Mohabbat (A Ghazal in Hindi)

Status: Finished

Mohabbat (A Ghazal in Hindi)

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
Mohabbat  (A Ghazal in Hindi)

Poem by: ashi17

Genre: Romance

Houses:

Poem by: ashi17

Details

Genre: Romance

Houses:

Summary

A Ghazal for Asian readers.

Summary

A Ghazal for Asian readers.

Content

Submitted: March 12, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: March 12, 2013

A A A

A A A


???????

??????? ??? ??? ????, ?? ??? ?? ??? ????,
??????? ??? ???? ????, ?? ? ?? ??? ?????

??????? ??? ???? ????, ?? ???? ?? ??? ?? ????,
??????? ??? ?? ????, ?? ?????? ??? ??? ?????


??????? ??? ??? ???? ??, ???? ?? ????? ??? ????,
??????? ??? ???? ???? ??, ??? ?? ?????? ????? ?? ???? ?

??? ?? ?? ???? ????, ??????? ?? ?????? ??-????? ??,
??????? ?? ???? ??? ??, ??? ????? ?? ???? ?????

??????? ?? ?????? ??, ?? ??? ?? ????? ??, ??????? ??, ??? ?? ??? ??,
???? ??? ???? ?? ????, ???? ?? ?????? ???, ??? ??? ?? ????? ???

alt


Mohabbat

Mohabbat koi nasha hote, to char ker uttar jate,
Mohabbat koi mazza hote, to aa ker chale jate.

Mohabbat agar sazza hote, to Waqt kay sath kat jate,
Mohabbat agar aag hote, to aadhiyoon main buj jate.

Mohabbat agar talab hote to, kese say milker mit jate,
Mohabbat agar tarap hote to, gham say duniya khatam ker jate.

magar yu to hota nahin, zindagi aur bandage ba-dastur hai,

Mohabbat say aashna dil say, kabhi bandage bhi jate nahin.

mohabbat ek jazzba hai, har dil ki aarzu hai, zindagi hai, ruh ka nur hai,

Raaz koi gehrah hai bahoot, zehhan ka fetur sahi, magar khuch to zaroor hai.© Copyright 2016 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

ashi17 is a member of:

Share This: