Ejazzat (Ghazal in Hindi)

Status: Finished

Ejazzat (Ghazal in Hindi)

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
Ejazzat (Ghazal in Hindi)

Poem by: ashi17

Genre: Poetry

Houses:

Poem by: ashi17

Details

Genre: Poetry

Houses:

Summary

Ghazal for Asian Readers.

Summary

Ghazal for Asian Readers.

Content

Submitted: November 06, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: November 06, 2012

A A A

A A A


??????

#########

???? ??? ?????? ????? ???? ? ??? ????? ??,
????? ???? ?? ?? ????, ????? ???? ?? ??? ?????? ???

????? ????? ?? ????? ??, ???? ???? ?????????? ?????,
????? ?? ?? ?? ?????, ??? ?? ?? ?? ???? ????

??? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ??????? ??? ??? ??,
???? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ??????? ??????
 

Ejazzat

##########

Usne phir ejazzat mage kese aur ko chahne ki,
Inkar kerte bhi to kaese, Maine thane thi sath nibhane ki.

Maine duao main Khuda say, sirf uske khushyaan maange,
Nadan thi aur woh nasamaj, ussy ussay na maag saki.

Khuch khalish se hai dil main aur zindagi main kami se,
Juda ho gaye hum aur adure reh gaye dastaan apne.

\"\"


© Copyright 2016 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

ashi17 is a member of:

Share This: