Jump to Navigation Menu

Framment Earth - 003s - Kiesah Kuncett (Maltese Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Tags

ireland, fast, busy, europe, stillness, jew, cia, top, umbrella, futur, disturb, marx, humer, armenian, stalin, abuser, maoism, eterna, din, bate, lili, fluss, thermopylae, holodomor, berghof, wiesenthal, win-win, patata, moda, ukraina, il, assi, navali, armeni, problemi, sottomarini, intervista, missili, residenza, miti, buli, kontroll, arti, ta, tama, grupp, istorja, gwerra, dinjija, mewt, stejjer, alpini, bavarja, tan-nofsinhar, l-art, fortizza, sopravivenza, olokawstu, sovjetiku, muntanji, tmiem, tal-gwerra, bumbardament, eroj, mhux, mejta, nuqqas, malti, edizzjoni, ktieb, e-ktieb, elettroniku, qerq, vjolenza, fil-fond, tixbit, bini, unur, gwida, intellettwali, tirannija, jisfidaw, tramuntana, bastimenti, merkantili, osservazzjonijiet, gazzetti, serq, fuq, l-irqad, kampijiet, ebda, kompassjoni, l-kbira, fl-ukraina, qawwi, dawl, massakri, delitt, tal-ukraina, kbira, osservazzjoni, twemmin, huwa, qtil, martri, telf, falliment, trijonf, tal-istorja, jaqa, xabla, nobbli, qofol, tal-martirju, buli-fatti, fatt, finzjoni, ostili, nar, imbuttar, jinsabu, tibni, in-nuqqas, rakkontar, tinsab, jibbenefikaw, qima, tal-mejtin, projbit, mitkellma, glorifikazzjoni, l-ebda, tiggwida, novizzi, informazzjoni, subkuntratt, sigriet, finanzjament, mistoqsijiet, wisq, awto-preservazzjoni, magni, prattiku, ekonomiku, unitajiet, l-dumbest, ekwilibriju, malajr, mudelli, familjari, ippjanat, qerda, responsabbli, sfurzata, massa-qtil, morali, internament, perspettiva, ghadu, aljeni, iffrankar, tirrevedi, midja, edukazzjoni, inkurabbli, mard, sorveljanza, faxxisti, jaqilbu, jwassal, fl-ippjanar, istigazzjoni, gwerer, manifatturati, istejjer, navigazzjoni, plott, innifsek, azzjonijiet, baxx, stennija, fil-karozza, servjenti, misdud, jridu, dinja, persuna, effett, awto-dubju, manipulazzjoni, jiddefendu, paranojde, interrogazzjoni, definittivi, iskoperta, tkissir, okkupat, ridott, nazisti, l-grail, qaddis, abjad, kenn, tribujiet, tfittxija, diqa, remoti, trombi, ottika, familja, riunjonijiet, karozza, sewwieqa, stop-ilma, qabar, istatwa, rispett, reazzjonijiet, paranojja, funerarji, ritwali, fehim, ubbidjenza, senatur, assistenza, luttu, taqbad

Summary

Framment Earth – Avventura epika fis ekwivoku, din is-serje ta 'stejjer qosra psikolo?i?i, jesplora l-tifsira ifjen tal-tifsiriet sens injorat mill-fehim innifsu.

 

Kiesa? Kun?ett: Huwa Fa?li Li Tag?mel

 

Sfortunatament, fost dawk il-kompiti li a?na jisbqu hekk bil-kbir fl-g?add fil-?sieb ma jistg?ux jing?addu. I?da jekk l-istorja tag?na juri xejn aktar minn kapa?ità gross tag?na g?all-vjolenza, u l-qerq tieg?u, huwa ?gur li nistg?u nag?mlu aktar flimkien minn qatt qabel bog?od minn xulxin. Fil-numru ta 'kompiti ta' grupp bott jisbqu lil hinn mill-individwu huwa g?add: Flimkien a?na ka??a akbar u ji?bru aktar, l-ivvja??ar ferm g?all-or?os, aktar mg?a??la u aktar profonda ?affer, tluq og?la g?al ?mien itwal; aktar biss jag?milna aktar b'sa??itha, g?alkemm l-ebda korp jew grupp qatt immuntati ma ?sibt aktar liberament billi ??id fil-numru tieg?u.

 

U, Sempli?i English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

U, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Framment Earth Kliem Prin?ipali: malti edizzjoni, malti ktieb, malti e-ktieb, malti e-ktieb, malti ktieb elettroniku, malti ktieb di?itali, grupp think, qerq vjolenza, ka??atur ji?bru, fast t?affir fil-fond, tixbit og?la, u?ura sta?nar, bini unur, ma??oranzi gwida, intellettwali tirannija, jisfidaw faxxi?mu, tramuntana ba?ar europe, sottomarini thermopylae, bastimenti merkantili assi, navali mi??ielda, osservazzjonijiet navali, gazzetti stori?i, ka?wali serq, fuq l-irqad, kon?entrazzjoni kampijiet, ebda kompassjoni, armenian ?eno?idju, l-kbira l-kriminalità, terrur-?u? fl-ukraina, holodomor stalin, log?ob, verità qawwi dawl, armenian olokawstu, massakri armeni, ?eno?idju delitt tal-gwerra, jag?mlu think tieg?ek, karestija-?eno?idju fl-ukraina, ?u? irlandi? patata, ?u? tal-ukraina, ?u? ireland kbira, osservazzjoni kontro-intelli?enza, ukraina ?u?-?eno?idju, ?u? patata ireland, armenian ?eno?idju, responsabbiltà gwerra, twemmin huwa g?a?la, qtil martri, telf benefi??ji, falliment u reb?a, trijonf mewt, arti tal-istorja jav?ak, jaqa 'fuq xabla, le??enda martri, futur sagrifi??ju, nobbli qofol tieg?u, le??enda tal-martirju, buli-fatti, fatt jew finzjoni, insidju? ostili, nar buli, imbuttar verità, istorja jinsabu, ta??etta falliment, tibni fuq in-nuqqas, nuqqas wie?ed ja?seb, rakkontar 'stejjer tinsab, dispja?ir u jibbenefikaw, mejta mejta mejta, qtil g?all-profitt, sagrifi??ju ta 'le??endi, qima eroj, integrità tal-mejtin, ?sibijiet projbit, ?sibijiet mhux mitkellma, glorifikazzjoni tal-martirju, l-ebda g?a?la ?ajja, di?appunt ?estjoni, tiggwida u novizzi, fluss ta 'informazzjoni, problemi subkuntratt, c.i.a. sottomarini, sigriet cia finanzjament, busy xog?ol, c.i.a. li o.s.s., mistoqsijiet wisq, awto-preservazzjoni, mekkani?mi ta 'stillness, tmiem tal-gwerra, magni tal-gwerra, gwerra prattiku, ekonomiku gwerra, unitajiet mg?ammra nar, gwerra so?jali in?inerija, sopravivenza ta 'l-dumbest, ekwilibriju so?jali gwerra, malajr ?arba, vja?? tal-?sieb, mudelli familjari, ippjanat qerda, responsabbli kontroll, responsabbiltà olokawstu, gwerra dinjija 1, ?eno?idju gwerra dinjija, l-kbira tal-gwerra, abbu?at u abuser, buli, sfurzata ?u?, ?eno?idju massa-qtil, gwerra morali, internament kampijiet ?appuni?-amerikani, kampijiet ?appuni? internament, perspettiva pri?unier, ghadu aljeni, ?ivili bumbardament, iffrankar tieg?ek, ilqug? bu??ieqa, tirrevedi istorja, midja a?barijiet edukazzjoni, inkurabbli mard, perspettiva ta 'sorveljanza, faxxisti humer, marx maoism, bate u jaqilbu, jwassal lili, sigriet fl-ippjanar, istigazzjoni gwerra, kumdità ?ona, gwerer manifatturati, istejjer, navigazzjoni plott, ?sieb g?alik innifsek, azzjonijiet mo?bija, ?sibijiet baxx, stennija fil-karozza, servjenti misdud, jridu dinja, persuna moda, ?rieki mag?luqa, jridu insigurtà, log?ob im?abba, kaw?a u effett, jilag?bu din il-log?ba, awto-dubju l-insigurtà, win-win, manipulazzjoni jiddefendu, tirba? il-log?ba, ?a?ina qag?da, paranojde in?itament, sovjetiku ?ermanja, mo?bija intelli?enza, interrogazzjoni gwerra, twe?ibiet definittivi, iskoperta intervista, tkissir serq jid?lu, missili ballisti?i, proprjetà intellettwali, disturb impulsività, bavarja fortizza, ?ermanja okkupat, ridott alpini, nazisti ta?t l-art, l-grail qaddis, abjad jinsabu, residenza muntanji top, il berghof, ta?t l-art kenn, alpini fortizza, ridott bavarja, gwerra miti, kbira tan-nofsinhar fortizza, bavarja tribujiet, tama rebbieg?a eterna, kru?jata tfittxija, unur diqa, remoti sorveljanza, trombi ottika, familja riunjonijiet, karozza karozza, sewwieqa servjenti, stop-ilma ?raben umbrella, qabar istatwa, rispett reazzjonijiet, paranojja sigurtà, funerarji ritwali, fehim ubbidjenza, senatur wiesenthal, tg?in lill-o?rajn, assistenza luttu, taqbad realtà, su??ettiva prijorità

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A

A A A


 

Kredti

 

Ritratt tad-Dinja ta 'korte?ija N.A.S.A..

Traduzzjoni minn Trala Inc..

 

A Tmexxija Mikxufa Produzzjoni

Tieni Edizzjoni – Tieni Stampar

003-2.2-3mtshm – 2012-04-02

 

Framment Earth

Awtur © 2007-2012 mill Robert Skyler

Kollha Drittijiet Riservati

Mag?mula fl-Amerika

 

G?id lid-dinja dak li ja?sbu. Jag?mel jew jikser dan il-ktieb ma 'revi?joni jew klassifikazzjoni fuq il-pa?na tag?ha ta' xiri.

L-karattri li jidhru f'din il-?idma huma fittizji. Xi xebh g?al persuni reali, ?ajjin jew mejtin, hija purament a??identali.

 

Framment Earth

 

 

 

Kon?epiment

 

 

Episodju 003

 

 

Kiesa? Kun?ett

 

 

“Huwa Fa?li Li Tag?mel”

 

 

Malti Edizzjoni

 

Sommarju

 

Avventura epika fis ekwivoku, din is-serje ta 'stejjer qosra psikolo?i?i, jesplora l-tifsira ifjen tal-tifsiriet sens injorat mill-fehim innifsu.

~~~

Lil hinn minn dan il-belt bil-mod, ?ewwa bini sempli?i, fuq fajl wie?ed ta?t ne??i ?did, fejn tinsab l-ittra insinifikanti bejn mument qasir ta 'pa?i u l-libertà unika gwerra jistg?u j?ibu, tmur l-ittra, u ma' dan Ne??i dan kollu jibda mill-?did.

Lejlet il-?eno?idju a??ar u l-g?odwa ta 'l-jmiss, l-a?enti tal-poter alleati, li ji??ustifikaw verità tag?hom tibda kru?jata li lil hinn minnu jistabbilixxu gwerra skop. Li dawn jistg?u, li kieku, allura dawn g?andhom j?allu l-ebda wie?ed tistaqsi g?aliex.

 

Da?la

 

Sfortunatament, fost dawk il-kompiti li a?na jisbqu hekk bil-kbir fl-g?add fil-?sieb ma jistg?ux jing?addu. I?da jekk l-istorja tag?na juri xejn aktar minn kapa?ità gross tag?na g?all-vjolenza, u l-qerq tieg?u, huwa ?gur li nistg?u nag?mlu aktar flimkien minn qatt qabel bog?od minn xulxin. Fil-numru ta 'kompiti ta' grupp bott jisbqu lil hinn mill-individwu huwa g?add: Flimkien a?na ka??a akbar u ji?bru aktar, l-ivvja??ar ferm g?all-or?os, aktar mg?a??la u aktar profonda ?affer, tluq og?la g?al ?mien itwal; aktar biss jag?milna aktar b'sa??itha, g?alkemm l-ebda korp jew grupp qatt immuntati ma ?sibt aktar liberament billi ??id fil-numru tieg?u.

Kull fejn a?na ng?aqdu flimkien fl-insegwiment ta 'dan ix-xog?ol: tahsir biss, il-korruzzjoni, u?ura, sta?nar u subjugation jirri?ulta. Fost nies li jistg?u jkunu konvinti bis-s?i? li jkaxkru kwalunkwe ?ebel g?all-qu??ata ta 'kull g?oljiet, m'intix ser issib il-ma??oranza mhux iggwidat li se jaqblu ma' dak li g?andu jsir mieg?u ladarba huwa hemm. G?aliex meta ta?seb, il-grupp fi?iku familjari tal a?na, isir il-tirannija intellettwali segwita minn lili. G?al fejn inti kienu miftu?a, dg?ajfa u ?ert, huma li huma marbuta huma bla dubju pur, g?ax ma tistax tkun ?baljata jekk dawn kollha jaqblu, u dawn ser kollha jaqblu jekk dawn ser kollha biss ja?sbu b?ali.

Allura dawn ser jg?aqqdu, i?da ladarba dawn g?andhom jaqg?u dan ser ikun dan Framment Earth, jisfidaw lilhom kollha.

 

Kapitolu 1

 

 

Tfittex

 

 

 

– Il-ba?ar Tat-tramuntana, L-ewropa, Ottubru 3, 1945 –

Forsi, huma biss ma rridu n?ibu wisq imxarrab.”

“Le, I tfisser jekk il-Thermopylae huwa sottomarini ?dida, g?aliex mhux a?na hemmhekk li jba??ar l-o?eani–”

“U dak Jameson, g?arqa bastimenti merkantili Assi? Nirb?u l-gwerra g?all-Re u l-Pajji?? Huwa aktar minn ?abib, inti ltqajna hawn–”

“Tajba Filg?odu, Nies. Xejn tirrapporta?”

“L-ebda kuntatti ?odda, Sinjur!”

“Ton li jistabbilixxi talja, Clarry. G?ad ma kellhomx te tieg?i”

“U l-log,” huwa skiet ppre?entat folja ugwalment vojta tal-karta.

“Inti d think,” I wie?bu, “xi ?a?a aktar interessanti minn xejn ikun g?addejjin hawn.”

“I d jkun wa?du jekk g?amilt, Sinjur.”

 

Tmiem tal-kampjun. Xiri issa biex taqra aktar istantanjament.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-mt.html

 

Kapitolu 2

 

Xiri

 

Kapitolu 3

 

Xiri

 

Kapitolu 4

 

Xiri

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3mtshm – 2012-04-02

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3mtshm – 2012-04-02

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

 

Preface – English


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Framment Earth - 003s - Kiesah Kuncett (Maltese Edition)

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Tags

ireland, fast, busy, europe, stillness, jew, cia, top, umbrella, futur, disturb, marx, humer, armenian, stalin, abuser, maoism, eterna, din, bate, lili, fluss, thermopylae, holodomor, berghof, wiesenthal, win-win, patata, moda, ukraina, il, assi, navali, armeni, problemi, sottomarini, intervista, missili, residenza, miti, buli, kontroll, arti, ta, tama, grupp, istorja, gwerra, dinjija, mewt, stejjer, alpini, bavarja, tan-nofsinhar, l-art, fortizza, sopravivenza, olokawstu, sovjetiku, muntanji, tmiem, tal-gwerra, bumbardament, eroj, mhux, mejta, nuqqas, malti, edizzjoni, ktieb, e-ktieb, elettroniku, qerq, vjolenza, fil-fond, tixbit, bini, unur, gwida, intellettwali, tirannija, jisfidaw, tramuntana, bastimenti, merkantili, osservazzjonijiet, gazzetti, serq, fuq, l-irqad, kampijiet, ebda, kompassjoni, l-kbira, fl-ukraina, qawwi, dawl, massakri, delitt, tal-ukraina, kbira, osservazzjoni, twemmin, huwa, qtil, martri, telf, falliment, trijonf, tal-istorja, jaqa, xabla, nobbli, qofol, tal-martirju, buli-fatti, fatt, finzjoni, ostili, nar, imbuttar, jinsabu, tibni, in-nuqqas, rakkontar, tinsab, jibbenefikaw, qima, tal-mejtin, projbit, mitkellma, glorifikazzjoni, l-ebda, tiggwida, novizzi, informazzjoni, subkuntratt, sigriet, finanzjament, mistoqsijiet, wisq, awto-preservazzjoni, magni, prattiku, ekonomiku, unitajiet, l-dumbest, ekwilibriju, malajr, mudelli, familjari, ippjanat, qerda, responsabbli, sfurzata, massa-qtil, morali, internament, perspettiva, ghadu, aljeni, iffrankar, tirrevedi, midja, edukazzjoni, inkurabbli, mard, sorveljanza, faxxisti, jaqilbu, jwassal, fl-ippjanar, istigazzjoni, gwerer, manifatturati, istejjer, navigazzjoni, plott, innifsek, azzjonijiet, baxx, stennija, fil-karozza, servjenti, misdud, jridu, dinja, persuna, effett, awto-dubju, manipulazzjoni, jiddefendu, paranojde, interrogazzjoni, definittivi, iskoperta, tkissir, okkupat, ridott, nazisti, l-grail, qaddis, abjad, kenn, tribujiet, tfittxija, diqa, remoti, trombi, ottika, familja, riunjonijiet, karozza, sewwieqa, stop-ilma, qabar, istatwa, rispett, reazzjonijiet, paranojja, funerarji, ritwali, fehim, ubbidjenza, senatur, assistenza, luttu, taqbad

Summary

Framment Earth – Avventura epika fis ekwivoku, din is-serje ta 'stejjer qosra psikolo?i?i, jesplora l-tifsira ifjen tal-tifsiriet sens injorat mill-fehim innifsu.

 

Kiesa? Kun?ett: Huwa Fa?li Li Tag?mel

 

Sfortunatament, fost dawk il-kompiti li a?na jisbqu hekk bil-kbir fl-g?add fil-?sieb ma jistg?ux jing?addu. I?da jekk l-istorja tag?na juri xejn aktar minn kapa?ità gross tag?na g?all-vjolenza, u l-qerq tieg?u, huwa ?gur li nistg?u nag?mlu aktar flimkien minn qatt qabel bog?od minn xulxin. Fil-numru ta 'kompiti ta' grupp bott jisbqu lil hinn mill-individwu huwa g?add: Flimkien a?na ka??a akbar u ji?bru aktar, l-ivvja??ar ferm g?all-or?os, aktar mg?a??la u aktar profonda ?affer, tluq og?la g?al ?mien itwal; aktar biss jag?milna aktar b'sa??itha, g?alkemm l-ebda korp jew grupp qatt immuntati ma ?sibt aktar liberament billi ??id fil-numru tieg?u.

 

U, Sempli?i English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

U, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Framment Earth Kliem Prin?ipali: malti edizzjoni, malti ktieb, malti e-ktieb, malti e-ktieb, malti ktieb elettroniku, malti ktieb di?itali, grupp think, qerq vjolenza, ka??atur ji?bru, fast t?affir fil-fond, tixbit og?la, u?ura sta?nar, bini unur, ma??oranzi gwida, intellettwali tirannija, jisfidaw faxxi?mu, tramuntana ba?ar europe, sottomarini thermopylae, bastimenti merkantili assi, navali mi??ielda, osservazzjonijiet navali, gazzetti stori?i, ka?wali serq, fuq l-irqad, kon?entrazzjoni kampijiet, ebda kompassjoni, armenian ?eno?idju, l-kbira l-kriminalità, terrur-?u? fl-ukraina, holodomor stalin, log?ob, verità qawwi dawl, armenian olokawstu, massakri armeni, ?eno?idju delitt tal-gwerra, jag?mlu think tieg?ek, karestija-?eno?idju fl-ukraina, ?u? irlandi? patata, ?u? tal-ukraina, ?u? ireland kbira, osservazzjoni kontro-intelli?enza, ukraina ?u?-?eno?idju, ?u? patata ireland, armenian ?eno?idju, responsabbiltà gwerra, twemmin huwa g?a?la, qtil martri, telf benefi??ji, falliment u reb?a, trijonf mewt, arti tal-istorja jav?ak, jaqa 'fuq xabla, le??enda martri, futur sagrifi??ju, nobbli qofol tieg?u, le??enda tal-martirju, buli-fatti, fatt jew finzjoni, insidju? ostili, nar buli, imbuttar verità, istorja jinsabu, ta??etta falliment, tibni fuq in-nuqqas, nuqqas wie?ed ja?seb, rakkontar 'stejjer tinsab, dispja?ir u jibbenefikaw, mejta mejta mejta, qtil g?all-profitt, sagrifi??ju ta 'le??endi, qima eroj, integrità tal-mejtin, ?sibijiet projbit, ?sibijiet mhux mitkellma, glorifikazzjoni tal-martirju, l-ebda g?a?la ?ajja, di?appunt ?estjoni, tiggwida u novizzi, fluss ta 'informazzjoni, problemi subkuntratt, c.i.a. sottomarini, sigriet cia finanzjament, busy xog?ol, c.i.a. li o.s.s., mistoqsijiet wisq, awto-preservazzjoni, mekkani?mi ta 'stillness, tmiem tal-gwerra, magni tal-gwerra, gwerra prattiku, ekonomiku gwerra, unitajiet mg?ammra nar, gwerra so?jali in?inerija, sopravivenza ta 'l-dumbest, ekwilibriju so?jali gwerra, malajr ?arba, vja?? tal-?sieb, mudelli familjari, ippjanat qerda, responsabbli kontroll, responsabbiltà olokawstu, gwerra dinjija 1, ?eno?idju gwerra dinjija, l-kbira tal-gwerra, abbu?at u abuser, buli, sfurzata ?u?, ?eno?idju massa-qtil, gwerra morali, internament kampijiet ?appuni?-amerikani, kampijiet ?appuni? internament, perspettiva pri?unier, ghadu aljeni, ?ivili bumbardament, iffrankar tieg?ek, ilqug? bu??ieqa, tirrevedi istorja, midja a?barijiet edukazzjoni, inkurabbli mard, perspettiva ta 'sorveljanza, faxxisti humer, marx maoism, bate u jaqilbu, jwassal lili, sigriet fl-ippjanar, istigazzjoni gwerra, kumdità ?ona, gwerer manifatturati, istejjer, navigazzjoni plott, ?sieb g?alik innifsek, azzjonijiet mo?bija, ?sibijiet baxx, stennija fil-karozza, servjenti misdud, jridu dinja, persuna moda, ?rieki mag?luqa, jridu insigurtà, log?ob im?abba, kaw?a u effett, jilag?bu din il-log?ba, awto-dubju l-insigurtà, win-win, manipulazzjoni jiddefendu, tirba? il-log?ba, ?a?ina qag?da, paranojde in?itament, sovjetiku ?ermanja, mo?bija intelli?enza, interrogazzjoni gwerra, twe?ibiet definittivi, iskoperta intervista, tkissir serq jid?lu, missili ballisti?i, proprjetà intellettwali, disturb impulsività, bavarja fortizza, ?ermanja okkupat, ridott alpini, nazisti ta?t l-art, l-grail qaddis, abjad jinsabu, residenza muntanji top, il berghof, ta?t l-art kenn, alpini fortizza, ridott bavarja, gwerra miti, kbira tan-nofsinhar fortizza, bavarja tribujiet, tama rebbieg?a eterna, kru?jata tfittxija, unur diqa, remoti sorveljanza, trombi ottika, familja riunjonijiet, karozza karozza, sewwieqa servjenti, stop-ilma ?raben umbrella, qabar istatwa, rispett reazzjonijiet, paranojja sigurtà, funerarji ritwali, fehim ubbidjenza, senatur wiesenthal, tg?in lill-o?rajn, assistenza luttu, taqbad realtà, su??ettiva prijorità

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous