19Shaz93 Portfolio

Subscribe to 19Shaz93's portfolio via RSS

Miscellaneous / Romance

Jan 26, 2010

The Booksie Classic House

Book / Fantasy

Jan 29, 2010

The Booksie Classic House

Book / Romance

Feb 15, 2010

The Booksie Classic House

Short Story / War and Military

Mar 17, 2010

The Booksie Classic House

Book / Mystery and Crime

May 29, 2010

The Booksie Classic House

Booksie 2019 Short Story Contest

Fans of 19Shaz93:

19Shaz93 is a Fan of:

19Shaz93 is a member of: