Talash ( A Ghazal in Hindi)

Status: Finished

Talash ( A Ghazal in Hindi)

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
Talash ( A Ghazal in Hindi)

Poem by: ashi17

Genre: Poetry

Houses:

Poem by: ashi17

Details

Genre: Poetry

Houses:

Summary

A Ghazal for Asian readers.

Summary

A Ghazal for Asian readers.

Content

Submitted: December 05, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 05, 2012

A A A

A A A


???? ?? ??? ?? ?? ??? ????, ??-?-??,
?? ?? ???? ?? ?? ????? ??, ???? ???? ?

??? ??? ???? ??, ????? ?? ?????? ???,
???? ?? ?? ?? ????? ?? ???????? ?? ???

?? ???? ???? ?? ????????, ?? ??? ???? ?? ????,
??? ?? ?? ?? ??, ????? ??????-?-?????? ?

?? ???? ?????? ?? ?????? ???? ?? ?? ???? ??,
?? ??????? ?????? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?????? ?

Dekho na tum ho gaye kis kadar, dar-ba-dar,
Hum na khehtey they kay zindagi hai, azeeb safar.

Tum dur nekal gaye, manjil ko talash tay huay,
Pechey reh gaye sab ahbab aur tumhara he ghar.

Yeh kase talash hai tumhare, jo kabhi thamti hi nahin,
Dur lay gaye hum say, hummara manzil-a-humsafar.

Yeh hum say kismat ka mazak nahin to aur keya hai,
Hum tummhe talashtey rahey, aur tum ho Khud say he baykhabar.

 


© Copyright 2016 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

ashi17 is a member of:

Share This: