Ek Bemin Jou

Reads: 491  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
In die somer

Submitted: January 08, 2008

A A A | A A A

Submitted: January 08, 2008

A A A

A A A


Ek bemin jou in die somer

Op elke sorgvrye en sonnige dag

Met n liefde wat aangroei

In al sy skoonheid en prag

 

Ek bemin jou in die herfs

as die blare goud verkleur

dan oes ons al die geluk

wat twee harte maar kan begeer

 

ek bemin jou in die winter

as alles ysig is en koud

dan gloei ons harte van liefde

al word ons ook hoe oud


Ek bemin jou in die lente

met die lug helder blou

dan is elke dag n wonder

as ek dit kan deel met jou

 


© Copyright 2018 dtox100. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments