Ne bojim se smrti. Bojim se umiranja.

Reads: 318  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Literary Fiction  |  House: Booksie Classic
Možete li zamisliti mješavinu Big Wendsdaya, E tu mama tambien i Leaving Las Vegas? Ne? E, pa, autor ovog romana može!

Iako relativno kratak, roman egzistira u više isprepletenih slojeva.

Imamo tako hermeti?ku, tešku pri?u o izgubljenoj unutarnjoj borbi sa životom, a s druge seriju pitkih epizoda o ljetnim provodima, sve skupa kao metafora nevoljkog suo?avanja sa srednjim godinama.

Jureti?ev jedinstveno ispremiješan stil poetike kratkog daha, ?itatelja, poput podivljalog rollercoastera, baca od genijalnih zrnaca mudrosti Sun Tzua, preko banalnosti koje kao da su prepisane iz školskog leksikona šesnaestogodišnje klinke, pa natrag preko ?upavog Huntera Thompsona do melankoli?nog Puškina.

Postoji još jedan zanimljiv detalj. Ovaj roman ?ete ?itati uz glasnu glazbu! Naime, radi se o romanu sa soundtrackom.

Bude nas Ramonesi, a u smrt ispra?a Hendrix.

Ako Vam se roman i ne svidi, soundtrack sigurno ho?e!

Table of Contents

Ne bojim se smrti. Bojim se umiranja.

Submitted: August 01, 2012

Možete li zamisliti mješavinu Big Wendsdaya, E tu mama tambien i Leaving Las Vegas? Ne? E, pa, autor ovog romana može!

Iako relativno kratak, roman egzistira u više isprepletenih slojeva.

Imamo tako hermeti?ku, tešku pri?u o izgubljenoj unutarnjoj borbi sa životom, a s druge seriju pitkih epizoda o ljetnim provodima, sve skupa kao metafora nevoljkog suo?avanja sa srednjim godinama.

Jureti?ev jedinstveno ispremiješan stil poetike kratkog daha, ?itatelja, poput podivljalog rollercoastera, baca od genijalnih zrnaca mudrosti Sun Tzua, preko banalnosti koje kao da su prepisane iz školskog leksikona šesnaestogodišnje klinke, pa natrag preko ?upavog Huntera Thompsona do melankoli?nog Puškina.

Postoji još jedan zanimljiv detalj. Ovaj roman ?ete ?itati uz glasnu glazbu! Naime, radi se o romanu sa soundtrackom.

Bude nas Ramonesi, a u smrt ispra?a Hendrix.

Ako Vam se roman i ne svidi, soundtrack sigurno ho?e!
Read Chapter