Sinneloos

Reads: 404  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

Maak nie sin nie maar spreek boekdele vir my

Ek probeer dink aan ‘n paar woorde wat rym,

om ‘n gedig te skryf, dit is seker lame.

Het ek dalk die so bekende writers block?

Woorde wat in my gedagtes rondspeel en my mok.

 

Hierdie gedig is net ‘n paar woorde en maak nie sin,

maar ek moes seker iewers begin.

Dalk begin my gedagtes weer uit my pen vloei?

Of die gevoelens wat diep binne my broei...

 

Dis moeilik om aan alles te dink,

en ek kan dit nie neer skryf in ink...

Wat gaan ek nou doen met my opgekropte emosies?

My gedagtes maal met tyd op verskillende horlosies.

 

Die gedig beteken dalk niks vir jou,

maar in hom sien ek myself en wat my gedagtes van my weerhou.

So lees op eie risiko want jy gaan wonder,

wat gaan aan in my, hieronder. 


Submitted: May 19, 2014

© Copyright 2022 Chandi. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by Chandi

You

by Chandi

Poem / Romance

Poem / Other

Poem / Mystery and Crime