Nieuwe wegen

Reads: 280  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
This one is in dutch

Submitted: April 05, 2014

A A A | A A A

Submitted: April 05, 2014

A A A

A A A


Denk aan jezelf, kom voor jezelf op
zo gemakkelijk gezegd, wereld op de kop
diep van binnen wil je, maar een blokkade
als een kastje met een stroef lopende lade

Het schuift niet naar buiten, vastgelopen
Toch maalt het in je kop, maak het open
volg je hart en dan de pijn diep van binnen
slecht slapen, geen rust om te bezinnen

Praten, nadenken, maar ook schuldgevoel
en slapen gaat nog slechter, alleen gewoel
geen rust en nog meer stof tot nadenken
help me, wie gaat me een oplossing schenken

Uitvinden hoe je functioneert, opluchting
ik ben niet gek eindelijk tijd voor bezinning
ik ben zoals ik ben en daarom is het lastig
ik vind wel een weg, zwaar, maar prachtig

Ik schuldgevoel, voor mezelf niet opkomen
is de reden, had ik nooit kunnen dromen
gemakkelijk gezegd, maar nu even vertellen
zonder dat je een ander enorm gaat kwellen

Alle moed samenrapen en eindelijk eruit
jankend, pijn, emotie, tranen en gesnuit
eindelijk opluchting maar zonder vreugd
toch doet het goed, het doet me deugd

Nieuwe wegen ontstaan door te lopen
zonder sporen van veel pijn is te hopen
pijn zal het doen, dat weet ik wel zeker
maar jaren van vreugd, is de opsteker

Pijn van loslaten is echter ook enorm
er waren nauwelijks tijden van storm
nieuwe wegen door dalen en omhoog
sterker uit het dal, mooie regenboog

Na regen komt zonneschijn zo simpel


© Copyright 2019 1luka. All rights reserved.

Add Your Comments: