Smaointe

Reads: 211  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Song Lyrics  |  House: Booksie Classic
Gaelic in its most pure form. Written by Enya. :) enjoy.

Submitted: November 22, 2010

A A A | A A A

Submitted: November 22, 2010

A A A

A A A


Éist le mo chroí
Go brónach a choích
Tá mé caillte gan tú '
'Do bhean chéile.
An grá mór i do shaol
Threoraí sí liom.
Bígí liomsa i gcónaí
Lá agus oíche.

[Chorus:]
Ag caoineadh ar an uaigneas mór
Na deora, go bronach
Na gcodladh ins an uaigh ghlas chiúin
Faoi shuaimhneas, go domhain

Aoibhneas a bhí
Ach d'fhág
Lean sé leat
D'fhear céile.
An grá mór i do shaol
Peace.
Bígí liomsa i gcónaí
Lá agus oíche.

[Chorus]

Smaointe an lae
(A) raibh sibh ar mo thaobh
Ag insint scéalta
Bhí an drochamhras
Is cuimhin liom an lá
Gan ghá agus gan ghruaim
Bígí liomsa i gcónaí
Lá agus oíche '


© Copyright 2017 crazyskye. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Song Lyrics Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by crazyskye

One Girl's Journey

Book / Young Adult

Teardrops on my Hand

Short Story / Young Adult

One Wish: a Poem

Poem / Other

Popular Tags