Sfaramatura Pamant - 001s - S.S.H.U.T. (Romanian Edition)

Book by: FragmentEarth

Tags

mama, personal, secret, holocaust, la, imagine, al, general, trauma, animal, familiar, major, berlin, esp, pilot, mare, reich, de, hitler, auto, nu, total, stalin, ia, memento, mai, casa, lui, mit, val, probleme, nazist, este, alpin, germania, sua, grup, reduta, genocid, pe, moartea, mondial, munte, prizonier, moldavian, carte, e-carte, cred, nobil, evacuare, joc, subteran, cetatea, securitate, stres, linie, josef, infanterie, soldat, militar, rus, natura, aliat, subtil, agonia, foc, atac, disciplina, fals, consens, defensiv, stat, rusia, calomnie, supranatural, logica, ancora, naziste, alcool, nervi, boem, armata, mic, frenetic, adevarul, jukov, doilea, teren, victorie, evita, alura, rezervoare, gol, evident, prioritate, nebunie, ultimele, zile, reich-ului, zbor, sine, iertare, treilea, cehoslovacia, martor, tactica, statul, sacrificare, artilerie, cadavre, grele, fantezie, zvonuri, alimente, sprijin, politicos, pos, cel, imagina, voiaj, descoperi, crezut, copil, dezvoltarea, psihologiei, poveste, timpului, vis, spele, creier, termen, tem, motiva, afirma, realitatea, simplu, zaiafet, muritor, abuz, intrare, cancelariei, sufoca, asfixia, femeie, liniile, vina, seama, domoli, abuzului, vorbire, dificila, pericol, ascultarea, inima, aterizare, cuvinte, susurul, armura, acceptare, predea, sufletul, trupele, elita, dezastru, masacrul, aliate, tiraniei, asuprire, recrut, responsabil, medalia, omor, frica, cu, sulita, tineri, defalcare, dictatul, puterea, tunete, ataca, hipnotic, avans, surpriza, trupe, domeniul, sediul, excitare, armatei, americane, frecvente, misiune, rutier, feroviar, manevre, victime, invincibil, daune, defetiste, periculos, inteligent, lucru, considerare, chiar, dreptul, majoritatea, proces, recuperare, distrageri, ignorarea, victorii, sovietice, populare, vitejie, ororile, ardere

Summary

Sfarâmatura Pamânt – O aventura epica în nebunie, aceast? serie de povestiri scurte exploreaz? lan?urile care leag? spiritul uman la repetarea de supravie?uire.

 

S.S.H.U.T.: Identificarea R?u

 

Ce se întâmpl? dac? oamenii ar putea gândi pentru ei în?i?i? Nu, nu m? refer rotirea în jurul ideilor – o dat? sp?late, apoi repetate – pentru a se potrivi ca puii atât de multe într-un rotisor. Dar de fiecare dat? când ajunge pentru c? scânteie dincolo de reac?ia lor de c?tre pot cere, am face mai bine decât asta? ?i apoi o face. Pot s?-?i imaginezi cât de periculos care ar putea fi?

 

?i, Simplu English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

?i, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Sfarâmatura Pamânt Cuvinte Cheie: moldavian edi?ie, moldavian carte, moldavian e-carte, moldavian e-carte, moldavian carte electronic?, moldavian carte digital?, voiaj descoperi, personal adev?rul, în?elege inteligen?a, cred c? repeta?i, grup de crezut, copil fantezie, dezvoltarea psihologiei, poveste de r?zboi, lupt? berlin, sfâr?itul timpului, vis de control, împotriva r?ului, de r?zboi tulpin? de lupt? tulpin?, co?mar imagine, ?coal? spele pe creier, imagina copil, fuhrer-buncãr al doilea r?zboi mondial, defensiv pe termen, soldat tr?i, tem motiva, afirma auto, denatureaz? realitatea, simplu de supravie?uire, g?si-te, zaiafet muritor, abuz de alcool, copil de siguran??, al doilea r?zboi mondial fuhrer-buncãr, secret de intrare, cancelariei reich-ului, hitler de evacuare, moartea lui hitler, ultimele zile berlin, halucina?ii fantezie, sufoca asfixia, femeie pilot, trauma de stres, între liniile, evita vina, e?ec seama, domoli, abuzului de sine, vorbire dificila, bântuie judec?tor, zbor pericol, ascultarea probleme, iertare de r?scump?rare, inima probleme, în condi?ii de siguran?? de aterizare, cuvinte susurul, esp în?elegere, frenetic de c?l?torie, armura de securitate, armata ro?ie, nea?teptat? sl?biciune, holocaust acceptare, predea mântuirea, al treilea reich, înrobi sufletul, superficial? mormânt, germania mare, jukov a lui hitler, rusia sovietic?, berlin ap?rare, trupele de elita, cehoslovacia r?zboi, total de de victorie, boem reduta, sua armata 1, tactica natura, tactic? superioar?, nazist manevr?, rus? aliat, subtil de încredere, dezastru mit, masacrul de la sacrificare, aliate lupt?, agonia mor?ii, nobil animal, tiraniei asuprire, împ?rat stalin, sovietic? de stat, armata ro?ie sânge, recrut ??ran, mama rusia, responsabil calomnie, medalia de omor, r?zboiul genocid, nervi bil? frica, baionet? cu sulita, foc de vânzare, rus? tineri, mândrie defalcare, r?ul cel mai mic, moral? dictatul, puterea sovietic?, militar rus, rezervoare de artilerie, militar gaf?, nazist sacrificare, artilerie manevr?, r?zboi tunete, munte reduta, armata ro?ie pos, supravie?ui ataca, atac militar, trupele naziste, pilo?i cadavre, hipnotic alura, armura în avans, câ?tig? teren, armata ro?ie jukov, logica de ac?iune, val de soldat, neag? adev?rul, victorie cehoslovacia, cetatea de munte, josef stalin a iii-cistern? grele, sovietic? arm?, nazist surpriza, trupe de sprijin, disciplina militar?, armata alimente, domeniul sediul, fa?? linie de excitare, pove?ti de r?zboi, armatei americane, armata disciplina, militar rus, pove?ti înalte, mai pu?in frecvente misiune, rezisten?? lupt?tor, rutier feroviar casa, manevre de infanterie, victime de r?zboi, pove?ti de r?zboi, ofi?er nazist, invincibil tra?i în ?eap?, câmpul de lupt? de execu?ie, artilerie daune, zvonuri defetiste, prizonier de r?zboi, fals în?bu?i, sovietic? memento, ignorând evident, defensiv? joc, periculos adev?rul, inteligent lucru, nu ia în considerare via?a, ignorând ignoran??, adev?r prioritate, ancora adev?rul, c?rei adev?r, chiar de la r?u, dreptul gre?it adev?rul, anumit? prioritate, adev?rul nu, define?te dreptul de prioritate, arbitrar? prioritate, majoritatea adev?rul, adevarul gol, c?uta adev?rul, e?ec proces, prioritate este adev?rul, militar alimente, cetatea subteran, supranatural de recuperare, distrageri ignorarea, victorii sovietice, cetatea de munte, consens adev?rul, grup cred c?, populare mit, statul major general rus, jukov mai pu?in frecvente vitejie, cea?? de r?zboi, de r?zboi ororile, nebunie în r?zboi, ardere în via??, ignorând cu moartea, familiar frica, politicos bun?-cuviin??, invincibil nazist, alpin reduta, martor ?oc, voiaj descoperi, personal adev?rul, în?elege inteligen?a, cred c?...

Chapter1 (v.1) - Sfaramatura Pamant - 001s - S.S.H.U.T. (Romanian Edition)

Author Chapter Note

Sfarâmatura Pamânt – O aventura epica în nebunie, aceast? serie de povestiri scurte exploreaz? lan?urile care leag? spiritul uman la repetarea de supravie?uire.

 

S.S.H.U.T.: Identificarea R?u

 

Ce se întâmpl? dac? oamenii ar putea gândi pentru ei în?i?i? Nu, nu m? refer rotirea în jurul ideilor – o dat? sp?late, apoi repetate – pentru a se potrivi ca puii atât de multe într-un rotisor. Dar de fiecare dat? când ajunge pentru c? scânteie dincolo de reac?ia lor de c?tre pot cere, am face mai bine decât asta? ?i apoi o face. Pot s?-?i imaginezi cât de periculos care ar putea fi?

 

?i, Simplu English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

?i, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Sfarâmatura Pamânt Cuvinte Cheie: moldavian edi?ie, moldavian carte, moldavian e-carte, moldavian e-carte, moldavian carte electronic?, moldavian carte digital?, voiaj descoperi, personal adev?rul, în?elege inteligen?a, cred c? repeta?i, grup de crezut, copil fantezie, dezvoltarea psihologiei, poveste de r?zboi, lupt? berlin, sfâr?itul timpului, vis de control, împotriva r?ului, de r?zboi tulpin? de lupt? tulpin?, co?mar imagine, ?coal? spele pe creier, imagina copil, fuhrer-buncãr al doilea r?zboi mondial, defensiv pe termen, soldat tr?i, tem motiva, afirma auto, denatureaz? realitatea, simplu de supravie?uire, g?si-te, zaiafet muritor, abuz de alcool, copil de siguran??, al doilea r?zboi mondial fuhrer-buncãr, secret de intrare, cancelariei reich-ului, hitler de evacuare, moartea lui hitler, ultimele zile berlin, halucina?ii fantezie, sufoca asfixia, femeie pilot, trauma de stres, între liniile, evita vina, e?ec seama, domoli, abuzului de sine, vorbire dificila, bântuie judec?tor, zbor pericol, ascultarea probleme, iertare de r?scump?rare, inima probleme, în condi?ii de siguran?? de aterizare, cuvinte susurul, esp în?elegere, frenetic de c?l?torie, armura de securitate, armata ro?ie, nea?teptat? sl?biciune, holocaust acceptare, predea mântuirea, al treilea reich, înrobi sufletul, superficial? mormânt, germania mare, jukov a lui hitler, rusia sovietic?, berlin ap?rare, trupele de elita, cehoslovacia r?zboi, total de de victorie, boem reduta, sua armata 1, tactica natura, tactic? superioar?, nazist manevr?, rus? aliat, subtil de încredere, dezastru mit, masacrul de la sacrificare, aliate lupt?, agonia mor?ii, nobil animal, tiraniei asuprire, împ?rat stalin, sovietic? de stat, armata ro?ie sânge, recrut ??ran, mama rusia, responsabil calomnie, medalia de omor, r?zboiul genocid, nervi bil? frica, baionet? cu sulita, foc de vânzare, rus? tineri, mândrie defalcare, r?ul cel mai mic, moral? dictatul, puterea sovietic?, militar rus, rezervoare de artilerie, militar gaf?, nazist sacrificare, artilerie manevr?, r?zboi tunete, munte reduta, armata ro?ie pos, supravie?ui ataca, atac militar, trupele naziste, pilo?i cadavre, hipnotic alura, armura în avans, câ?tig? teren, armata ro?ie jukov, logica de ac?iune, val de soldat, neag? adev?rul, victorie cehoslovacia, cetatea de munte, josef stalin a iii-cistern? grele, sovietic? arm?, nazist surpriza, trupe de sprijin, disciplina militar?, armata alimente, domeniul sediul, fa?? linie de excitare, pove?ti de r?zboi, armatei americane, armata disciplina, militar rus, pove?ti înalte, mai pu?in frecvente misiune, rezisten?? lupt?tor, rutier feroviar casa, manevre de infanterie, victime de r?zboi, pove?ti de r?zboi, ofi?er nazist, invincibil tra?i în ?eap?, câmpul de lupt? de execu?ie, artilerie daune, zvonuri defetiste, prizonier de r?zboi, fals în?bu?i, sovietic? memento, ignorând evident, defensiv? joc, periculos adev?rul, inteligent lucru, nu ia în considerare via?a, ignorând ignoran??, adev?r prioritate, ancora adev?rul, c?rei adev?r, chiar de la r?u, dreptul gre?it adev?rul, anumit? prioritate, adev?rul nu, define?te dreptul de prioritate, arbitrar? prioritate, majoritatea adev?rul, adevarul gol, c?uta adev?rul, e?ec proces, prioritate este adev?rul, militar alimente, cetatea subteran, supranatural de recuperare, distrageri ignorarea, victorii sovietice, cetatea de munte, consens adev?rul, grup cred c?, populare mit, statul major general rus, jukov mai pu?in frecvente vitejie, cea?? de r?zboi, de r?zboi ororile, nebunie în r?zboi, ardere în via??, ignorând cu moartea, familiar frica, politicos bun?-cuviin??, invincibil nazist, alpin reduta, martor ?oc, voiaj descoperi, personal adev?rul, în?elege inteligen?a, cred c?...

Chapter Content - ver.1

Submitted: June 08, 2013

Reads: 43

A A A | A A A

Chapter Content - ver.1

Submitted: June 08, 2013

A A A

A A A

 

Credite

 

P?mânt curtoazie fotografie de N.A.S.A..

Traducere de Trala Inc..

 

O Alergare Nud Produc?ie

Treilea Edi?ie – Doilea Imprimare

001-3.2-3roshm – 2011-10-13

 

Sfarâmatura Pamânt

Drepturi de autor © 2007-2013 de c?tre Robert Skyler

Toate Drepturile Rezervate

F?cut în America

 

Spune lumii ce s? cred. Face sau de a sparge aceast? carte cu o revizuire sau evaluare pe pagina sa de cump?rare.

Toate personajele care apar în aceast? lucrare sunt fictive. Orice asemanare cu persoane reale, vii sau moarte, este pur întâmpl?toare.

 

Sfarâmatura Pamânt

 

 

 

Conceptie

 

 

Episodul 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Identificarea R?u”

 

 

Moldavian Edi?ie

 

Rezumatul

 

O aventura epica în nebunie, aceast? serie de povestiri scurte exploreaz? lan?urile care leag? spiritul uman la repetarea de supravie?uire.

~~~

Istorie, scris de c?tre câ?tig?torul rareori înregistreaz? evenimentele descrise ca au avut loc cu adev?rat. Cur??ate ?i simplificat? este pierderea lec?ia lor de a proteja sau de a condamna noi?

La sfâr?itul al doilea r?zboi mondial, asediat în bunc?rul s?u, fantezia lui se pr?bu?e?te în jurul lui, Hitler face sa scape. El zboar? spre sud pentru o ultima sansa, un stand final? ?i o lec?ie de istorie mai uitat s? ne înve?e.

 

Prefa??

 

Ce se întâmpl? dac? oamenii ar putea gândi pentru ei în?i?i? Nu, nu m? refer rotirea în jurul ideilor – o dat? sp?late, apoi repetate – pentru a se potrivi ca puii atât de multe într-un rotisor. Dar de fiecare dat? când ajunge pentru c? scânteie dincolo de reac?ia lor de c?tre pot cere, am face mai bine decât asta? ?i apoi o face. Pot s?-?i imaginezi cât de periculos care ar putea fi?

Aceasta este o c?l?torie prin spa?iul dintre urechi; o pr?pastie mare neexploatat singuratic din neant p?strate de c?tre societate numai ecourile dat? gândire inteligente, acum trecut de mult timp la data expir?rii sale. O c?l?torie care întreab? cum, în loc de ce ?i de ce, atunci când bine ar fi f?cut ?i în cazul în care, în cazul în care pentru c? a fost doar un nonsens eclipsând un adev?r atât de personal c? nu ar putea fi în?eles din nou.

Sfarâmatura Pamânt este excursie de o viata… vedem pe cealalt? ureche.

 

Capitolul 1

 

 

Zbor

 

 

 

– Germania nazist?, 28 aprilie 1945 –

Este fantezia unui copil, aceste ultimele câteva s?pt?mâni în Berlin. ?tiu acest lucru s? fie adev?rat a?a cum am înc? s? îndeplineasc? un adult care poate face sens a ceea ce se întâmpl?, dar am în?eles, este o fantezie pretins adeverit si iata-ne la centrul de nebunie lupta cu arme si grenade împotriva artilerie atacurilor ?i bombardamentelor. În transformarea fantasmagorice, urmat de realitatea mea, atribu?iile mele ca mesager – ma condus în locuri noi, interesante, care luni ?i chiar s?pt?mâni în urm? au fost doar meu cartier – sa-mi tii suficient de normal de a opri nebunia târâtoare care detine tot ce ma inconjoara.

Am participat la scoala de ani de zile într-o cl?dire care st? în spatele mine astazi ca sediu al unui vis lupt? împotriva r?ului. Magazinul general am adus în mod regulat de ghea?? de la pentru mama mea acum se afl? în fa?a mea, întuneric si stralucitoare de la reflec?ie sc?zut norii de lumina focului prin acoperi? sale disp?rute, umbre stranii puls din ferestrele sale cu flash fiecare nou? explozie de la orizont înfrico??toare m? mai departe. Acestea sunt forje din care toate cosmaruri icre ?i îmi imaginez c? a?a va r?mâne pentru tot timpul, dar chiar dac? eu sunt doar un copil, fiecare suflu nou Trag confirm? am putut fi înc? maestru acest vis lui.

 

Sfâr?itul de prob?. Cumparare acum pentru a citi mai mult instantaneu.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-ro.html

 

Capitolul 2

 

Cumparare

 

Capitolul 3

 

Cumparare

 

Capitolul 4

 

Cumparare

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Third Change – First Print

001-3.1-3roshm – 2011-10-13

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2013 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Name Evil”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

An epic adventure into mad, this series of short story explore the chain that bind the human spirit to the repeat of survive.

~~~

History, write by the win rare record the event describe as they true took place. Clean and simple is their lesson loss to protect or damn us?

At the end of World War II, siege in his bunker, his fantasy crumble around him, Hitler make his escape. South he fly for one last chance, one final stand and one more lesson history forgot to teach us.

 

First – Simple English

 

What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

This is a voyage through the space between your ear; a vast not tap lone chasm of nothing kept company by only the echo of once intelligence thought, now long since past it expire date. A journey that ask how, instead of what and why, when okay would have done and if, where because was just not sense obscure a truth so personal it could never be under-stood again.

Fragment Earth is the trip of a life-time… see you on the other ear.

 

Part 1

 

 

Flight

 

 

 

– Nazi Germany, April 28, 1945 –

It is a child fantasy, these past few week in Berlin. This I know to be true as I have yet to meet an adult who can make sense of what is happen, but we know; it is a pretend fantasy come true and here we are at the heart of mad battle with gun and grenade against artillery attack and bomb raid. In the follow fantastic transform of my real, my duty as messenger – drive me to excite new place that month and even week ago were just my community – keep me sane enough to stave off the creep not sane that own every-thing around me.

I attend school for year in a build which stand behind me today as headquarter of a dream battle against evil. The general store I regular fetch ice from for my mother now lie ahead of me, dark and glow from the low cloud reflect of fire-light through it miss roof, scary shadow pulse out of it window with each new explode flash from the horizon fright me on. These are the forge from which all bad dream come and I imagine they will be so for all time, but even though I am only a child, every new breath I come mean I could still be this dream master.

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Third Edition – Second Printing

001-3.2-3roshm – 2011-10-13

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2013 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Identifying Evil”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into madness, this series of short stories explores the chains that bind the human spirit to the repetition of survival.

~~~

History, written by the winner rarely records the events described as they truly took place. Sanitized and simplified is their lesson's loss to protect or condemn us?

At the end of World War II, besieged in his bunker, his fantasy crumbling around him, Hitler makes his escape. Southward he flies for one last chance, one final stand and one more lesson history forgot to teach us.

 

Preface – English

 

What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

This is a voyage through the space between your ears; a vast untapped lonely chasm of nothingness kept company by only the echoes of once intelligent thought, now long since past its expiration date. A journey that asks how, instead of what and why, when okay would have done and if, where because was just nonsense obscuring a truth so personal it could never be understood again.

Fragment Earth is the trip of a lifetime… see you on the other ear.


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Sfaramatura Pamant - 001s - S.S.H.U.T. (Romanian Edition)

Status: Finished

Genre: Historical Fiction

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Historical Fiction

Houses:

Tags

mama, personal, secret, holocaust, la, imagine, al, general, trauma, animal, familiar, major, berlin, esp, pilot, mare, reich, de, hitler, auto, nu, total, stalin, ia, memento, mai, casa, lui, mit, val, probleme, nazist, este, alpin, germania, sua, grup, reduta, genocid, pe, moartea, mondial, munte, prizonier, moldavian, carte, e-carte, cred, nobil, evacuare, joc, subteran, cetatea, securitate, stres, linie, josef, infanterie, soldat, militar, rus, natura, aliat, subtil, agonia, foc, atac, disciplina, fals, consens, defensiv, stat, rusia, calomnie, supranatural, logica, ancora, naziste, alcool, nervi, boem, armata, mic, frenetic, adevarul, jukov, doilea, teren, victorie, evita, alura, rezervoare, gol, evident, prioritate, nebunie, ultimele, zile, reich-ului, zbor, sine, iertare, treilea, cehoslovacia, martor, tactica, statul, sacrificare, artilerie, cadavre, grele, fantezie, zvonuri, alimente, sprijin, politicos, pos, cel, imagina, voiaj, descoperi, crezut, copil, dezvoltarea, psihologiei, poveste, timpului, vis, spele, creier, termen, tem, motiva, afirma, realitatea, simplu, zaiafet, muritor, abuz, intrare, cancelariei, sufoca, asfixia, femeie, liniile, vina, seama, domoli, abuzului, vorbire, dificila, pericol, ascultarea, inima, aterizare, cuvinte, susurul, armura, acceptare, predea, sufletul, trupele, elita, dezastru, masacrul, aliate, tiraniei, asuprire, recrut, responsabil, medalia, omor, frica, cu, sulita, tineri, defalcare, dictatul, puterea, tunete, ataca, hipnotic, avans, surpriza, trupe, domeniul, sediul, excitare, armatei, americane, frecvente, misiune, rutier, feroviar, manevre, victime, invincibil, daune, defetiste, periculos, inteligent, lucru, considerare, chiar, dreptul, majoritatea, proces, recuperare, distrageri, ignorarea, victorii, sovietice, populare, vitejie, ororile, ardere

Summary

Sfarâmatura Pamânt – O aventura epica în nebunie, aceast? serie de povestiri scurte exploreaz? lan?urile care leag? spiritul uman la repetarea de supravie?uire.

 

S.S.H.U.T.: Identificarea R?u

 

Ce se întâmpl? dac? oamenii ar putea gândi pentru ei în?i?i? Nu, nu m? refer rotirea în jurul ideilor – o dat? sp?late, apoi repetate – pentru a se potrivi ca puii atât de multe într-un rotisor. Dar de fiecare dat? când ajunge pentru c? scânteie dincolo de reac?ia lor de c?tre pot cere, am face mai bine decât asta? ?i apoi o face. Pot s?-?i imaginezi cât de periculos care ar putea fi?

 

?i, Simplu English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

?i, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Sfarâmatura Pamânt Cuvinte Cheie: moldavian edi?ie, moldavian carte, moldavian e-carte, moldavian e-carte, moldavian carte electronic?, moldavian carte digital?, voiaj descoperi, personal adev?rul, în?elege inteligen?a, cred c? repeta?i, grup de crezut, copil fantezie, dezvoltarea psihologiei, poveste de r?zboi, lupt? berlin, sfâr?itul timpului, vis de control, împotriva r?ului, de r?zboi tulpin? de lupt? tulpin?, co?mar imagine, ?coal? spele pe creier, imagina copil, fuhrer-buncãr al doilea r?zboi mondial, defensiv pe termen, soldat tr?i, tem motiva, afirma auto, denatureaz? realitatea, simplu de supravie?uire, g?si-te, zaiafet muritor, abuz de alcool, copil de siguran??, al doilea r?zboi mondial fuhrer-buncãr, secret de intrare, cancelariei reich-ului, hitler de evacuare, moartea lui hitler, ultimele zile berlin, halucina?ii fantezie, sufoca asfixia, femeie pilot, trauma de stres, între liniile, evita vina, e?ec seama, domoli, abuzului de sine, vorbire dificila, bântuie judec?tor, zbor pericol, ascultarea probleme, iertare de r?scump?rare, inima probleme, în condi?ii de siguran?? de aterizare, cuvinte susurul, esp în?elegere, frenetic de c?l?torie, armura de securitate, armata ro?ie, nea?teptat? sl?biciune, holocaust acceptare, predea mântuirea, al treilea reich, înrobi sufletul, superficial? mormânt, germania mare, jukov a lui hitler, rusia sovietic?, berlin ap?rare, trupele de elita, cehoslovacia r?zboi, total de de victorie, boem reduta, sua armata 1, tactica natura, tactic? superioar?, nazist manevr?, rus? aliat, subtil de încredere, dezastru mit, masacrul de la sacrificare, aliate lupt?, agonia mor?ii, nobil animal, tiraniei asuprire, împ?rat stalin, sovietic? de stat, armata ro?ie sânge, recrut ??ran, mama rusia, responsabil calomnie, medalia de omor, r?zboiul genocid, nervi bil? frica, baionet? cu sulita, foc de vânzare, rus? tineri, mândrie defalcare, r?ul cel mai mic, moral? dictatul, puterea sovietic?, militar rus, rezervoare de artilerie, militar gaf?, nazist sacrificare, artilerie manevr?, r?zboi tunete, munte reduta, armata ro?ie pos, supravie?ui ataca, atac militar, trupele naziste, pilo?i cadavre, hipnotic alura, armura în avans, câ?tig? teren, armata ro?ie jukov, logica de ac?iune, val de soldat, neag? adev?rul, victorie cehoslovacia, cetatea de munte, josef stalin a iii-cistern? grele, sovietic? arm?, nazist surpriza, trupe de sprijin, disciplina militar?, armata alimente, domeniul sediul, fa?? linie de excitare, pove?ti de r?zboi, armatei americane, armata disciplina, militar rus, pove?ti înalte, mai pu?in frecvente misiune, rezisten?? lupt?tor, rutier feroviar casa, manevre de infanterie, victime de r?zboi, pove?ti de r?zboi, ofi?er nazist, invincibil tra?i în ?eap?, câmpul de lupt? de execu?ie, artilerie daune, zvonuri defetiste, prizonier de r?zboi, fals în?bu?i, sovietic? memento, ignorând evident, defensiv? joc, periculos adev?rul, inteligent lucru, nu ia în considerare via?a, ignorând ignoran??, adev?r prioritate, ancora adev?rul, c?rei adev?r, chiar de la r?u, dreptul gre?it adev?rul, anumit? prioritate, adev?rul nu, define?te dreptul de prioritate, arbitrar? prioritate, majoritatea adev?rul, adevarul gol, c?uta adev?rul, e?ec proces, prioritate este adev?rul, militar alimente, cetatea subteran, supranatural de recuperare, distrageri ignorarea, victorii sovietice, cetatea de munte, consens adev?rul, grup cred c?, populare mit, statul major general rus, jukov mai pu?in frecvente vitejie, cea?? de r?zboi, de r?zboi ororile, nebunie în r?zboi, ardere în via??, ignorând cu moartea, familiar frica, politicos bun?-cuviin??, invincibil nazist, alpin reduta, martor ?oc, voiaj descoperi, personal adev?rul, în?elege inteligen?a, cred c?...

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous