijn heerlijke natuurlijke drugs die jezelf kan aanmaken door bezig te zijn en daarna te ontspannen, zoals een warme douche na het zwemmen of een kopje koffie na het eten, het belangrijkste is dat men niet al te lui wordt en bezig blijft voor zichzelf en zijn of haar naasten, voor elk uurtje extra gewerkt kan men vandaag nog zoveel Pakistanen, Haïtianen, Venezuelanen of Cubanen helpen aan gezonde middelen die zij nodig hebben om goed te kunnen leven (niet eens heerlijk, maar goed, dat is al heel wat, toch!?)

Concluderend doe ik een oproep aan alle (rijke) mensen die dit lezen, geef elkaar een beetje aandacht en denk eens wat minder aan jezelf, want zij armen bij ons en ergens ver weg van hier, kunnen jouw steun en liefde meer dan goed gebruiken, zij zullen je vandaag en in de toekomst heel erg dankbaar zijn.


Hemelsblauw

23 aug, 14:59


Fragment van de dag:

Zoals Ezechiël op een dag tegen Gabriël zei, laat mij ook schijnen


Formule voor geluk

hij is de vraag
zij is het antwoord
wij is de som
samen is er een
oplossing


Welzijn

De natuur bestaat tussen extremen, goed en slecht, liefde en pijn, warm en koud, wit en zwart, arm en rijk, licht en donker, leven en dood

Als men ervan uit gaat dat god, het goede, geliefde, warme, witte, arme, lichte en levende extremum en satan, het slechte, pijnlijke, koude, zwarte, rijke, donkere en dode extremum van het spectrum van de natuur is.

 Dan kan ik er enkel en alleen maar vanuit gaan, dat de natuur er voor god en satan geweest moet zijn alvorens deze extremen zichzelf gevormd kunnen hebben.

Maw. God kan niet zichzelf geschapen hebben, maar god kan wel uit de natuur ontstaan zijn als een piek van de evolutie, waar wij mensen de ultieme uiting van zijn.

Maar de mens is zo machtig dat het de natuur naar zijn of haar hand kan zetten en dus zijn wijzelf als god en satan.  

We kunnen windmolens bouwen en waterstofbommen gooien.
In het ene geval is het goed voor ons welzijn, in het andere geval juist slecht.
Zo zijn er talloze andere voorbeelden te noemen.

Dan wil ik nog opmerken dat voor mijn gevoel het belang van geld aan het vervagen is
en dat de ruimte van ons mensen meer van belang is dan hoeveel we bezitten.

Maw, men werkt liever minder voor meer vrije tijd en men geeft liever meer uit voor minder onzekerheid.

Dat betekent dus dat het niet zo zeer meer gaat om hoeveel je hebt, maar om hoeveel je kan.

Onze mogelijkheden zijn dus belangrijker geworden dan ons bezit. Onze vrijheid belangrijker dan het geld.  En dus, gaat de wereld veranderen en zullen mensen meer waarde gaan hechten aan hun welzijn dan welvaart.

Ik denk dan ook dat zaken zoals:
gezondheid, scholing, werk, bereikbaarheid, orde en balans
vrije tijd (kunst, film, muziek, sport, spel en cultuur)
voor ieder mens belangrijker zijn dan
hoeveel huizen men bezit, auto's in de garage heeft staan
flessen wijn in de kelder heeft liggen
of dure vazen in de hal heeft staan balanceren
op ivoren pilaren uit de oudheid
maw. hoe rijk men is.

Als men van het leven kan genieten is men gelukkig  en daar is niet veel geld voor nodig.

En dus pleit ik voor een wereld waar het welzijn voorop staat en de welvaart als secundair belang wordt beschouwd.

Afsluitend wil ik nog zeggen dat: In tijden van schaarste de meeste creativiteit ontstaat
en dus kan je als kunstenaar maar beter weinig geld hebben om grootse dingen te kunnen doen.


Escape from zombieland

30 aug, 20:37

Daar zitten we dan, gekluisterd achter de pc opzoek naar een uitweg uit de ellende. Je ziet je medespelers en denkt ik ben beter dan hij of zij. Je gaat er nu echt voor zitten en koopt een kaartje zombieland. Eenmaal in de trein gearriveerd blijkt dat er een heleboel mensen jong en oud, arm en rijk, man en vrouw, kind en ouder, ziek en gezond, slim en dom, klein en groot, zwak en sterk, allemaal op zijn of haar eigen manier op jou lijken. De enige overeenkomst die jij met hen allemaal hebt is dat je verslaafd bent en dus een slaaf van de heersende satan van het zombierijk.

De baas van dit rijk verkoopt drugs, drank, macht, geld, porno en leugens. We luisteren er allemaal op onze eigen manier naar en lezen de ondertiteling van de film allemaal op onze eigen manier, telkens word jou de vraag gesteld of je bereid bent er alles voor op te geven uit het zombierijk te mogen verdwijnen, het engelenparadijs in, waar geen drugs, drank, macht, geld, porno of leugens zijn, enkel liefde en waarheid van god die leeft tussen haar en hem die elkaar zo liefhebben dat ze bereid zijn alles van zichzelf op te geven in het belang van het gezamenlijk geluk.

Met andere woorden, hij en zij werken allebei voor het huis en huishouden en dragen de verantwoordelijkheid voor het pasgeboren kind wat hun toekomst een roze kleur heeft gegeven en hen via deze pasgeboren engel met elkaar verbonden heeft tot de dood elkaar scheidt.

Echter nu duikt er een probleem op, want in het huis van hem en haar staat een pc en op die pc is de vrije wereld te vinden, en binnen de grenzen van onze vrijheid kan hij of zij gaan gokken of vreemd gaan met zgn. cybervrienden en -vriendinnen.

En dus op een dag toen de ander niet thuis was geschiedde het dat hij of zij achter het internet in een virtueel casino of ontmoetingsplaats terecht kwam. Daar werden kaartjes verkocht naar (u raad het al) zombieland en dus, voor dat men het wist was men alweer verkocht aan satan en sloop langzaam de verslaving weer terug in de geest. Eerst waren het nog maar kleine wondjes en schrammetjes, maar hoe vaker de ander niet thuis was, hoe vaker men ging verlangen naar het zondige internetmedium zonder bemoeienis van zijn of haar geliefde. Langzamerhand raakten de twee steeds verder van elkaar vervreemd, de een eiste meer aandacht en de ander wilde juist meer gelaten worden om achter de pc te kunnen zitten. Waar het uiteindelijk op neer kwam is dat beiden met ruzie uit elkaar gingen en dat de een met de pc alleen thuis zat en de ander met het kind.

Gelukkig kreeg dit verhaal nog een positieve wending, want er was na man of vrouw en kind nog een echte uitweg uit zombieland en dat was de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en het kind.

Want toen zij uit elkaar gingen verloren zij het vertrouwen en het geluk van het samen zijn. Ze waren na al die jaren zo gehecht aan elkaar dat ze eigenlijk niet meer zonder elkaar verder wilden en konden. Maar dan moest hij of zij wel afscheid nemen van het zondige zombierijk en zich weer overgeven aan het leven voor elkaar.

Het kaartje zombieland heeft nooit een prijs gewonnen, maar er zijn verhalen, ook al ken ik die niet goed, van mensen die als eerste uit de trein gekomen zijn en ergens in een nieuwe wereld met een zak vol geld en rijkdom een nieuw leven hebben kunnen starten. Misschien wel omdat hij of zij zo slim was, of omdat een van zijn of haar virtuele vrienden of vriendinnen zo rijk was hem of haar van diens of diers geliefde af te kopen en het geluk van het kind te doen laten vergeten met goudbelegde zilveren halssnoeren en met robijn beklede parelmoeren broekriemen, die natuurlijk veel meer waard zijn dan het geluk van je kind. Of niet dan!?


IJzer

1 sep, 15:37

Sinds kort heb ik een nieuwe theorie over het ontstaan van het leven. Het leven is ontstaan uit een oersoep wat een combinatie van water, ijzer en elementaire deeltjes zoals koolstof, stikstof, zuurstof, zwavel en kaliumdioxide.

Volgens de laatste theorie is de ijzeren kern van de zon ooit geëxplodeerd en zijn er uit die explosie verschillende stollende planeten met nieuwe ijzeren kernen ontstaan. Zo waren er twee miljard jaren geleden ook twee even grote planeten die tegen elkaar aan botste en een nieuwe grotere planeet en maan vormde zijnde onze aarde en onze maan. Door de botsing van deze twee stollende planeten is er ijzer aan het oppervlak van de planeet gaan stollen en uit de dampen die vrij kwamen hebben zich nevels waaruit sterk zure regen kwam zich gevormd.

Dit was de basis voor de vorming van de oersoep, waaruit leven kon ontstaan. Want de ijzer moleculen konden reageren met de stoffen aan het oppervlak van de aarde die onder deze extreme condities de eerste linksdraaiende en rechtsdraaiende moleculen vormden. Opgelost in de zure regens van de dampen die vrijkwamen bij de reactie toen het ijzer van de kernen aan het oppervlak terecht kwam.

Rond die tijd werd onze planeet met amper een dampkring ook bestookt met meteorieten die voornamelijk uit zand en water bestonden, dit gaf de planeet de mogelijkheid kleine plassen water te vormen waarin de eerste rechtsdraaiende en linksdraaiende moleculen in oplossing tot leven kwamen.

Linksdraaiende en rechtsdraaiende moleculen zijn als een mannetje en een vrouwtje die bij elkaar horen en niet zonder elkaar kunnen bestaan. Het ijzer molecuul met zijn zeven orbitalen heeft zo'n ruimtelijk structuur dat als deeltjes zich aan het oppervlak bonden en vervolgens braken (ONDER DE EXTREME ZUUR EN TEMPERATUUR CONDITIES DIE TOEN HEERSTE) er twee spiegel deeltjes ontstonden, de ene links om zijn of haar as draaiend en de ander rechts om zijn of haar as draaiend.

Vervolgens zijn er in de oplossing van water en links- en rechtsdraaiende moleculen deeltjes gaan samenklonteren tot eerst overgang van niet-leven naar leven, er vormde zich nml. een oervirus, wat als een reactief bolletje moleculen zichzelf kon reproduceren uit de oersoep.

Echter de omstandigheden veranderden en er kwam meer en meer water op aarde en er vormde zich langzamerhand een dampkring met geleidelijk aan minder giftige nevels.

Daardoor ontstonden er steeds meer oervirussen die gingen zich nog verder samenklonteren tot oergen. Deze oergen was instaat met de verdunde oersoep reacties met de elementaire deeltjes aan te gaan waardoor er zich de eerste vaste celwand om het oergen zich moeten hebben kunnen vormen, dit was de stap naar de eerste levende cel.

De celwand filterde de goede stoffen uit de oersoep naar de oergen toe en de slechte stoffen werden uit de celwand gefiltreerd. De celwand kon als het ware ademen. U moet zich wel realiseren dat er miljoenen jaren overheen gegaan moeten zijn voor de eerste mutaties functioneel genoeg waren om een hogere overlevingskans te hebben dan de los oervirussen die zonder celwand gewoon uit de oersoep zichzelf konden reproduceren als een (polymeren)kettingreactie.

Toen eenmaal de eerste cel gevormd kon worden, kon deze zichzelf steeds verder evolueren tot een soort oerbacterie die zichzelf kon delen en reproduceren in de oersoepzee die er toen op aarde was.

Naarmate de dampkring zich steeds verder vormde werd het voor de oerbacterie steeds aantrekkelijker om zijn of haar energie behoefte uit zonlicht te halen, met behulp van fotosynthese kon uit twee fotonen een elektron gevormd worden en dit elektron kon vervolgens weer bindingen aangaan met de elementaire deeltje die via de celwand uit de oersoepzee gehaald werden. Zo ontstond de eerste oerplankton, die tot op heden ten dage nog bij ons in de zee voorkomt.

Uiteindelijk is uit die oerplankton de eerste oersponzen, oerkwallen en oerwormen ontstaan, die tweeslachtig waren en zichzelf ook konden bevruchten en delen.

Goed om heel moeilijk en lang verhaal kort te maken, moeten wij als mensen door de steeds veranderende omstandigheden hier op aarde ook ooit geëvolueerd zijn uit het eerste oervirus, dat oercel werd, dat oerplankton werd, dat oerspons werd, dat oerkwal werd, dat oerworm werd, dat oervis werd, dat oergeleedpotige werd, dat oerreptiel werd, dat oervogel werd, dat oerzoogdier werd en uiteindelijk dat oermens werd.

Maar het gaat me nu eigenlijk niet helemaal om hoe de evolutie precies tot stand gekomen is, maar waar het wel omgaat is dat zonder ijzer, er geen leven had kunnen zijn, en als ik me dan bedenk dat bij extreme omstandigheden zoals in de kern van de zon of de aarde het sterkste en zwaarste element ijzer is dan moet ik bijna wel tot de conclusie komen dat ijzer het godsdeeltje is. Of toch niet!?

Want ik heb onlangs geschreven over zwarte neutronen die als een versneller van de zwaartekracht werken en het licht samenpers en uitstoot tot nieuwe materie. Misschien is ijzer wel de tegenpool van het godsdeeltje en vormt zich een ijzeren mantel om het zwarte neutron wat in de kern van onze zon verantwoordelijk is voor ons zonnestelsel zoals het nu is.

Maar als dat zo is, dan zou dat beteken dat ijzer eigenlijk de duivel is. Maar zonder het ijzer hadden wij niet kunnen bestaan. Ons bloed neemt de zuurstof uit de lucht op met behulp van hemoglobine, een ijzereiwit, de rode bloedlichaampjes in je bloed, zonder ijzer zouden wij niet kunnen bestaan. Nogmaals zonder ijzer zouden wij niet kunnen bestaan, maar zoals de gedachte van Anne Frank god is het midden en de duivel is de buitenkant.

Daarom moeten we als mens opzoek naar het midden van het midden, walk the line, zoals Johny Cash zong, gewoon zuiver blijven en genieten van het leven zonder de zondige dingen en middelen zoals drank, drugs, gokken en overspel. We zullen de grenzen van de vrijheid zoveel mogelijk inhoud moeten geven om optimaal van onze vrijheid als denkend organisme contouren te geven over wat is toegestaan en wat niet.

Met andere woorden, we zullen allen zeker moeten weten wat men goed vindt en wat niet. Om dit simpel te houden herpubliceer ik nog maar eens mijn tien nieuwe geboden die ik ooit twee jaar geleden schreef.

geloof in jezelf
vertrouw op jezelf
hou van jezelf
koester vriendschappen
hou van je eega als geen ander
luister goed naar elkaar
gebruik elkaar ten goede
weet wat er mag
weet wat er kan
weet wat er moet

En dus, hoop ik dat mensen zullen weten en begrijpen wanneer zij het recht hebben dingen of middelen bij elkaar op te eisen indien hij of zij datgene daadwerkelijk nodig heeft.


Neodemocratisch Manifest (Nederlandstalig model)

2 sep, 16:54

Goed, dan zijn we nu aangekomen op het punt van de verleiding, weer op de politiek vooruit te gaan lopen en mijn eigen mening te gaan verkondigen ten koste van 1,5 miljoen kiesgerechtigden die niet zoals mij erover denken. Maar toch, Nederland bestaat uit 17 miljoen inwoners en ik vind als mens dat ik mag spreken namens minstens 1 persoon, die ik goed ken, zijnde ikzelf.

De toenemende anti-islamisering drijft de spanning in Nederland en de rest van de wereld omhoog. De lijdende bevolking kan niet langer uitgemolken worden door een overheid die wil stelen van de armen. Daarom stel ik voorop, dat ieder mens recht heeft op een minimum deel uit de schatkist. Met andere woorden, ik vind als mens dat wij allemaal vrije toegang tot de benodigde basisbehoeftes moeten hebben. Hiermee bedoel ik zelf vnl. gezondheidszorg, onderwijs en werk en inkomen.

Met ongeveer de helft van dat inkomen, moeten de boodschappen en de woning van een ieder betaald kunnen worden. Het resterende bedrag kan dan vnl. gebruikt worden voor vrije tijdsbesteding zoals een leuke avond in een theater, kroeg of café, een rondritje met de auto, de boot of de elektrische fiets of men kan eventueel sparen voor een goed pensioen, vakantie, lang weekend of een nieuwe jas of TV.

De overige kosten zoals, kabelgeld, waterschapsbelasting, parkeervergunningen, afvalverwijderingskosten en mobiele telefoonkosten, zal men moeten afstemmen met het inkomen wat men maandelijks zal ontvangen.

