TARxTHExWRITER

TARxTHExWRITER Portfolio

Silver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeBronze Writer Badge


Short Story

Thrillers

Shelves: 1

Nov 29, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Historical Fiction

Shelves: 1

Nov 30, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Literary Fiction

Shelves: 1

Nov 30, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Nov 30, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Religion and Spirituality

Shelves: 1

Nov 30, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Nov 30, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Nov 30, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Nov 30, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Dec 01, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Horror

Shelves: 1

Dec 01, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Other

Shelves: 1

Dec 21, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

Dec 21, 2007

The Booksie Classic House

Poem

Young Adult

Shelves: 1

Dec 21, 2007

The Booksie Classic House

Short Story

Young Adult

Shelves: 1

Jan 28, 2008

The Booksie Classic House

Booksie 2018 Poetry Contest

Fans of TARxTHExWRITER:

TARxTHExWRITER is a Fan of:

TARxTHExWRITER is a member of: