Sinneloos

Reads: 144  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Maak nie sin nie maar spreek boekdele vir my

Submitted: May 19, 2014

A A A | A A A

Submitted: May 19, 2014

A A A

A A A


Ek probeer dink aan ‘n paar woorde wat rym,

om ‘n gedig te skryf, dit is seker lame.

Het ek dalk die so bekende writers block?

Woorde wat in my gedagtes rondspeel en my mok.

 

Hierdie gedig is net ‘n paar woorde en maak nie sin,

maar ek moes seker iewers begin.

Dalk begin my gedagtes weer uit my pen vloei?

Of die gevoelens wat diep binne my broei...

 

Dis moeilik om aan alles te dink,

en ek kan dit nie neer skryf in ink...

Wat gaan ek nou doen met my opgekropte emosies?

My gedagtes maal met tyd op verskillende horlosies.

 

Die gedig beteken dalk niks vir jou,

maar in hom sien ek myself en wat my gedagtes van my weerhou.

So lees op eie risiko want jy gaan wonder,

wat gaan aan in my, hieronder. 


© Copyright 2017 Chandi. All rights reserved.