Merk hierbij op, dat de ziektekosten verzekering en schoolgeld dus volledig absent is. Juist omdat iedereen mi. optimale vrije toegang moet hebben tot de gezondheidszorg en het onderwijs, zij het een medische ingreep of bijles, een college of consult, een noodingreep of tentamen, of een geplande operatie of afstudeeropdracht, ieder mens moet mi. bij wet recht hebben op optimale gezondheidszorg en onderwijs, en daarmee is de ziektekosten verzekering en het schoolgeld dus volledig overbodig geworden.

Dan rijst nu natuurlijk de vraag: Waar gaat men het geld vandaan halen dit allemaal te realiseren. Nu daar heb ik uitgebreid over nagedacht en ik heb in navolging van mijn gedachtes de neondemocratie, het neodemocratische systeem en het daarbij behorende strepensysteem ontwikkelt.

Volgens het neodemocratische systeem werkt men of voor de staat of voor de publieke sector. Als men voor de publieke sector werkt is men vrij binnen de wetten van de intranationale gemeenschap te handelen hoe men dit wil, echter men zal wel 50% belasting moeten betalen. Er wordt zoveel belasting gevraagd omdat alle middelen en mensen van de staat erdoor betaald moeten worden. Want als men voor de staat werkt betaalt men geen belasting, maar krijgt betaalt volgens het strepensysteem.

Het strepensysteem is uitsluitend voor hij of zij die voor de staat werkt en zit als volgt in elkaar:

1. Stagiaires starten met maar een streep en minimum inkomen. (hier heeft men minimaal recht op) Zij zijn er om hun werk te leren en hebben weinig verantwoordelijkheid.
2. Na een stagiaire kan je een werker of werkster worden met twee strepen en modaal inkomen. Zij zijn er om hun dagelijks werk te doen en hebben gemiddelde verantwoordelijkheid.
3. Na een werker of werkster kan je een trainer of trainster worden met drie strepen en bovenmodaal inkomen. Zij zijn er om de stagiaires hun dagelijks werk te leren en hebben bovengemiddelde verantwoordelijkheid.
4. Na een trainer of trainster kan je een beslisser of beslister worden met vier strepen en hoog inkomen. Zij zijn er om de beslissingen voor de arbeidskrachten te maken en hebben hoge verantwoordelijkheid.
5. Na een beslisser of beslister kan je een gekozen leider of leidster worden met vijf strepen en maximaal inkomen. Zij of hij is gekozen door de arbeidskrachten en heeft ultieme verantwoordelijkheid.

Het begrip ´verantwoordelijkheid´ betekent in deze dat degene die schade aan de maatschappij berokkend er ook direct voor moet betalen zoals een agent of agente die een onterechte aanhouding gedaan heeft of onnodig geweld heeft gebruikt bij een aanhouding of een brandweerman of brandweervrouw die een woning beschadigd heeft bij het blussen van de brand bij de buren. Degene die verantwoordelijk is betaald voor de schade. Zo ook de benzinekosten voor het vervoer van A naar B en de eventuele beveiligingskosten en overnachtingkosten op plek C. Iedereen moet voor zichzelf bepalen wat hij of zij doet met het inkomen, zowel voor werk als privé. Daarmee is de eigen verantwoordelijkheid optimaal tot uitdrukking gekomen.

Hoe hoog die inkomens dan uiteindelijk zullen zijn hangt af van het belastinggeld wat door middel van vrije handel gegenereerd wordt in de publieke sector. Ik ben mij bewust dat sommige dingen relatief duur zullen worden en sommige dingen relatief goedkoop.

Maar uiteindelijk zal er een nieuw evenwicht moeten komen, waarbij alle basisbehoeften vrij toegankelijk zullen zijn en iedereen op zijn of haar minst een minimaal inkomen heeft waarvan men rond kan komen en nog een beetje kan genieten van het leven, terwijl men, zij het werkende voor de staat of de publieke sector, ten alle tijden recht blijft houden op optimale gezondheidszorg en onderwijs.

Ik weet dat ik een ideale wereld schets, waarbij alles in het leven opeens gratis lijkt, en het centraal planbureau zou er eens naar moeten kijken aan de hand van rekenmodellen of het allemaal wel haalbaar is, maar ik geloof dat het niet gaat om hoeveel geld wij als Nederlanders bezitten, (geld is maar relatief en sinds de tweede wereld oorlog al helemaal) maar om hoeveel mensen en middelen we daadwerkelijk hebben en wat we ermee kunnen doen.


Een appeltje schillen

vrijdag, 12:55

Tweedracht is de appel van de boom van ons paradijs, er is geen verschil tussen ideologie en geloof, een mens is een mens en dient ook zo behandeld te worden.

Islam, betekent in mijn Babylonisch taalgebruik: God is liefde. Is is to be is to be god is god. Lam is to love is to be in love is love. Met andere woorden, islam is het geloof dat god liefde is. En ik denk dat maar 1 tot 2 % van de 5 miljard gelovigen in onze wereld de koran echt helemaal gelezen hebben, dus moet Wilders niet zo hypocriet doen en iedereen die in de islam geloofd over een kam scheren. Die man is tegen de liefde, en dus het kwaad zelve.

Waarom zou een jood wel bij wet beschermd worden tegen publiekelijke uitspraken tegen het Jodendom en een moslim niet!? En dus, ben ik van mening dat personen zoals hij net zo slecht zijn als de extremistische imams die mensen aanzet tot het verbranden van Amerikaanse vlaggen en het zichzelf opblazen in toeristische gebieden waar westerlingen vakantie vieren.

En ik vrees dat de christenen weer dezelfde fout gaan maken als in de tweede wereldoorlog en de scheiding tussen moslim en christen op een vergelijkbare manier als toen met de joden en de christenen ten tijde van de tweede wereldoorlog toe zullen staan. Zij verkopen hun ziel nog aan de duivel om te kunnen blijven leven en dat is iets wat mijn inziens ernstig fout zit in deze maatschappij.

Ik erken dat er problemen zijn met moslims die het gewoon vinden om iemand te laten stenigen voor overspel of eerwraak te nemen als het zusje van iemand verkracht is, maar dat neemt nog niet weg dat je mag generaliseren en degene die dit niet gewoon vinden en ook moslim zijn toch achterlijk te noemen.

Vrijheid (van meningsuiting) heeft nu eenmaal grenzen en zo gauw uitspraken van een volkvertegenwoordiger een gevaar voor zichzelf of de samenleving is dan dient zo iemand de mond gesnoerd te worden en bij voorkeur behandeld te worden voor zijn of haar haatzieke gedachtes en gevoelens.

Want als ik zeg dat je alle fascisten moet gaan pootje haken bij de roltrap van de metro doet niemand het, maar als Wilders dit over de moslims zegt dan zijn er waarschijnlijk genoeg die (zij het wellicht in een andere vorm) bereid zijn de moslims te gaan pootje haken. Als je begrijpt wat ik bedoel.

Zoals het verboden is om iemand in het openbaar te discrimineren zo zou het ook verboden moeten zijn iemand (of erger nog hele bevolkingsgroepen) te beledigen. Het is dan ook niet zo gek dat mensen als Theo van Gogh en Pim Fortuin vermoord zijn om de dingen die zij gezegd hebben. Hoewel een moord erger is dan discriminatie of belediging is het effect van wat publiekelijke personen zoals bovengenoemde vele malen verstrekkender doordat die mensen die in hen geloofden nu massaal aan een massapsychose lijden en vinden dat het normaal is om een moslim als minderwaardig te behandelen terwijl het als mens net zoveel rechten en plichten heeft als diegene zelf.

Concluderend stel ik dat de rechtbank in Amsterdam orde op zaken moet gaan stellen en de heer Wilders goed straft voor zijn gedrag van de afgelopen jaren als een schoolvoorbeeld en waarschuwing voor al die andere mensen die denken dat ze het kunstje van Hitler nog eens dunnetjes over kunnen doen met de moslims.

Want ik wil geen scheiding, ik wens een samenleving waar iedereen vrij is te geloven en te denken wat diegene wil en ik heb niet eens de Koran, de Bijbel of de Thora gelezen, maar ik weet wel dat god liefde is en dat Adam en Eva god waren en wij mensen dus allemaal zonen en dochters van god zijn die allemaal evenveel goddelijkheid en macht in ons hebben om goed dan wel slecht te doen.

En ik hoop dus dat men niet voor het laatste kiest en eens gaat luisteren naar het hart.


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Chapters

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Books