Popular Humor Short Story in 1 daysShort Story / Humor

December 08, 2015

1 day reads: 8

Shelves: 1

Short Story / Humor

November 27, 2013

1 day reads: 7

Comments: 23

Shelves: 1

Short Story / Humor

September 12, 2017

1 day reads: 7

Short Story / Humor

September 29, 2009

1 day reads: 6

Comments: 20

Short Story / Humor

December 03, 2012

1 day reads: 5

Comments: 15

Short Story / Humor

July 31, 2009

1 day reads: 5

Comments: 6

This Story Is For Anyone Who Is Always Late This Story Is For Anyone Who Is Always Late

Short Story / Humor

May 22, 2013

1 day reads: 4

Comments: 4

Short Story / Humor

May 22, 2016

1 day reads: 4

Shelves: 1

26 Word 26 Word "Alphabet" Story

Short Story / Humor

October 02, 2014

1 day reads: 3

Short Story / Humor

May 03, 2016

1 day reads: 3

Comments: 1

Short Story / Humor

July 01, 2009

1 day reads: 3

Comments: 13

Short Story / Humor

July 26, 2009

1 day reads: 3

Comments: 5

Short Story / Humor

April 04, 2010

1 day reads: 2

Comments: 15

Cold Dark Night Cold Dark Night

Short Story / Humor

July 03, 2013

1 day reads: 2

Short Story / Humor

February 14, 2014

1 day reads: 2

Comments: 3

Shelves: 1

Short Story / Humor

January 03, 2016

1 day reads: 2

Comments: 2

Shelves: 14

Strip Truth or Dare Strip Truth or Dare

Short Story / Humor

April 06, 2009

1 day reads: 2

Shelves: 1

The Kleptomaniac The Kleptomaniac

Short Story / Humor

December 18, 2010

1 day reads: 1

Short Story / Humor

March 22, 2012

1 day reads: 1

Short Story / Humor

December 07, 2012

1 day reads: 1

Comments: 6

Shelves: 1