EDEN SONG (AFRIKA WIEGELIED)

Reads: 3833  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic

The Afrikaans version of Edensong African Lullabye. Once again a multi stranded tale of love, betrayal, forgiveness, new beginnings. Woven in are the prophetic words for South Africa in the near future. The Father Heart of God beats strongly throughout.

Table of Contents

EDEN SONG (AFRIKA WIEGELIED)

The Afrikaans version of Edensong African Lullabye. Hierdie storie is saamgeweef met baie drade. Liefde, verraad,teleurstelling,vergiffenis. Die profetiese woorde vir ons land is prominent,soos uitgespreek deur n koor van profete, lewendig en afgestorwe. Primer en kardinaal is die klop van Vader God se hart vir die mensdom, en sy kinders. Read Chapter

5   Dit is vroegdag en die swart haan sing sy lied van opstaan en nuwe begin.   Hy kliks die bedlampie aan, vryf sy... Read Chapter

 9   Dit is etenstyd en hy glip gou om die hoek na die hotel toe om enetjie te gaan sluk. Mag nie eintlik in werksure d... Read Chapter

13   Tante Johanna staan voor die deur van Die Pouveer. Haar netjiese jas pas goed. Sy het ñ wolmussie op haar kop wat by h... Read Chapter

17    Sy kyk onder haar wimpers na hom. Hy fokus op die pad, en die gevaarlike draaie. Hulle is al ñ paar uur op die p... Read Chapter

21    Igna kerf die laaste stukkie biltong met deemoed op. Mika het vir hom nog ñ pakkie gestuur, en hy het dit gerant... Read Chapter

25   “Ek is bly julle is op tyd. Dissipline is belangrik. Welkom Kobus en Michael. Die dogters het al heelwat om vir julle... Read Chapter

29    Frans se hare waai in die wind..hy is op sy perd se rug. Die veranderende landskap wat verby stroom, die ritmiese... Read Chapter

34   “Ek kan nie glo ek is terug op Eden nie, Oupa!!” Hy staan naby aan Niklaas wat oor die draad sy Afrikaner bul b... Read Chapter

37   Die jonges is vroegdag op om hulle geskenke oop te maak. Daar is ñ gelag en gesels uit die voorhuis, terwyl die ouer g... Read Chapter