tomorrow

Reads: 396  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Fantasy  |  House: Booksie Classic
...

Submitted: September 05, 2016

A A A | A A A

Submitted: September 05, 2016

A A A

A A A


Némán álltak egymással szemben az el?szobában, miután a n? ajtót nyitott. Szempár a szempárba merülve, egymás érzéseit kutatva. Egyikük sem tudta hogy mit mondhatna, de abban a pillanatban talán nem is volt szükség szavakra. Egyszerre mozdultak mindketten, ösztönösen simultak bele a másik ölelésébe, mely abban a pillanatban a világot jelentette számukra. A férfi mélyen belefúrta orrát a n? hajába, utat engedve annak érzékeket elbódító illatának. Beleborzongott a nagyon is jól ismert varázsba, közel két hétig kínozta minden egyes ágyban töltött másodpercében. Milyen ostoba volt akkor, még most is alig hiszi el hogy nem vette észre a jeleket. Mindkét kezével szorosan magához húzta a n?t, mintha ezen keresztül szeretné célba juttatni a ki nem mondott szavakat. A reakció sem váratott magára; azonnal megérezte, ahogy még szorosabbra fonódtak a karok a nyaka körül. Némán ölelték egymást és együtt oldódtak fel a pillanatban...


© Copyright 2019 D_dictus_magister. All rights reserved.

Add Your Comments: