Tonys Nya Aventyr

Reads: 449  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Riddles  |  House: Booksie Classic
Vi befinner oss år 2012. Det har precis börjat en ny medlem i Tony-teamet vid namn Gregor Samsa, men när de visar honom runt i staden hittar de pusselbitar som såsmåningom leder dem till ett stort äventyr.

Table of Contents

Tonys Nya Aventyr

Submitted: September 05, 2013

Tonys Nya Äventyr - Filmen   Kapitel 1:  Den nya medlemmen   Det var en vacker vårdag i April. Tony-team... Read Chapter