Dreamvacation?

Reads: 192  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Travel  |  House: Booksie Classic
Dreamvacation: Whats yours?

Submitted: June 30, 2012

A A A | A A A

Submitted: June 30, 2012

A A A

A A A


Hva er ditt drømmereisemål?
Økonomiske begrensninger gjør at for mange er det best å ty til dagdrømmer. Ofte kan jo de også være bedre enn å faktisk oppleve noe, i fantasien går som kjent det meste etter planen. Selvsagt er det viktig å også oppleve ting fysisk for å utvide sine horisoner,
men når kontoen er slunken kan vår fantasi være en god venn.

Mine favorittdagdrømmer omhandler ofte ferier til steder av historisk og kulturell betydning. Hadde jeg hatt råd skulle jeg gjerne tatt meg ett friår for å besøke noen av de.
Louvre er for meg et selvsagt sted, å se Mona Lisa av Da Vinci har alltid vært en drøm for meg. Det som har forhindret meg fra å dra dit er ganske enkelt at byen er for stor for meg, og at jeg ikke kan språket. Vet ikke om det er riktig, men jeg har hørt at franskmenn er generellt ganske dårlig i engelsk. Ettersom jeg selv ikke er noen utpreget lingvist blir nok det fort et problem.
Enklere reisemål i så måte hadde vært USA eller Australia, men der er jeg ikke velkommen på grunn av deres patetiske paranoia og mitt rullleblad. Å se pyramidene i Egypt hadde sikkert vært en opplevelse, selv om jeg mistenker at virkeligheten ikke er helt slik den vi ser på tv. Varme,skorpioner,påtrengende selgere og masseturisme kan nok fort legge en demper på det hele. Slik er det dessverre også for så vidt ved Petra, Ayers Rock og til og med ved Mount Everests fot. Ikke noe galt med å dele opplevelser med andre, men alt har sin grense.

Ett sted som virkelig hadde vært av interresse for meg og som jeg tviler på har særlig med turister, er Olduvaidalen i Tanzania.
Bedre kjent som "menneskehetens vugge". Hobbyfilosofen i meg ville frydet seg stort over tanken på å vandre der hvor de aller første mennesker hadde sine daglige prøvelser for 2milioner år siden. At stedet beviser det tåpelige i rasisme er det vel unødvendig å si.
Ett lettere tilgjengelig sted hadde vært neandertalernes siste holdeplass ved Gibraltar i Spania(England). Men for meg er ikke det av samme interrese som de aller første menneskene.
Athen er for meg det moderne menneskes kanskje viktigste sted, ettersom det er der demokratiet først vokste fram. Selv om slaver, bergensere og kvinner ikke fikk delta i samfunnsspørsmål.
India som verdens største demokrati og fødestedet til Ghandi hadde nok vært interresant, iallefall hvis jeg hadde sluppet alt folket og fluene.

Som du ser så er det ganske vanskelig å finne et drømmereisemål. Alle steder har sine fordeler og ulemper.
Når alt kommer til alt tror jeg at mitt drømmereisemål er Tokyo(Edo). Rent historisk er den interresant på grunn av sinrike kultur og imponerende størrelse, dagens størrelse er heller ikke til å kimse av. Ikke bare har Japan og spesielt Tokyo ett annerledes og eksotisk samfunn sett med vestlige øyne, all den høyteknologi som er inkorporert i deres dagligliv er og til dels langt foran oss.
På sett og vis er det å se Tokyo, det samme som å få ett innblikk inn i framtiden.

Det mine dagdrømmer har lært meg mere enn noe annet, er at selv om det finnes drømmereisemål, bor jeg nok allerede på drømmestedet. Nemlig TRONDHEIM

 


© Copyright 2017 ivan09. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by ivan09

Den ensomme mann

Essay / Literary Fiction

22.Juli

Article / Other

The Lone Man

Book / Literary Fiction

Popular Tags