Fragmentos Terra - 001s - S.S.H.U.T. (Galician Edition)

Book by: FragmentEarth

Tags

moral, simple, final, da, non, nazis, historias, arsenal, nazi, cerebral, esp, abate, ebook, entre, reich, de, na, hitler, tempo, mal, elite, total, iii, stalin, morte, grande, define, inspector, bile, casa, neno, malo, alma, sop, vida, voo, historia, guerra, mundial, que, libro, alpino, fortaleza, supervivencia, holocausto, grupo, fracaso, por, contra, problemas, e-libro, responsable, verdade, reduto, abuso, descubrimento, vitoria, xenocidio, prisioneiro, galego, dixital, pensamento, erro, intelixencia, asasinato, nobre, falla, fuga, secreta, seguridade, masacre, lume, vivo, zhukov, josef, sobrenatural, batalla, menor, militar, venda, defensiva, oficial, infantil, escola, temen, entrada, asfixiar, evitar, inesperada, defensa, eua, emperador, medalla, baioneta, empalar, armadura, sorpresa, disciplina, invencible, certa, buscar, vivir, palabras, segunda, campo, soldado, orgullo, rusia, lavado, ignorancia, piloto, checoslovaquia, bohemio, ruso, estado, tanques, pesado, rumores, resistencia, rusa, americano, confianza, alimentos, comprender, tropas, aliado, sutil, mito, calumnias, nervios, sobrevivir, ataque, pilas, sede, empalado, derrotistas, sarcasmo, arbitraria, entender, tanque, realidade, prioridade, contos, persoal, viaxe, xuventude, vermello, terceiro, sangue, fronte, referencia, correcto, incorrecto, dereito, evidente, creo, repetir, pensaba, desenvolvemento, guerra-escapo, batalla-escapo, imaxe, pesadelo, imaxinar, carreira, motivar, auto-afirmar, distorsionar, atopa-se, orgia, mortais, alcol, alucinar, sufocar, feminina, culpar, calmar, auto-abuso, discurso, asombrar, perigo, aterraxe, segura, balbuciam, debilidade, renderse, escravizar, cova, plana, natureza, superiores, manobra, desastre, aliada, besta, recluta, nai, medo, rompe, dictame, forza, trono, ao, terreo, onda, negar, apoio, altura, inusual, combatente, estrada, ferroviario, manobras, danos, falsa, ignorar, perigosa, intelixente, desconsiderar, ignorando, cuxa, obxectivo, vitorias, consenso, populares, xeneral, bravura, horrores, tolemia, queimado, familiarizado, decoro, educado, choque

Summary

Fragmentos Terra – Unha aventura épica na loucura, esta serie de contos explora as correntes que prenden o espírito humano á repetición de supervivencia.

 

S.S.H.U.T.: Identificar O Mal

 

E se as persoas poidan pensar por si mesmos? Non, non me refiro xirando en torno ás idea – Despois de lavada, entón repetida – para atender a tantos como galiñas nunha churrasqueira. Pero cada vez que chegar máis aló da súa centella reacción pode pedir, fago mellor que iso? E, a continuación, facelo. Podes imaxinar o no; perigoso que podería ser?

 

E, Simple English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

E, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Fragmentos Terra Palabras Clave: galego edición, galego ebook, galego libro, galego e-libro, galego libro electrónico, galego libro dixital, viaxe de descubrimento, realidade persoal, comprender a intelixencia, creo que repetir, grupo pensaba, fantasía infantil, desenvolvemento da psicoloxía, historia de guerra, batalla de berlín, tempo final, control do soño, contra o mal, guerra-escapo batalla-escapo, imaxe de pesadelo, escola lavado cerebral, neno imaxinar, führerbunker segunda guerra mundial, carreira defensiva, soldado vivir, temen motivar, auto-afirmar, distorsionar a realidade, simple supervivencia, atopa-se, orgia mortais, abuso de alcol, seguridade do neno, segunda guerra mundial führerbunker, entrada secreta, chancelaría do reich, hitler fuga, morte de hitler, últimos días berlín, alucinar fantasía, sufocar asfixiar, piloto feminina, estrés post-traumático, entre liñas, evitar culpar, falla entender, calmar, auto-abuso, discurso difícil, asombrar xuíz, perigo de voo, problemas de audición, redención perdón, problemas de corazón, aterraxe segura, balbuciam palabras, esp visión, viaxe frenética, armadura de seguridade, exército vermello, debilidade inesperada, aceptación holocausto, renderse a salvación, terceiro reich, escravizar alma, cova plana, grande alemaña, zhukov hitler, rusia soviética, berlín defensa, tropas de elite, checoslovaquia guerra, vitoria total, reduto bohemio, eua 1 exército, natureza táctica, táctica superiores, manobra nazi, aliado ruso, sutil confianza, mito desastre, abate masacre, aliada batalla, agonía, nobre besta, opresión da tiranía, emperador stalin, soviético estado, vermello sangue exército, campesiña recluta, nai rusia, calumnias responsable, medalla de asasinato, xenocidio guerra, nervios medo bile, empalar baioneta, venda de lume, xuventude rusa, rompe orgullo, mal menor, dictame moral, forza soviética, militar rusa, tanques artillería, erro militar, nazi abate, manobra de artillería, guerra trono, reduto de montaña, exército vermello sop, sobrevivir ao ataque, ataque militar, tropas nazis, cadáveres pilas, fascinación hipnótico, antelación armadura, a gañar terreo, exército vermello zhukov, acción lóxica, soldado onda, verdade negar, vitoria checoslovaquia, montaña fortaleza, josef stalin iii tanque pesado, arsenal soviético, sorpresa nazi, apoio de tropas, disciplina militar, exército de alimentos, sede de campo, excitación liña de fronte, historias de guerra, exército americano, disciplina do exército, militar rusa, contos de altura, misión inusual, combatente da resistencia, por estrada ferroviario casa, manobras de infantería, vítimas de guerra, historias de guerra, oficial nazi, invencible empalado, execución campo de batalla, danos artillería, rumores derrotistas, prisioneiro de guerra, falsa sufocar, inspector soviético, ignorar o evidente, sarcasmo defensiva, verdade perigosa, o máis intelixente, desconsiderar vida, ignorando a ignorancia, prioridade verdade, verdade referencia, cuxa verdade, o correcto do incorrecto, verdade malo dereito, certa prioridade, realidade non, prioridade define dereito, prioridade arbitraria, verdade maioría, obxectivo verdade, buscar a verdade, xuízo fracaso, prioridade é a verdade, alimentos militar, fortaleza subterránea, recuperación sobrenatural, distraccións ignorando, vitorias soviéticas, montaña fortaleza, verdade consenso, pensamento de grupo, mito populares, persoal xeneral ruso, zhukov bravura inusual, néboa da guerra, horrores da guerra, tolemia na guerra, queimado vivo, ignorando a morte, medo familiarizado, decoro educado, nazi invencible, reduto alpino, choque testemuña, viaxe de descubrimento, realidade persoal, comprender a intelixencia, creo que...

Chapter1 (v.1) - Fragmentos Terra - 001s - S.S.H.U.T. (Galician Edition)

Author Chapter Note

Fragmentos Terra – Unha aventura épica na loucura, esta serie de contos explora as correntes que prenden o espírito humano á repetición de supervivencia.

 

S.S.H.U.T.: Identificar O Mal

 

E se as persoas poidan pensar por si mesmos? Non, non me refiro xirando en torno ás idea – Despois de lavada, entón repetida – para atender a tantos como galiñas nunha churrasqueira. Pero cada vez que chegar máis aló da súa centella reacción pode pedir, fago mellor que iso? E, a continuación, facelo. Podes imaxinar o no; perigoso que podería ser?

 

E, Simple English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

E, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Fragmentos Terra Palabras Clave: galego edición, galego ebook, galego libro, galego e-libro, galego libro electrónico, galego libro dixital, viaxe de descubrimento, realidade persoal, comprender a intelixencia, creo que repetir, grupo pensaba, fantasía infantil, desenvolvemento da psicoloxía, historia de guerra, batalla de berlín, tempo final, control do soño, contra o mal, guerra-escapo batalla-escapo, imaxe de pesadelo, escola lavado cerebral, neno imaxinar, führerbunker segunda guerra mundial, carreira defensiva, soldado vivir, temen motivar, auto-afirmar, distorsionar a realidade, simple supervivencia, atopa-se, orgia mortais, abuso de alcol, seguridade do neno, segunda guerra mundial führerbunker, entrada secreta, chancelaría do reich, hitler fuga, morte de hitler, últimos días berlín, alucinar fantasía, sufocar asfixiar, piloto feminina, estrés post-traumático, entre liñas, evitar culpar, falla entender, calmar, auto-abuso, discurso difícil, asombrar xuíz, perigo de voo, problemas de audición, redención perdón, problemas de corazón, aterraxe segura, balbuciam palabras, esp visión, viaxe frenética, armadura de seguridade, exército vermello, debilidade inesperada, aceptación holocausto, renderse a salvación, terceiro reich, escravizar alma, cova plana, grande alemaña, zhukov hitler, rusia soviética, berlín defensa, tropas de elite, checoslovaquia guerra, vitoria total, reduto bohemio, eua 1 exército, natureza táctica, táctica superiores, manobra nazi, aliado ruso, sutil confianza, mito desastre, abate masacre, aliada batalla, agonía, nobre besta, opresión da tiranía, emperador stalin, soviético estado, vermello sangue exército, campesiña recluta, nai rusia, calumnias responsable, medalla de asasinato, xenocidio guerra, nervios medo bile, empalar baioneta, venda de lume, xuventude rusa, rompe orgullo, mal menor, dictame moral, forza soviética, militar rusa, tanques artillería, erro militar, nazi abate, manobra de artillería, guerra trono, reduto de montaña, exército vermello sop, sobrevivir ao ataque, ataque militar, tropas nazis, cadáveres pilas, fascinación hipnótico, antelación armadura, a gañar terreo, exército vermello zhukov, acción lóxica, soldado onda, verdade negar, vitoria checoslovaquia, montaña fortaleza, josef stalin iii tanque pesado, arsenal soviético, sorpresa nazi, apoio de tropas, disciplina militar, exército de alimentos, sede de campo, excitación liña de fronte, historias de guerra, exército americano, disciplina do exército, militar rusa, contos de altura, misión inusual, combatente da resistencia, por estrada ferroviario casa, manobras de infantería, vítimas de guerra, historias de guerra, oficial nazi, invencible empalado, execución campo de batalla, danos artillería, rumores derrotistas, prisioneiro de guerra, falsa sufocar, inspector soviético, ignorar o evidente, sarcasmo defensiva, verdade perigosa, o máis intelixente, desconsiderar vida, ignorando a ignorancia, prioridade verdade, verdade referencia, cuxa verdade, o correcto do incorrecto, verdade malo dereito, certa prioridade, realidade non, prioridade define dereito, prioridade arbitraria, verdade maioría, obxectivo verdade, buscar a verdade, xuízo fracaso, prioridade é a verdade, alimentos militar, fortaleza subterránea, recuperación sobrenatural, distraccións ignorando, vitorias soviéticas, montaña fortaleza, verdade consenso, pensamento de grupo, mito populares, persoal xeneral ruso, zhukov bravura inusual, néboa da guerra, horrores da guerra, tolemia na guerra, queimado vivo, ignorando a morte, medo familiarizado, decoro educado, nazi invencible, reduto alpino, choque testemuña, viaxe de descubrimento, realidade persoal, comprender a intelixencia, creo que...

Chapter Content - ver.1

Submitted: June 08, 2013

Reads: 69

A A A | A A A

Chapter Content - ver.1

Submitted: June 08, 2013

A A A

A A A

 

Créditos

 

Terra cortesía da foto de N.A.S.A..

Tradución por Trala Inc..

 

A Correndo Pelado Produción

Terceira Edición – Segunda Impresión

001-3.2-3glshm – 2011-10-13

 

Fragmentos Terra

Copyright © 2007-2013 por Robert Skyler

Todos Os Dereitos Reservados

Feita en América

 

Diga ao mundo o que pensar. Facer ou romper este libro cunha revisión ou avaliación na súa páxina de compra.

Todos os personaxes que aparecen neste traballo son ficticios. Calquera semellanza con persoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidencia.

 

Fragmentos Terra

 

 

 

Concepción

 

 

Episodio 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Identificar O Mal”

 

 

Galego Edición

 

Resumo

 

Unha aventura épica na loucura, esta serie de contos explora as correntes que prenden o espírito humano á repetición de supervivencia.

~~~

A historia, escrita polo gañador raramente rexistra os acontecementos descritos como realmente se produciron. Higienizado e simplificado é a perda da súa lección de protexer ou condenar-nos?

A finais da II Guerra Mundial, sitiada no seu búnker, a súa fantasía desmoronar en torno a el, Hitler fai súa fuga. El voa cara ao sur para unha última oportunidade, un posto final e unha historia máis unha lección esqueceu de nos ensinar.

 

Prefaciar

 

E se as persoas poidan pensar por si mesmos? Non, non me refiro xirando en torno ás idea – Despois de lavada, entón repetida – para atender a tantos como galiñas nunha churrasqueira. Pero cada vez que chegar máis aló da súa centella reacción pode pedir, fago mellor que iso? E, a continuación, facelo. Podes imaxinar o no; perigoso que podería ser?

Esta é unha viaxe a través do espazo entre as súas orellas; un abismo inexplorado gran soidade da nada tiñan a compañía só polos ecos do que se pensaba intelixente, hai moito tempo desde a data de caducidade do seu pasado. Unha viaxe que pregunta como, en vez de o que e por que, cando así podería ter feito e cando, onde, porque era só un disparate obscurecer unha verdade tan persoal que nunca podería ser entendido de novo.

Fragmentos Terra é a viaxe de unha vida… vexo que na outra orella.

 

Capítulo 1

 

 

Voo

 

 

 

– Alemaña nazi, 28 de abril de 1945 –

É a fantasía dun neno, nestas últimas semanas en Berlín. Iso sei que é certo que eu non atopei un adulto que pode ter sentido do que está a suceder, pero entendemos, é unha fantasía finxía a realidade e aquí estamos no centro de loucura, loitando con armas e granadas contra a artillería ataques e bombardeos. Na transformación que se seguiu fantasmagórico da miña realidade, como miñas funcións como mensaxeiro – dirixíndose me a excitar novos lugares que, semanas e ata meses atrás, eran só meu barrio – manter-me lúcido o suficiente para evitar a loucura rastejante que posúe todo ao meu redor.

Eu asistiu á escola por anos nun edificio que está detrás de min hoxe como sede dun soño batalla contra o mal. O almacén xeral eu regularmente buscados xeo para miña nai agora está diante miña, escuro e brillante do reflexo nubes baixas da luz do lume a través do seu tellado ausente, sombras misterioso impulso para fóra das súas fiestras con flash cada explosión do novo a partir do horizonte me asustan diante. Estas son as forxas de que todos os pesadelos ven e eu imaxino que van permanecer así por todo o tempo, pero aínda que eu son só un neno, a cada novo alento Chamo confirma eu podería estar dominar este soño.

 

Fin da mostra. Compra-se agora para ler máis instantaneamente.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-gl.html

 

Capítulo 2

 

Compra

 

Capítulo 3

 

Compra

 

Capítulo 4

 

Compra

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Third Change – First Print

001-3.1-3glshm – 2011-10-13

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2013 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Name Evil”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

An epic adventure into mad, this series of short story explore the chain that bind the human spirit to the repeat of survive.

~~~

History, write by the win rare record the event describe as they true took place. Clean and simple is their lesson loss to protect or damn us?

At the end of World War II, siege in his bunker, his fantasy crumble around him, Hitler make his escape. South he fly for one last chance, one final stand and one more lesson history forgot to teach us.

 

First – Simple English

 

What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

This is a voyage through the space between your ear; a vast not tap lone chasm of nothing kept company by only the echo of once intelligence thought, now long since past it expire date. A journey that ask how, instead of what and why, when okay would have done and if, where because was just not sense obscure a truth so personal it could never be under-stood again.

Fragment Earth is the trip of a life-time… see you on the other ear.

 

Part 1

 

 

Flight

 

 

 

– Nazi Germany, April 28, 1945 –

It is a child fantasy, these past few week in Berlin. This I know to be true as I have yet to meet an adult who can make sense of what is happen, but we know; it is a pretend fantasy come true and here we are at the heart of mad battle with gun and grenade against artillery attack and bomb raid. In the follow fantastic transform of my real, my duty as messenger – drive me to excite new place that month and even week ago were just my community – keep me sane enough to stave off the creep not sane that own every-thing around me.

I attend school for year in a build which stand behind me today as headquarter of a dream battle against evil. The general store I regular fetch ice from for my mother now lie ahead of me, dark and glow from the low cloud reflect of fire-light through it miss roof, scary shadow pulse out of it window with each new explode flash from the horizon fright me on. These are the forge from which all bad dream come and I imagine they will be so for all time, but even though I am only a child, every new breath I come mean I could still be this dream master.

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Third Edition – Second Printing

001-3.2-3glshm – 2011-10-13

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2013 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Identifying Evil”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into madness, this series of short stories explores the chains that bind the human spirit to the repetition of survival.

~~~

History, written by the winner rarely records the events described as they truly took place. Sanitized and simplified is their lesson's loss to protect or condemn us?

At the end of World War II, besieged in his bunker, his fantasy crumbling around him, Hitler makes his escape. Southward he flies for one last chance, one final stand and one more lesson history forgot to teach us.

 

Preface – English

 

What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

This is a voyage through the space between your ears; a vast untapped lonely chasm of nothingness kept company by only the echoes of once intelligent thought, now long since past its expiration date. A journey that asks how, instead of what and why, when okay would have done and if, where because was just nonsense obscuring a truth so personal it could never be understood again.

Fragment Earth is the trip of a lifetime… see you on the other ear.

 


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Fragmentos Terra - 001s - S.S.H.U.T. (Galician Edition)

Status: Finished

Genre: Historical Fiction

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Historical Fiction

Houses:

Tags

moral, simple, final, da, non, nazis, historias, arsenal, nazi, cerebral, esp, abate, ebook, entre, reich, de, na, hitler, tempo, mal, elite, total, iii, stalin, morte, grande, define, inspector, bile, casa, neno, malo, alma, sop, vida, voo, historia, guerra, mundial, que, libro, alpino, fortaleza, supervivencia, holocausto, grupo, fracaso, por, contra, problemas, e-libro, responsable, verdade, reduto, abuso, descubrimento, vitoria, xenocidio, prisioneiro, galego, dixital, pensamento, erro, intelixencia, asasinato, nobre, falla, fuga, secreta, seguridade, masacre, lume, vivo, zhukov, josef, sobrenatural, batalla, menor, militar, venda, defensiva, oficial, infantil, escola, temen, entrada, asfixiar, evitar, inesperada, defensa, eua, emperador, medalla, baioneta, empalar, armadura, sorpresa, disciplina, invencible, certa, buscar, vivir, palabras, segunda, campo, soldado, orgullo, rusia, lavado, ignorancia, piloto, checoslovaquia, bohemio, ruso, estado, tanques, pesado, rumores, resistencia, rusa, americano, confianza, alimentos, comprender, tropas, aliado, sutil, mito, calumnias, nervios, sobrevivir, ataque, pilas, sede, empalado, derrotistas, sarcasmo, arbitraria, entender, tanque, realidade, prioridade, contos, persoal, viaxe, xuventude, vermello, terceiro, sangue, fronte, referencia, correcto, incorrecto, dereito, evidente, creo, repetir, pensaba, desenvolvemento, guerra-escapo, batalla-escapo, imaxe, pesadelo, imaxinar, carreira, motivar, auto-afirmar, distorsionar, atopa-se, orgia, mortais, alcol, alucinar, sufocar, feminina, culpar, calmar, auto-abuso, discurso, asombrar, perigo, aterraxe, segura, balbuciam, debilidade, renderse, escravizar, cova, plana, natureza, superiores, manobra, desastre, aliada, besta, recluta, nai, medo, rompe, dictame, forza, trono, ao, terreo, onda, negar, apoio, altura, inusual, combatente, estrada, ferroviario, manobras, danos, falsa, ignorar, perigosa, intelixente, desconsiderar, ignorando, cuxa, obxectivo, vitorias, consenso, populares, xeneral, bravura, horrores, tolemia, queimado, familiarizado, decoro, educado, choque

Summary

Fragmentos Terra – Unha aventura épica na loucura, esta serie de contos explora as correntes que prenden o espírito humano á repetición de supervivencia.

 

S.S.H.U.T.: Identificar O Mal

 

E se as persoas poidan pensar por si mesmos? Non, non me refiro xirando en torno ás idea – Despois de lavada, entón repetida – para atender a tantos como galiñas nunha churrasqueira. Pero cada vez que chegar máis aló da súa centella reacción pode pedir, fago mellor que iso? E, a continuación, facelo. Podes imaxinar o no; perigoso que podería ser?

 

E, Simple English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

E, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Fragmentos Terra Palabras Clave: galego edición, galego ebook, galego libro, galego e-libro, galego libro electrónico, galego libro dixital, viaxe de descubrimento, realidade persoal, comprender a intelixencia, creo que repetir, grupo pensaba, fantasía infantil, desenvolvemento da psicoloxía, historia de guerra, batalla de berlín, tempo final, control do soño, contra o mal, guerra-escapo batalla-escapo, imaxe de pesadelo, escola lavado cerebral, neno imaxinar, führerbunker segunda guerra mundial, carreira defensiva, soldado vivir, temen motivar, auto-afirmar, distorsionar a realidade, simple supervivencia, atopa-se, orgia mortais, abuso de alcol, seguridade do neno, segunda guerra mundial führerbunker, entrada secreta, chancelaría do reich, hitler fuga, morte de hitler, últimos días berlín, alucinar fantasía, sufocar asfixiar, piloto feminina, estrés post-traumático, entre liñas, evitar culpar, falla entender, calmar, auto-abuso, discurso difícil, asombrar xuíz, perigo de voo, problemas de audición, redención perdón, problemas de corazón, aterraxe segura, balbuciam palabras, esp visión, viaxe frenética, armadura de seguridade, exército vermello, debilidade inesperada, aceptación holocausto, renderse a salvación, terceiro reich, escravizar alma, cova plana, grande alemaña, zhukov hitler, rusia soviética, berlín defensa, tropas de elite, checoslovaquia guerra, vitoria total, reduto bohemio, eua 1 exército, natureza táctica, táctica superiores, manobra nazi, aliado ruso, sutil confianza, mito desastre, abate masacre, aliada batalla, agonía, nobre besta, opresión da tiranía, emperador stalin, soviético estado, vermello sangue exército, campesiña recluta, nai rusia, calumnias responsable, medalla de asasinato, xenocidio guerra, nervios medo bile, empalar baioneta, venda de lume, xuventude rusa, rompe orgullo, mal menor, dictame moral, forza soviética, militar rusa, tanques artillería, erro militar, nazi abate, manobra de artillería, guerra trono, reduto de montaña, exército vermello sop, sobrevivir ao ataque, ataque militar, tropas nazis, cadáveres pilas, fascinación hipnótico, antelación armadura, a gañar terreo, exército vermello zhukov, acción lóxica, soldado onda, verdade negar, vitoria checoslovaquia, montaña fortaleza, josef stalin iii tanque pesado, arsenal soviético, sorpresa nazi, apoio de tropas, disciplina militar, exército de alimentos, sede de campo, excitación liña de fronte, historias de guerra, exército americano, disciplina do exército, militar rusa, contos de altura, misión inusual, combatente da resistencia, por estrada ferroviario casa, manobras de infantería, vítimas de guerra, historias de guerra, oficial nazi, invencible empalado, execución campo de batalla, danos artillería, rumores derrotistas, prisioneiro de guerra, falsa sufocar, inspector soviético, ignorar o evidente, sarcasmo defensiva, verdade perigosa, o máis intelixente, desconsiderar vida, ignorando a ignorancia, prioridade verdade, verdade referencia, cuxa verdade, o correcto do incorrecto, verdade malo dereito, certa prioridade, realidade non, prioridade define dereito, prioridade arbitraria, verdade maioría, obxectivo verdade, buscar a verdade, xuízo fracaso, prioridade é a verdade, alimentos militar, fortaleza subterránea, recuperación sobrenatural, distraccións ignorando, vitorias soviéticas, montaña fortaleza, verdade consenso, pensamento de grupo, mito populares, persoal xeneral ruso, zhukov bravura inusual, néboa da guerra, horrores da guerra, tolemia na guerra, queimado vivo, ignorando a morte, medo familiarizado, decoro educado, nazi invencible, reduto alpino, choque testemuña, viaxe de descubrimento, realidade persoal, comprender a intelixencia, creo que...

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous