damini

Reads: 306  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Historical Fiction  |  House: Booksie Classic
Aaj jo damini hmare bich nahi hai uska dard

Submitted: December 29, 2012

A A A | A A A

Submitted: December 29, 2012

A A A

A A A


Jate jate bas itni hi khushi hai suna tha maa papa se pura desh mere sath hui is darindgi se dukhi hai ja rahi mai tum par ye insaf ki ladai ladne ki jimmedari chorkar ab na ho aisa kisi bharat ki ladki k sath itne dino se meri har sans se aa rahi thi bas yahi baat meri saans k sath aapki aawaz na band ho mere watan k logo mere jane k baad ho kuch aisa ki mujhe na sahi par mere marne k baad hindustan ki har beti ko apne hone pe garv ho...


© Copyright 2017 deepshikha sharma . All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

More Historical Fiction Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by deepshikha sharma

damini

Poem / Historical Fiction

Popular Tags