Nixie

Nixie Portfolio

Gold Writer BadgeGold Writer BadgeGold Writer BadgeGold Writer BadgeGold Writer BadgeGold Writer BadgeGold Writer BadgeGold Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer Badge


Short Story

Flash Fiction

Shelves: 1

Aug 16, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Fantasy

Shelves: 1

Aug 26, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Oct 17, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Romance

Shelves: 1

Oct 18, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Romance

Shelves: 1

Oct 19, 2007

The Booksie Classic House

Book

Mystery and Crime

Shelves: 1

Oct 22, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Other

Shelves: 1

Oct 29, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Flash Fiction

Shelves: 1

Nov 07, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Nov 08, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Nov 10, 2007

The Booksie Classic House

Book

Fantasy

Shelves: 1

Nov 12, 2007

The Booksie Classic House

Book

Action and Adventure

Shelves: 1

Nov 25, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Gay and Lesbian

Shelves: 1

Dec 14, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Romance

Shelves: 1

Dec 23, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Dec 27, 2007

The Booksie Classic House

Book

Fantasy

Shelves: 1

Jan 01, 2008

The Booksie Classic House

Short Story

Gay and Lesbian

Shelves: 1

Jan 06, 2008

The Booksie Classic House

Short Story

Gay and Lesbian

Shelves: 1

Jan 17, 2008

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Feb 08, 2008

The Booksie Classic House

Short Story

Gay and Lesbian

Shelves: 1

Feb 12, 2008

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Feb 15, 2008

The Booksie Classic House

Short Story

Flash Fiction

Shelves: 1

Feb 18, 2008

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Feb 25, 2008

The Booksie Classic House

Short Story

Memoir

Shelves: 1

Feb 26, 2008

The Booksie Classic House

Short Story

Flash Fiction

Shelves: 1

Mar 01, 2008

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Mar 04, 2008

The Booksie Classic House

Short Story

Flash Fiction

Shelves: 1

Mar 08, 2008

The Booksie Classic House

Book

Horror

Shelves: 1

Mar 11, 2008

The Booksie Classic House

Booksie 2018 Poetry Contest

Fans of Nixie:

Nixie is a Fan of:

Nixie is a member of: