Parbeszed

Reads: 168  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poetry

Submitted: November 01, 2011

A A A | A A A

Submitted: November 01, 2011

A A A

A A A


Pár beszéd

 

Ü lök itt, e könyv el?tt,

Nem kívánok könyvel?t.

Félig sincs még Te leírva,

Telik tévedtek tele írva.

Elfújta a szél vitám,

Mégis szeret Szilvi tán?

Még nincsenek válaszok,

S nem gyötör még válasz, ok...

Nyugtalanság, átkos egy szer,

Vagyok még én boldog. Egyszer.

T?rt tájon élsz, eretnek,

Fogadd el, hogy szeretnek.

S csak nézek, mint egy konzerv, állva

Emlékekbe konzerválva.

Sükethangba, félsz a vakba,

Üres orrba, félszavakba.

Nyomom síncs a papírnál -

Ha Te lennél pap, írnál -.

Én az, tán nem, se vallom,

Nyoma tolnak se vall, lom.

Aktív arcok, népes éj,

Megvan még a népesély

Gondolkodni kollektíven...

S nem lefolyni kollekt íven.

Mindig túldramatizálom

Földön túlra, ma tíz álom.

Mit egy édes álnok ad,

Gyönyör? Sz. ép álmokat...

S egyre csak csevegünk,

Toval? Zajcsev, egünk

Sorok közepén, zavarban,

Rejlik itt még pénz a varban,

Levelek közt, elzárva.

Csak távolról jel’z, árva.

Legalább csak nyoma lenne,

Csak jó katt, halommal enne...

S fel-fel is rejlik régi est,

Hoz szépséget, régiest

És sok ujjat, kezeit.

Miért nincs a keze itt?

Mert ez ma néma szálloda,

Csak b?n, bájon élsz, áll oda...

Csupán börtönt ölt e lék,

Ben ne börtöntöltelék.

Nem is könny, ?k, küldetés,

Vajon mi jót küld e tés?

- Nem az egész osztálya,

Én csak mondom, oszt á’ja. –

Lelógó ág, rá futam tócsatok,

Haj, tót nyitnak hullámzó csatok.

De elszigetelt hon zárja...

Szelíd szavak, vonz árja,

Fajárm? féle-fajta lány,

Egy igazi fajtalány.

Egészséget rejt vénye,

Természet fürge rejtvénye.

Ülök, ítész nélkül és

Nyom e kény el nélkülés,

Kovács olvas, hiány, cink,

Itt ér telem, hiánycikk:

Egymaga biztos testtartás

S egyszerelmes testtar társ.

Így ?sszeérni szeret kezünk...


© Copyright 2018 Beno922. All rights reserved.