Lazaros Tasioulas

Lazaros Tasioulas Portfolio

Silver Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer Badge


Short Story

Historical Fiction

Shelves: 1

Jun 29, 2017

The Booksie Classic House

Short Story

Children Stories

Shelves: 1

Jun 29, 2017

The Booksie Classic House

Business Writing

Other

Shelves: 1

Jul 06, 2017

The Booksie Classic House

Business Writing

Other

Shelves: 1

Jul 08, 2017

The Booksie Classic House

Business Writing

Other

Shelves: 1

Jul 10, 2017

The Booksie Classic House

Short Story

Romance

Shelves: 1

Jul 13, 2017

The Booksie Classic House

Short Story

Science Fiction

Shelves: 1

Jul 14, 2017

The Booksie Classic House

Business Writing

War and Military

Shelves: 1

Dec 30, 2017

The Booksie Classic House

Business Writing

War and Military

Shelves: 1

Jan 04, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Jan 05, 2018

The Booksie Classic House

Short Story

Romance

Shelves: 1

Jan 06, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

War and Military

Shelves: 1

Jan 09, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Jan 09, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Jan 10, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Jan 13, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Jan 14, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Jan 15, 2018

The Booksie Classic House

Short Story

Romance

Shelves: 1

Jan 15, 2018

The Booksie Classic House

Essay

Non-Fiction

Shelves: 1

Jan 17, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Feb 10, 2018

The Booksie Classic House

Business Writing

Non-Fiction

Shelves: 1

Feb 12, 2018

The Booksie Classic House

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Fans of Lazaros Tasioulas:

Lazaros Tasioulas is a Fan of:

Lazaros Tasioulas is a member of: