Kathrina Csernis

Kathrina Csernis Portfolio

Gold Writer BadgeGold Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer Badge


Book

Fantasy

Shelves: 1

Mar 31, 2017

The Booksie Classic House

Book

Fantasy

Shelves: 1

Nov 25, 2017

The Booksie Classic House

Short Story

Fantasy

Shelves: 1

Dec 10, 2017

The Booksie Classic House

Book

Action and Adventure

Shelves: 1

Mar 02, 2018

The Booksie Classic House

Book

Editorial and Opinion

Shelves: 1

Feb 11, 2018

The Booksie Classic House

Book

Fantasy

Shelves: 1

Dec 26, 2017

The Booksie Classic House

Booksie 2018 Poetry Contest

Fans of Kathrina Csernis:

Kathrina Csernis is a Fan of:

Kathrina Csernis is a member of: