T-tova

Reads: 139  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: October 21, 2011

A A A | A A A

Submitted: October 21, 2011

A A A

A A A


T-tova

 

Voltam egy titkos rejtek, ettem,

Amiket írtam, rejtegettem.

S írtam már miattad sokat

Felesleges tollvonásokat.

Ugyan kinek – miért pálya,

Talán nem a toll hibája.

 

Nem mutatok mintapéldát,

Melletted a hinta, éld át…

S ha a gondolat elvetél,

A reménység még elvet él

E nedv-edz?, füst-öl?, látható, átható, száll-ide, szállóda ott, honában.

 

A világ majd megáll, végünk – hallom – ás,

Ez megint egy elcseszett vallomás,

Értelmes strófája lekonyult, s ága,

Levelem egyszer? bonyolultsága.

 

Éjjel van és én megint al-kotok,

Fejemet ütik a belül halk botok.

Csak felkelni ne hézz!

 

És ezt, ha egyszer megkapod,

Talán lesz majd egy jó napod.

 

Vagy csak az az egy rossz…


© Copyright 2018 Beno922. All rights reserved.

Add Your Comments: