Ulomek Ziemia - 001s - S.S.H.U.T. (Polish Edition)

Book by: FragmentEarth

Tags

ii, nie, berlin, esp, pilot, medal, na, hitler, dom, iii, stalin, pole, krew, historie, mit, duma, historia, holokaust, kontrola, matka, masakra, sekret, od, reduta, grupa, jest, prawdy, alpejski, wojna, niemcy, polski, wydanie, elektroniczne, cyfrowa, tyrania, morderstwo, problemy, wojenne, moralny, radziecki, twierdza, nazistowski, minder, stres, logika, konsensus, natura, agonia, bestia, atak, sarkazm, alkoholu, katastrofa, strach, samo, hitlera, brak, prawda, priorytet, wojny, pranie, bitwa, armia, czerwona, kancelarii, rzeszy, kobieta, armii, taktyka, rosyjski, rosja, mniejsze, fala, sowiecki, sowieckich, przed, ruchu, oporu, linia, wsparcie, niebezpieczne, dobra, rejs, osobista, fantazja, dziecko, psychologii, czas, marzenie, wojna-scape, bitwa-scape, obraz, koszmar, sobie, fuhrer-bunkier, obronny, proste, biesiada, dzieci, ucieczka, ostatnie, dni, halucynacje, traumatyczny, wierszami, realizacji, mowa, trudne, umorzenie, przebaczenie, sercem, bezpieczne, szalony, zbroja, nieoczekiwana, akceptacja, zbawienie, trzecia, rzesza, dusza, radziecka, obrona, elitarnych, artystycznej, stany, zjednoczone, lepszy, manewr, sojusznik, subtelny, zaufanie, sprzymierzony, szlachetna, ucisk, cesarz, radzieckie, poborowy, oszczerstwo, nerwy, bagnet, dyktat, wojskowy, artyleria, artylerii, grzmot, spo, wojsk, hitlerowskich, stosy, hipnotyczny, urok, zaliczki, zyskuje, niespodzianka, dyscypliny, wojskowej, siedziba, przednia, podniecenie, dyscyplina, wysoki, niezbyt, misja, drogowego, kolejowego, manewry, piechoty, straty, wojnie, oficer, wykonanie, bitwy, uszkodzenie, plotki, oczywiste, priorytetem, kotwica, prawo, pewien, arbitralny, celem, poszukiwania, badanie, wojsko, jedzenie, podziemna, nadprzyrodzony, odzysku, rozrywki, ignorowanie, popularny, rosyjskiego, sztabu, generalnego, spalenie, zna, strachu, uprzejmy, dobre, maniery, szok

Summary

Ulomek Ziemia – Epicki do szale?stwa, do seria opowiada? bada ?a?cuchy, które wi??? si? ducha ludzkiego do powtórzenia na prze?ycie.

 

S.S.H.U.T.: Identyfikacji Z?a

 

Co zrobi?, je?li ludzie mog? my?le? samodzielnie? Nie, nie mam na my?li wiruj?ce wokó? idei – raz umy?, a nast?pnie powtórzy? – zmie?ci? si? tak jak wiele kurcz?t z rusztem. Ale za ka?dym razem si?gaj?c po tej iskry poza ich reakcji z pro?b? mo?e zrobi? lepiej ni? jest? A nast?pnie robi. Czy mo?na sobie wyobrazi?, jak niebezpieczne, które mog? by??

 

I, Proste English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

I, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Ulomek Ziemia S?owa Kluczowe: polski wydanie, polski ksi??ka, polski eksi??ki, polski e-ksi??ka, polski elektroniczne ksi??ki, polski ksi??ka cyfrowa, rejs odkry?, osobista prawda, rozumie? inteligencj?, my?le? powtarza?, grupa my?li, fantazja dziecko, rozwój psychologii, historia wojna, bitwa berlin, czas zako?czenia, kontrola marzenie, przed z?em, wojna-scape bitwa-scape, obraz koszmar, szko?a robi? pranie mózgu, dziecko sobie wyobrazi?, fuhrer-bunkier ii wojny ?wiatowej, obronny uruchomi?, ?o?nierz ?yje, obawiaj? motywowa?, samo potwierdzaj?, zak?óca? rzeczywisto??, proste prze?ycie, znale?? si?, biesiada ?miertelny, nadu?ywanie alkoholu, bezpiecze?stwo dzieci, ii wojny ?wiatowej fuhrer-bunkier, sekret wej?cie, kancelarii rzeszy, hitler ucieczka, ?mierci hitlera, ostatnie dni berlin, halucynacje fantazj?, dusi? dusi?, kobieta pilot, traumatyczny stres, mi?dzy wierszami, unika? wini?, brak realizacji, udobrucha?, samogwa?t, mowa trudne, nawiedza? s?dziego, niebezpiecze?stwo lot, s?uchu k?opoty, umorzenie przebaczenie, problemy z sercem, bezpieczne l?dowanie, be?kot s?owa, esp wgl?d, szalony podró?y, zbroja bezpiecze?stwo, armia czerwona, nieoczekiwana s?abo??, akceptacja holokaust, podda? zbawienie, trzecia rzesza, zniewalaj? dusza, p?ytki grób, wi?kszy niemcy, ?ukow hitler, rosja radziecka, berlin obrona, elitarnych oddzia?ów, czechos?owacja wojna, ca?kowitym zwyci?stwem, reduta artystycznej, stany zjednoczone 1 armia, natura taktyka, taktyka lepszy, manewr nazistowski, rosyjski sojusznik, subtelny zaufanie, mit katastrofa, ubój masakra, sprzymierzony bitwa, ?mier? agonia, szlachetna bestia, ucisk tyrania, cesarz stalin, pa?stwo radzieckie, armia czerwona krew, poborowy ch?op, matka rosja, oszczerstwo odpowiada?, medal morderstwo, ludobójstwo wojna, strach ?ó?? nerwy, a?urowa? bagnet, sprzeda? ogie?, rosyjski m?odzie?y, podzia? duma, mniejsze z?o, moralny dyktat, radziecki si?a, rosyjski wojskowy, artyleria czo?gi, wojskowy b??dem, nazistowski ubój, manewr artylerii, wojna grzmot, reduta góra, armia czerwona spo, przetrwa? atak, wojskowy atak, wojsk hitlerowskich, stosy trupów, hipnotyczny urok, zaliczki zbroja, zyskuje, armia czerwona ?ukow, logika dzia?ania, ?o?nierz fala, prawda zaprzeczy?, zwyci?stwo czechos?owacja, góra twierdza, józef stalin iii czo?g ci??ki, sowiecki arsena?, nazistowski niespodzianka, wsparcie wojsk, dyscypliny wojskowej, armia ?ywno??, siedziba pole, przednia linia podniecenie, historie wojenne, ameryka?ska armia, dyscyplina armii, rosyjski wojskowy, wysoki opowie?ci, niezbyt cz?sto misja, ruchu oporu, drogowego kolejowego dom, manewry piechoty, straty wojenne, opowie?ci o wojnie, oficer nazistowski, niezwyci??ony a?urowa?, wykonanie bitwy, uszkodzenie artyleria, defetystyczn? plotki, wojna wi?zie?, fa?szywy zdusi?, radziecki minder, ignoruj?c oczywiste, obronny sarkazm, niebezpieczne prawda, m?dr? rzecz?, lekcewa?enie ?ycia, pomijaj?c ignorancj?, priorytetem prawda, prawda kotwica, którego prawda, dobra od z?a, prawo ?le prawda, pewien priorytet, prawda nie, priorytet okre?la prawo, priorytet arbitralny, prawda wi?kszo??, celem prawda, poszukiwania prawdy, badanie brak, priorytetem jest prawda, wojsko jedzenie, podziemna twierdza, nadprzyrodzony odzysku, rozrywki ignorowanie, sowieckich zwyci?stw, góra twierdza, prawda konsensus, grupa my?le?, popularny mit, rosyjskiego sztabu generalnego, ?ukow rzadko?ci? dzielno??, mg?a wojny, okropno?ci wojny, szale?stwo na wojnie, spalenie ?ywcem, pomijaj?c ?mier?, zna strachu, uprzejmy dobre maniery, niezwyci??ony nazistowski, reduta alpejski, szok ?wiadkiem, rejs odkry?, osobista prawda, rozumie? inteligencj?, my?le?...

Chapter1 (v.1) - Ulomek Ziemia - 001s - S.S.H.U.T. (Polish Edition)

Author Chapter Note

Ulomek Ziemia – Epicki do szale?stwa, do seria opowiada? bada ?a?cuchy, które wi??? si? ducha ludzkiego do powtórzenia na prze?ycie.

 

S.S.H.U.T.: Identyfikacji Z?a

 

Co zrobi?, je?li ludzie mog? my?le? samodzielnie? Nie, nie mam na my?li wiruj?ce wokó? idei – raz umy?, a nast?pnie powtórzy? – zmie?ci? si? tak jak wiele kurcz?t z rusztem. Ale za ka?dym razem si?gaj?c po tej iskry poza ich reakcji z pro?b? mo?e zrobi? lepiej ni? jest? A nast?pnie robi. Czy mo?na sobie wyobrazi?, jak niebezpieczne, które mog? by??

 

I, Proste English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

I, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Ulomek Ziemia S?owa Kluczowe: polski wydanie, polski ksi??ka, polski eksi??ki, polski e-ksi??ka, polski elektroniczne ksi??ki, polski ksi??ka cyfrowa, rejs odkry?, osobista prawda, rozumie? inteligencj?, my?le? powtarza?, grupa my?li, fantazja dziecko, rozwój psychologii, historia wojna, bitwa berlin, czas zako?czenia, kontrola marzenie, przed z?em, wojna-scape bitwa-scape, obraz koszmar, szko?a robi? pranie mózgu, dziecko sobie wyobrazi?, fuhrer-bunkier ii wojny ?wiatowej, obronny uruchomi?, ?o?nierz ?yje, obawiaj? motywowa?, samo potwierdzaj?, zak?óca? rzeczywisto??, proste prze?ycie, znale?? si?, biesiada ?miertelny, nadu?ywanie alkoholu, bezpiecze?stwo dzieci, ii wojny ?wiatowej fuhrer-bunkier, sekret wej?cie, kancelarii rzeszy, hitler ucieczka, ?mierci hitlera, ostatnie dni berlin, halucynacje fantazj?, dusi? dusi?, kobieta pilot, traumatyczny stres, mi?dzy wierszami, unika? wini?, brak realizacji, udobrucha?, samogwa?t, mowa trudne, nawiedza? s?dziego, niebezpiecze?stwo lot, s?uchu k?opoty, umorzenie przebaczenie, problemy z sercem, bezpieczne l?dowanie, be?kot s?owa, esp wgl?d, szalony podró?y, zbroja bezpiecze?stwo, armia czerwona, nieoczekiwana s?abo??, akceptacja holokaust, podda? zbawienie, trzecia rzesza, zniewalaj? dusza, p?ytki grób, wi?kszy niemcy, ?ukow hitler, rosja radziecka, berlin obrona, elitarnych oddzia?ów, czechos?owacja wojna, ca?kowitym zwyci?stwem, reduta artystycznej, stany zjednoczone 1 armia, natura taktyka, taktyka lepszy, manewr nazistowski, rosyjski sojusznik, subtelny zaufanie, mit katastrofa, ubój masakra, sprzymierzony bitwa, ?mier? agonia, szlachetna bestia, ucisk tyrania, cesarz stalin, pa?stwo radzieckie, armia czerwona krew, poborowy ch?op, matka rosja, oszczerstwo odpowiada?, medal morderstwo, ludobójstwo wojna, strach ?ó?? nerwy, a?urowa? bagnet, sprzeda? ogie?, rosyjski m?odzie?y, podzia? duma, mniejsze z?o, moralny dyktat, radziecki si?a, rosyjski wojskowy, artyleria czo?gi, wojskowy b??dem, nazistowski ubój, manewr artylerii, wojna grzmot, reduta góra, armia czerwona spo, przetrwa? atak, wojskowy atak, wojsk hitlerowskich, stosy trupów, hipnotyczny urok, zaliczki zbroja, zyskuje, armia czerwona ?ukow, logika dzia?ania, ?o?nierz fala, prawda zaprzeczy?, zwyci?stwo czechos?owacja, góra twierdza, józef stalin iii czo?g ci??ki, sowiecki arsena?, nazistowski niespodzianka, wsparcie wojsk, dyscypliny wojskowej, armia ?ywno??, siedziba pole, przednia linia podniecenie, historie wojenne, ameryka?ska armia, dyscyplina armii, rosyjski wojskowy, wysoki opowie?ci, niezbyt cz?sto misja, ruchu oporu, drogowego kolejowego dom, manewry piechoty, straty wojenne, opowie?ci o wojnie, oficer nazistowski, niezwyci??ony a?urowa?, wykonanie bitwy, uszkodzenie artyleria, defetystyczn? plotki, wojna wi?zie?, fa?szywy zdusi?, radziecki minder, ignoruj?c oczywiste, obronny sarkazm, niebezpieczne prawda, m?dr? rzecz?, lekcewa?enie ?ycia, pomijaj?c ignorancj?, priorytetem prawda, prawda kotwica, którego prawda, dobra od z?a, prawo ?le prawda, pewien priorytet, prawda nie, priorytet okre?la prawo, priorytet arbitralny, prawda wi?kszo??, celem prawda, poszukiwania prawdy, badanie brak, priorytetem jest prawda, wojsko jedzenie, podziemna twierdza, nadprzyrodzony odzysku, rozrywki ignorowanie, sowieckich zwyci?stw, góra twierdza, prawda konsensus, grupa my?le?, popularny mit, rosyjskiego sztabu generalnego, ?ukow rzadko?ci? dzielno??, mg?a wojny, okropno?ci wojny, szale?stwo na wojnie, spalenie ?ywcem, pomijaj?c ?mier?, zna strachu, uprzejmy dobre maniery, niezwyci??ony nazistowski, reduta alpejski, szok ?wiadkiem, rejs odkry?, osobista prawda, rozumie? inteligencj?, my?le?...

Chapter Content - ver.1

Submitted: June 08, 2013

Reads: 54

A A A | A A A

Chapter Content - ver.1

Submitted: June 08, 2013

A A A

A A A

 

Kredyty

 

Dzi?ki uprzejmo?ci Ziemi N.A.S.A..

T?umaczenie przez Trala Inc..

 

Biega? Nagi Produkcja

Trzeci Wydanie – Drugi Druk

001-3.2-3plshm – 2011-10-13

 

Ulomek Ziemia

Praw autorskich © 2007-2013 przez Robert Skyler

Wszelkie Prawa Zastrze?one

Wykonane w Ameryka

 

Powiedz ?wiatu, co my?le?. Sprawd?, czy przerwie t? ksi??k? z przegl?du lub oceny z jego strony zakupu.

Wszystkie postacie pojawiaj?ce si? w tej pracy s? fikcyjne. Wszelkie podobie?stwo do prawdziwych osób, ?ywych lub martwych, jest czysto przypadkowe.

 

Ulomek Ziemia

 

 

 

Koncepcja

 

 

Odcinek 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Identyfikacji Z?a”

 

 

Polski Wydanie

 

Podsumowanie

 

Epicki do szale?stwa, do seria opowiada? bada ?a?cuchy, które wi??? si? ducha ludzkiego do powtórzenia na prze?ycie.

~~~

Historia, napisana przez zwyci?zc? rzadko opisuje wydarzenia opisane jako ?e naprawd? mia?y miejsce. Odka?ane i uproszczone lekcji jest ich strata do ochrony lub oskar?a nas?

Pod koniec II wojny ?wiatowej, obl??one w jego bunkra, fantazji rozpadaj?ce si? wokó? niego, Hitler sprawia, ?e jego ucieczki. Na po?udnie leci na ostatni moment, jedno stoisko ostateczna i jeszcze lekcja historii ucz? nas zapomnia?.

 

Przedmowa

 

Co zrobi?, je?li ludzie mog? my?le? samodzielnie? Nie, nie mam na my?li wiruj?ce wokó? idei – raz umy?, a nast?pnie powtórzy? – zmie?ci? si? tak jak wiele kurcz?t z rusztem. Ale za ka?dym razem si?gaj?c po tej iskry poza ich reakcji z pro?b? mo?e zrobi? lepiej ni? jest? A nast?pnie robi. Czy mo?na sobie wyobrazi?, jak niebezpieczne, które mog? by??

Jest to podró? przez przestrze? mi?dzy uszami; ogromny niewykorzystany samotny przepa?? nico?ci dotrzymywa? towarzystwa jedynie echa raz inteligentne my?li, teraz dawno min??a data wa?no?ci. Podró? z pytaniem, w jaki sposób, zamiast tego, co i dlaczego, kiedy dobrze by zrobi?, a je?li, gdzie z powodu w?a?nie nonsens zaciemnia prawd? tak osobiste, nigdy nie mo?e by? rozumiane ponownie.

Ulomek Ziemia to podró? ?ycia… do zobaczenia na drugim uchu.

 

Rozdzia? 1

 

 

Lot

 

 

 

– Hitlerowskie Niemcy, 28 kwietnia 1945 r. –

Do jest dziecko fantasy, w ostatnich tygodniach w Berlinie. Wiem Do, aby by? prawdziwe, jak mam jeszcze spotka? doros?ych, którzy mog? zrozumie?, co si? dzieje, ale rozumiemy, ?e jest Do udawa?, ?e fantazja i tu w sercu szale?stwo walczy z karabinów i granatów przeciwko artylerii ataki i bombardowania. Nast?pnie w transformacji fantasmagoryczny mojej rzeczywisto?ci, moje obowi?zki jako pos?aniec – doprowadza mnie do ciekawych miejsc, miesi?ce, a nawet tygodnie temu by?y po prostu moim s?siedztwie – prowadzi mnie na tyle przejrzysty za?egna? pe?zanie szale?stwa, do której wszystko wokó? mnie.

I chodzi? do szko?y na rok w budynku, który stoi za mn? dzisiaj jako siedziba bitwy marzenia przed z?em. Ogólne Sklep, regularnie pobierane lodu dla mojej matki teraz le?y przede mn?, ciemne i ?wiec?ce z niskiego odbicia chmur blask poprzez brakuje dachu, puls dziwne cienie z jego okien z ka?dym nowym Explosion flash z horyzontu przera?aj?ce mnie naprzód. S? to ku?nie, z których wszystkie koszmary ikra i wyobra?am sobie, ?e tak b?dzie zawsze dla wszystkich czas, ale chocia? jestem tylko dzieckiem, ka?dy nowy oddech rysuj? potwierdza mog? jeszcze ten sen kapitan.

 

Koniec próby. Zakup teraz wi?cej tam.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-pl.html

 

Rozdzia? 2

 

Kupno

 

Rozdzia? 3

 

Kupno

 

Rozdzia? 4

 

Kupno

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Third Change – First Print

001-3.1-3plshm – 2011-10-13

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2013 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Name Evil”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

An epic adventure into mad, this series of short story explore the chain that bind the human spirit to the repeat of survive.

~~~

History, write by the win rare record the event describe as they true took place. Clean and simple is their lesson loss to protect or damn us?

At the end of World War II, siege in his bunker, his fantasy crumble around him, Hitler make his escape. South he fly for one last chance, one final stand and one more lesson history forgot to teach us.

 

First – Simple English

 

What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

This is a voyage through the space between your ear; a vast not tap lone chasm of nothing kept company by only the echo of once intelligence thought, now long since past it expire date. A journey that ask how, instead of what and why, when okay would have done and if, where because was just not sense obscure a truth so personal it could never be under-stood again.

Fragment Earth is the trip of a life-time… see you on the other ear.

 

Part 1

 

 

Flight

 

 

 

– Nazi Germany, April 28, 1945 –

It is a child fantasy, these past few week in Berlin. This I know to be true as I have yet to meet an adult who can make sense of what is happen, but we know; it is a pretend fantasy come true and here we are at the heart of mad battle with gun and grenade against artillery attack and bomb raid. In the follow fantastic transform of my real, my duty as messenger – drive me to excite new place that month and even week ago were just my community – keep me sane enough to stave off the creep not sane that own every-thing around me.

I attend school for year in a build which stand behind me today as headquarter of a dream battle against evil. The general store I regular fetch ice from for my mother now lie ahead of me, dark and glow from the low cloud reflect of fire-light through it miss roof, scary shadow pulse out of it window with each new explode flash from the horizon fright me on. These are the forge from which all bad dream come and I imagine they will be so for all time, but even though I am only a child, every new breath I come mean I could still be this dream master.

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Third Edition – Second Printing

001-3.2-3plshm – 2011-10-13

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2013 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.

 

 

“Identifying Evil”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into madness, this series of short stories explores the chains that bind the human spirit to the repetition of survival.

~~~

History, written by the winner rarely records the events described as they truly took place. Sanitized and simplified is their lesson's loss to protect or condemn us?

At the end of World War II, besieged in his bunker, his fantasy crumbling around him, Hitler makes his escape. Southward he flies for one last chance, one final stand and one more lesson history forgot to teach us.

 

Preface – English

 

What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

This is a voyage through the space between your ears; a vast untapped lonely chasm of nothingness kept company by only the echoes of once intelligent thought, now long since past its expiration date. A journey that asks how, instead of what and why, when okay would have done and if, where because was just nonsense obscuring a truth so personal it could never be understood again.

Fragment Earth is the trip of a lifetime… see you on the other ear.

 


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Ulomek Ziemia - 001s - S.S.H.U.T. (Polish Edition)

Status: Finished

Genre: Historical Fiction

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Historical Fiction

Houses:

Tags

ii, nie, berlin, esp, pilot, medal, na, hitler, dom, iii, stalin, pole, krew, historie, mit, duma, historia, holokaust, kontrola, matka, masakra, sekret, od, reduta, grupa, jest, prawdy, alpejski, wojna, niemcy, polski, wydanie, elektroniczne, cyfrowa, tyrania, morderstwo, problemy, wojenne, moralny, radziecki, twierdza, nazistowski, minder, stres, logika, konsensus, natura, agonia, bestia, atak, sarkazm, alkoholu, katastrofa, strach, samo, hitlera, brak, prawda, priorytet, wojny, pranie, bitwa, armia, czerwona, kancelarii, rzeszy, kobieta, armii, taktyka, rosyjski, rosja, mniejsze, fala, sowiecki, sowieckich, przed, ruchu, oporu, linia, wsparcie, niebezpieczne, dobra, rejs, osobista, fantazja, dziecko, psychologii, czas, marzenie, wojna-scape, bitwa-scape, obraz, koszmar, sobie, fuhrer-bunkier, obronny, proste, biesiada, dzieci, ucieczka, ostatnie, dni, halucynacje, traumatyczny, wierszami, realizacji, mowa, trudne, umorzenie, przebaczenie, sercem, bezpieczne, szalony, zbroja, nieoczekiwana, akceptacja, zbawienie, trzecia, rzesza, dusza, radziecka, obrona, elitarnych, artystycznej, stany, zjednoczone, lepszy, manewr, sojusznik, subtelny, zaufanie, sprzymierzony, szlachetna, ucisk, cesarz, radzieckie, poborowy, oszczerstwo, nerwy, bagnet, dyktat, wojskowy, artyleria, artylerii, grzmot, spo, wojsk, hitlerowskich, stosy, hipnotyczny, urok, zaliczki, zyskuje, niespodzianka, dyscypliny, wojskowej, siedziba, przednia, podniecenie, dyscyplina, wysoki, niezbyt, misja, drogowego, kolejowego, manewry, piechoty, straty, wojnie, oficer, wykonanie, bitwy, uszkodzenie, plotki, oczywiste, priorytetem, kotwica, prawo, pewien, arbitralny, celem, poszukiwania, badanie, wojsko, jedzenie, podziemna, nadprzyrodzony, odzysku, rozrywki, ignorowanie, popularny, rosyjskiego, sztabu, generalnego, spalenie, zna, strachu, uprzejmy, dobre, maniery, szok

Summary

Ulomek Ziemia – Epicki do szale?stwa, do seria opowiada? bada ?a?cuchy, które wi??? si? ducha ludzkiego do powtórzenia na prze?ycie.

 

S.S.H.U.T.: Identyfikacji Z?a

 

Co zrobi?, je?li ludzie mog? my?le? samodzielnie? Nie, nie mam na my?li wiruj?ce wokó? idei – raz umy?, a nast?pnie powtórzy? – zmie?ci? si? tak jak wiele kurcz?t z rusztem. Ale za ka?dym razem si?gaj?c po tej iskry poza ich reakcji z pro?b? mo?e zrobi? lepiej ni? jest? A nast?pnie robi. Czy mo?na sobie wyobrazi?, jak niebezpieczne, które mog? by??

 

I, Proste English Edition: What if people could think for them-self? No, I do not mean rotate the idea around – once wash, then repeat – to fit like so many chicken in a oven. But every time reach for that spark beyond their react by ask can, I do better than this? And then do it. Can you imagine how danger that could be?

 

I, English Edition: What if people could think for themselves? No, I don't mean rotating the ideas around – once washed, then repeated – to fit like so many chickens in a rotisserie. But every time reaching for that spark beyond their reaction by asking can, I do better than this? And then doing it. Can you imagine how dangerous that could be?

 

 

Ulomek Ziemia S?owa Kluczowe: polski wydanie, polski ksi??ka, polski eksi??ki, polski e-ksi??ka, polski elektroniczne ksi??ki, polski ksi??ka cyfrowa, rejs odkry?, osobista prawda, rozumie? inteligencj?, my?le? powtarza?, grupa my?li, fantazja dziecko, rozwój psychologii, historia wojna, bitwa berlin, czas zako?czenia, kontrola marzenie, przed z?em, wojna-scape bitwa-scape, obraz koszmar, szko?a robi? pranie mózgu, dziecko sobie wyobrazi?, fuhrer-bunkier ii wojny ?wiatowej, obronny uruchomi?, ?o?nierz ?yje, obawiaj? motywowa?, samo potwierdzaj?, zak?óca? rzeczywisto??, proste prze?ycie, znale?? si?, biesiada ?miertelny, nadu?ywanie alkoholu, bezpiecze?stwo dzieci, ii wojny ?wiatowej fuhrer-bunkier, sekret wej?cie, kancelarii rzeszy, hitler ucieczka, ?mierci hitlera, ostatnie dni berlin, halucynacje fantazj?, dusi? dusi?, kobieta pilot, traumatyczny stres, mi?dzy wierszami, unika? wini?, brak realizacji, udobrucha?, samogwa?t, mowa trudne, nawiedza? s?dziego, niebezpiecze?stwo lot, s?uchu k?opoty, umorzenie przebaczenie, problemy z sercem, bezpieczne l?dowanie, be?kot s?owa, esp wgl?d, szalony podró?y, zbroja bezpiecze?stwo, armia czerwona, nieoczekiwana s?abo??, akceptacja holokaust, podda? zbawienie, trzecia rzesza, zniewalaj? dusza, p?ytki grób, wi?kszy niemcy, ?ukow hitler, rosja radziecka, berlin obrona, elitarnych oddzia?ów, czechos?owacja wojna, ca?kowitym zwyci?stwem, reduta artystycznej, stany zjednoczone 1 armia, natura taktyka, taktyka lepszy, manewr nazistowski, rosyjski sojusznik, subtelny zaufanie, mit katastrofa, ubój masakra, sprzymierzony bitwa, ?mier? agonia, szlachetna bestia, ucisk tyrania, cesarz stalin, pa?stwo radzieckie, armia czerwona krew, poborowy ch?op, matka rosja, oszczerstwo odpowiada?, medal morderstwo, ludobójstwo wojna, strach ?ó?? nerwy, a?urowa? bagnet, sprzeda? ogie?, rosyjski m?odzie?y, podzia? duma, mniejsze z?o, moralny dyktat, radziecki si?a, rosyjski wojskowy, artyleria czo?gi, wojskowy b??dem, nazistowski ubój, manewr artylerii, wojna grzmot, reduta góra, armia czerwona spo, przetrwa? atak, wojskowy atak, wojsk hitlerowskich, stosy trupów, hipnotyczny urok, zaliczki zbroja, zyskuje, armia czerwona ?ukow, logika dzia?ania, ?o?nierz fala, prawda zaprzeczy?, zwyci?stwo czechos?owacja, góra twierdza, józef stalin iii czo?g ci??ki, sowiecki arsena?, nazistowski niespodzianka, wsparcie wojsk, dyscypliny wojskowej, armia ?ywno??, siedziba pole, przednia linia podniecenie, historie wojenne, ameryka?ska armia, dyscyplina armii, rosyjski wojskowy, wysoki opowie?ci, niezbyt cz?sto misja, ruchu oporu, drogowego kolejowego dom, manewry piechoty, straty wojenne, opowie?ci o wojnie, oficer nazistowski, niezwyci??ony a?urowa?, wykonanie bitwy, uszkodzenie artyleria, defetystyczn? plotki, wojna wi?zie?, fa?szywy zdusi?, radziecki minder, ignoruj?c oczywiste, obronny sarkazm, niebezpieczne prawda, m?dr? rzecz?, lekcewa?enie ?ycia, pomijaj?c ignorancj?, priorytetem prawda, prawda kotwica, którego prawda, dobra od z?a, prawo ?le prawda, pewien priorytet, prawda nie, priorytet okre?la prawo, priorytet arbitralny, prawda wi?kszo??, celem prawda, poszukiwania prawdy, badanie brak, priorytetem jest prawda, wojsko jedzenie, podziemna twierdza, nadprzyrodzony odzysku, rozrywki ignorowanie, sowieckich zwyci?stw, góra twierdza, prawda konsensus, grupa my?le?, popularny mit, rosyjskiego sztabu generalnego, ?ukow rzadko?ci? dzielno??, mg?a wojny, okropno?ci wojny, szale?stwo na wojnie, spalenie ?ywcem, pomijaj?c ?mier?, zna strachu, uprzejmy dobre maniery, niezwyci??ony nazistowski, reduta alpejski, szok ?wiadkiem, rejs odkry?, osobista prawda, rozumie? inteligencj?, my?le?...

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous