SARHAD ( A Ghazal in Hindi)

Reads: 746  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 9

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
This poem is about the feelings of a soldier. I dedicate this poem to one of my fan "Omer", who demanded me to write on this topic.

Submitted: October 02, 2012

A A A | A A A

Submitted: October 02, 2012

A A A

A A A


????

?? ???? ?? ?? ??? ??????? ???, ???? ?? ??????? ????,
?? ???? ????? ????? ?? ?? '??' ???? ?? ??? ?
??? ????? ?? ??? ???,???? ?????? ??? ?? ??
??????? ?? ?????? ??? ?? '???' ?? ???? ??? ?

??? ????? ??? ??, ???? ?? ???? ?? ????? ?? ??,
???? '??? ??????' ?????, ???? ???? ?????? ?? ??? ?? ?
????? ?? ???? ?? ?????, ??? ?? '????' ????? ????,
??? ?? ?????? ????, ?? ????? ??? ?????? ????? ?

???? ?? ??? ???? ?????? ??, ??? ??? ?? ???? ???
???? ???? '?????' ??, ????? ??? ?? ???? ????? ?
? ???? ????, ? ???? ????? ????, ?? ????
'?????' ???? ??, ????? ?? ??? ????? ????? ???? ?

??? ?????? ?? ????????, ??? ?? ???? ?????? ???,
?? ?? ??? ???? ??, ???? ?? '????' ???? ??? ?
?????? ?? ???? ?? ?? ????? ??, ???? ???? ??? ??,
???? ?? ?? ?? ????? ?? ????, ?? ???? '???' ?? ?

???? ?? ???? ?? ??? ????, ?? ??? ????? ?? ?????,
???????? ??? ????? ??, ???? '???' ????? ???? ??? ?
??? ????? ???-??? ?? ??????, ?? ??? ??????
'????' ???????? ?????, ???? ???, ??? ??? ?? ???? ?????

???? ?????, ???? ??????, ?? ??? ??? ?? ?? ???????,
??????? ?? '????', ????- ???? ???? ?? ???? ?
???? ?? ????? ???? ??, ????? '????' ?? ?????,
??? ???? ???, ?? ???? ??? ???? ??? ???? ?????? ?

??? ???????? ???, ????? ???????? ?? ??????, ???? ?????,
??? ??? ???????? ??, ?? ????? , ????? ?? ???????? '??????' ?
????? ??? ?? ????? ??, ??? ???? ?? ??? ???,
??! ??? ???? ?? ?????? ???, ??? ?? ???? ?? ??? ?

??? ?????, ???? ??? ????, ?? ?? ???? ?? ??? ??,
?? ????? '????' ????, ????? ?? ????, ???? ?????? ?? ?
???, ?? ????? ???? , ?? '?????' ?? ???? ?? ?
?? ???? ?? ?? ????, ???? ?????? '?????' ?? ?

?? ?????? ?? ???? ????, ?? ???-?? ?? ????? ??,
???? ?? ??? ?? ????, ???, '????' ?? ??? ?? ?
???? ?? ??? ?????, ???? ?? ??? ?? ?? ?
????? ?????? ???? ??, ?? ???? ??? ?? ?? ?

? ?????! ?? ????? ?????, ?????, ?? ???? ?? ??? ?????,
?? ?????? ?????, ?????? ?????,???? ???? ???? '??????' ?
???? ?? ???? ????? ??, ????? ?? ????, ???? ?? ???????
???? ??? ??? ????, ?????? ?? ?? ‘?????’ ?? ?? ??????

alt

******************************************************

SARHAD

Who sarhad kay us par jhareyoon main, khud ko mehfuse samjha,

Aur mere trigger dabatey he ek, ‘ahh’ layker mar gaya,

Main khushi say jum utha, mere fahrest main ek aur

Kameyaabi ka bareya naam es ‘shor’ say jur gaya.

*

Tabhi khayal aaya kay, zara es fouji ka jhada to lu,

Jesay ‘maar geraya’ maine, uska naam-o-hayseyaat to jaan lu,

Maine us khun say tar-batar, lash ko ‘tokar’ marker palta,

Jayb ko tatolker dekha, ek masosa hua kagaz nekla.

*

Shayaad yeh usay bayhad aziz tha, tabhi dil kay apney rakha

Usnay etnay kareeb tha, usmay khuch yu parah maine,

Aye mere humdam, aye mujhey chahanewalay, kab aaogay

‘wapis’ wahan say, puchtay hain, sabhi hammare jannay walay.

*

Maa belakhte hai tumhare, abbu bhi aasu chupatay hain,

Hum sab ek sath hoker bhi, khud ko ‘tanha’ patay hain,

Munni ki hasi bhi ek muddat, say jane khahan gum hai,

Chotu bhi har dam puchta hai jesay, woh sirf ‘tum’ ho.

*

Ankhey bhi patrah gayen hain mere, en dar-o-deewar ko taktay,

Tumhari behaan puchte hai, mere ‘bhai’ keyu nahin aate ?

Main akhir kis-kis ko samjho, kab talak enhey,

‘juti’ umeeday bandhau, darti hu, kahin main na bekhar jau.

*

Meerey mehboob, mere hum safar, kab talak main yu he guzaru,

Zindagi ka ‘azeeb’ tanhe-tanha apna yeh safar,

Jane kab khatam hoga yeh, hamari ‘sarhad’ ka jhagdah,

Aysa kertay hai, hum wahin bana laytan hain, apna gharoonda.

*

Main tumhari hu, tumhari he rahugi, jahan jaogay,

Main sath tumhare he, ho lunge, hamesha say tumhare ‘chandani’,

Padh ker khat us masoom ka, main andar tak hill gaya,

Ahh! Uppar wallay yeh anjane main, mujh say keya ho gaya.

*

Main nadan, jesay jeet samjhah, who to mere bhi haar hai,

Ek akayla ‘jawan’ nahin, maine to mara pura parewaar hai,

Hai ! who fouji sirf ek “fouji’ he kahan tha ?

Us shakas say to uska, pura parewaar ‘jura’ tha.

*

Who dusman ka saaya kahan, ek mujh-sa he insaan tha,

Mere he tarah who, bayta, baap,’shuhar’ aur bhai tha,

Jaane kab talak chalayge, sarhad ki jang yu he ?

Rangtay rahangay khun say, hum aapnay haat tu he ?

*

Aye khuda! Yeh bekhre lashay, damakay, yeh khun say sane zameen,

Yeh belakhtay bacchay, tarapte aurtayn, keya tujay nahin ‘hilatay”?

Keya tu nahin sochta kay, keyu hai insaa, khun ka peyasa ?

Keya esley tune, duniya ka es ‘insaan’ ko hai banaya ?

alt


© Copyright 2017 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by ashi17

With You Forever

Book / Romance

The Compromise

Short Story / Romance

The Compromise.

Short Story / Romance

Popular Tags